Konkurransen i mobilmarkedet er stor, og kampen om kundene tøff . Mobilselskapet OneCall baserer seg på netthandel og har ingen fysiske butikker, og har derfor nettet som en svært viktig markedsføringsarena. Utfordringen er at også alle de andre tilbyderne av mobiltjenester befi nner seg nettopp der. Derfor valgte OneCall å være «et annet sted» enn konkurrentene i sin siste kampanje. For å skille seg ut valgte de for første gang å ta i bruk postsendt DM for å spre et budskap til en spesifi kk målgruppe.

Adresserte og uadresserte DMer

– Vi ønsket å fi nne en kanal som gjorde det mulig å gi mer detaljert informasjon om vårt konkurransedyktige «Familiepakke»- abonnement. DM passet oss derfor utmerket, da vi sammen med Bring kunne lete frem husstander med familier med tre eller flere medlemmer, sier Trine Norheim Rake, Marketing Manager i OneCall.

Postkassen er en tradisjonell kanal som åpner for mange muligheter når det gjelder presisjon og kreative løsninger. To ulike DMer ble distribuert: En uadressert standard-DM til 150 000 familier i defi nerte områder – samt en mer eksklusiv DM adressert til 10 000 utvalgte familier.

– I sosiale medier eller i en mediehverdag der nesten alt skal være digitalt, er det veldig spennende å ta et steg tilbake og teste en kanal som mange kanskje ser på som gammeldags, forteller Norheim Rake.

Doblet salget

Egne kundelister ble vasket mot Brings register slik at den adresserte utsendelsen kun gikk ut til norske mobilbrukere som er kunder hos andre enn OneCall.

– Fordi vi visste akkurat hvem vi pratet til, kunne vi skreddersy innholdet så det var god match mellom budskap og mottaker. Følgelig kunne vi snakke til dem på en litt annen måte enn ved den uadresserte utsendelsen. Vi la også til kampanjekoder på DMene så vi kunne følge hvor bestillingene kom fra: Adressert eller uadressert, sier Norheim Rake, som er er fornøyd med responsen hos mottakerne.

Effekttesten i etterkant viste at de i stor grad hadde lagt merke til DMen. Allerede første uken ble det solgt dobbelt så mange av det annonserte produktet som i uken før.

– At kundene også kjøpte andre produkter basert på kampanjen, ble en ren bonus. Med disse resultatene i bakhodet føler vi det er trygt å bruke DM i fremtidige kampanjer.


Om kampanjen

• 150 000 uadresserte og 10 000 adresserte DM distribuert i posten

• Henholdsvis 21 og 41 prosent sa de fikk mer positivt inntrykk av OneCall etter kampanjen

• Første kampanjeuke ble salget av Familiepakka doblet


Vil du vite mer?
Kontakt Robert Larsen
Key Account Manager
Tel: 913 75 220
Robert.Ornfjord@bring.com


Tekst: Gøril Emilie Hellen
Foto: Stian Andersen