Nemi Forsikring har 45 agenturer og nærmere 300 forsikringsagenter. For dem har det vært en utfordring at de ikke har hatt god nok systematikk i hvilke «leads» (potensielle kunder) de har kontaktet.

– Det gjorde at vi blant annet ringte personer som hadde reservert seg mot telefonsalg. Det skal vi så absolutt ikke gjøre, sier Morten Myhrvold, prosjektleder for forretningsutvikling i Nemi Forsikring.

Løsningen på dette problemet ble et samarbeid med Bring Dialog om «Leads Management» (LM) og kundeanalyse.

– LM har gitt oss orden på dette, sier han.

Jobber smartere

Med Bring Dialogs verktøykasse og rammeverk for en komplett strategi for oppfølging av leads har Nemi Forsikring satt som mål å jobbe smartere også på analyse.

– Bring Dialogs kombinasjon av leads- og analysemuligheter er unik, og avgjørende for vårt valg av samarbeidspartner. Målet er å bruke så lite tid som mulig på de minst aktuelle kundene.

Myhrvold forteller at de foreløpig er i startgropa, men at de har tro på at de kan bli bedre – og at agentene deres blir mer målrettet.

– Bring Dialog er en samarbeidspartner som bidrar til at vi utvikler oss i riktig retning. LM innebærer også en kostnadsreduksjon for agentene, som med innføringen av bedre styringsverktøy nå kan kjøpe de fl este tjenester via morselskapet, sier Myhrvold.

Bedre struktur og konvertering

Henrik Slettene, direktør for analytisk CRM i Bring Dialog, forklarer bakgrunnen for LM.

– De fleste virksomheter med mange kunder har fokus på CRM-prosesser, men ofte har de ikke like god kontroll på hvordan leads håndteres. Mangel på struktur øker risikoen for at leads ikke blir fulgt opp godt nok.

Han mener LM gir virksomheten en strukturert prosess med oppfølging og definerte aktiviteter overfor potensielle kunder, enten til de blir aktive kunder eller til man er sikre på at de ikke kommer til å bli kunder.

– Analyseteknikker gjør at vi på forhånd vet mye om kundene - også hva som er de mest målrettede tiltakene. Det gjør at vi kan sette en reell verdi på leads og fokusere innsatsen der den gir høyest verdi, sier han.

Slettene sier at hensikten med LM er å øke konverteringen på leads som vil bli lønnsomme kunder.

– Løsningen erstatter ikke det du har, men syr det sammen til en helhetlig prosess.

Nemi Forsikring

• Etablert i 1989

• Leverer forsikringsprodukter til privatkunder og næringslivet

• Har 45 lokale franchisebaserte agenturkontorer og nesten 300 forsikringsagenter

• Har innført Leads Management i samarbeid med Bring for å imøtekomme utfordringene med prospektering

Vil du vite mer?
Kontakt Henrik Slettene
Direktør analytisk CRM
Tel: 951 80 841
Henrik.Slettene@bringdialog.no


Tekst: Gøril Emilie Hellen
Illustrasjon: Zelal Algunerhan