Hvordan får man flere til å få øynene opp for konferansetilbudet på strekningen Oslo- Kiel? Det lurte markedsavdelingen i Color Line på. Svaret ble å sende 10 000 flaskepost til daglige ledere og beslutningstakere for kurs og konferanse. I flasken lå et «skattekart», samt kampanjepris på konferanser- og salgsavdelingen fulgte opp på telefon.

– Vi håpet at nysgjerrigheten til hva som var inni flaskeposten ville gjøre at budskapet ble lest, og at assosiasjoner til sjø og gode opplevelser fikk dem til å se mot Color Line, forteller Ola Hobber Nilsen, markedsansvarlig for B2B Oslo-Kiel i Color Line.

Svært høy måloppnåelse

– Måloppnåelsen var langt over samtlige forretningsmål. Vi fikk respons fra kunder og kollegaer som mente dette var et godt «markedsstunt», sier Hobber Nilsen, som blant annet kunne notere en enkeltbooking  på 500 senger på bakgrunn av kampanjen.

Effekten av kampanjen ble dokumentert i samarbeid med Bring.

– Sammen med Bring klarte vi å gjøre noe som er ganske uvanlig for B2B-markedsføring; nemlig å dokumentere de faktiske resultatene, forteller han.

Oppfølgingen viste at hele 81 prosent husket å ha mottatt flaskeposten, noe som er svært bra med tanke på målgruppen. Tre av fire leste hele eller deler av innholdet. Mottakerne opplevde kampanjen som annerledes, morsom, kreativ og original. 33 prosent av kundene svarte at de nå vurderer Color Line som konferansearena.

Langsiktig effekt

Hva tenker Color Line om de kreative mulighetene i postkassen mot andre kanaler?

– Svarer jeg på det, er jeg redd flere kommer til å satse på kreative tiltak i postkassen, svarer Hobber Nilsen med et smil.

Han legger til at mulighetene er mange, men at det er svært viktig å sette av tid til det kreative arbeidet.

– Utforming, kommunikasjon, segmentering og timing må være nøye analysert. Disse suksesskriteriene gjelder uavhengig av kanal, poengterer han.

Mot strømmen

Hobber Nilsen sier at de er fornøyde med at de våget, og at de er mer enn fornøyde med samtlige parametere i kampanjen.

– Når konkurransen om kundene øker, må vi jobbe smartere, og noen ganger våge å legge på svøm i motsatt retning av alle andre.


Om kampanjen

• Stor konkurranse i markedet for kurs og konferanse øker kravet om å skille seg ut med kreative markedstiltak

• Color Line sendte ut 10 000 flaskepost med et tydelig budskap og et godt tilbud til ledere og beslutningstakere for kurs og konferanse

• Effekttesten viste gode resultater på oppmerksomhet, lesing og liking


Vil du vite mer?
Kontakt Runa Ravin Søstrand
Key Account Manager
Tel: 928 83 692
Runa.Sostrand@bring.com


Tekst: Gøril Emilie Hellen
Foto: Stian Andersen
Illustrasjon: Tale Frisak