Spår forskyvning i bransjen

Norske annonsører gjør store omprioriteringer i budsjettene sine.