Signe2 (2)

Vær spesifikk

• Gjør e-posten relevant ved å la kunden angi hvilken type informasjon han eller hun ønsker. Du kan også segmentere på bakgrunn av informasjon du har om kundeforholdet.

• Du får veldig mye igjen for å tørre å være spesifikk. Da vil du kunne sende ut en skreddersydd e-post som mange oppfatter mer som service enn salgsfremstøt. På tross av at du sender ut færre, vil antallet som bestiller bli høyere enn om du sender ut det samme til alle kundene.

• Del informasjonen inn i nyhetsbrev og mer segmenterte salgskampanjer.

• Send ut nyttig informasjon som ikke bare fokuserer på salg – for eksempel utvikling og trender – for å gjøre e-postene verdiøkende for kundeforholdet, og opptre som en rådgiver. Da holder du interessen oppe hos kunden, samtidig som du kan være tøffere og spissere i mer salgsrettede e-poster.

Sett klare mål

• Det som betyr noe, er at du får kundene til å gjøre det du ønsker de skal gjøre. Sett deg ett eller flere klare mål om hva du ønsker å oppnå over tid, og fokuser på det – som oftest vil det være å få flere og mer lojale kunder. Ikke gå deg bort i åpning og klikkrater.

• Å gi kunden en klar garanti om hva som kan forventes i nyhetsbrevet er én måte å opparbeide lojalitet på. For eksempel kan e-postmottakerne få vite om eksklusive tilbud før andre. Det gjør at kunden vil åpne e-posten oftere, samtidig som det ikke koster deg noe ekstra.

• Send e-poster som er relevante for kunden. Du får mer respons på e-poster som er tilpasset kunden enn tradisjonelle nyhetsbrev. Å sende irrelevant informasjon gjør at mange mottakere etter hvert melder seg av, eller ikke gidder å åpne e-posten igjen.

Gjør det enkelt

• Språket i selve e-posten er viktig. Det er de samme tommelfingerreglene for god skriving som gjelder i e-post som på en nettside. Skriv kort og tilrettelegg for vertikal lesing, slik at kunden enkelt kan skumlese teksten. Bruk virkemidler som kulepunkt, korte avsnitt, mellomtitler og utheving av enkeltord.

• For at kunden skal klikke seg videre til en bestilling eller et kjøp, må lenken være så tydelig som mulig – aller helst en tekstlenke. Lenken er et løfte som landingssiden man blir sendt til, må oppfylle.

• Hvis lenken er «klikk her for å få hårspenner på tilbud», må det stå «hårspenner på tilbud» i overskriften på landingssiden også. Du må ha en tydelig «call to action» – det må være enkelt for kunden å få bestille produktet.

Emnefeltet er viktig

• Fire kritiske suksessfaktorer må være til stede for å lykkes med e-postmarkedsføring: Du må kunne skaffe e-postadresser. Du må sørge for at e-posten din blir åpnet. Du må sørge for at kunden klikker i e-posten. Landingssiden, den siden kunden klikker seg inn på, må fungere bra.

• Hva du skriver i emnefeltet, betyr mye for hvor mange som åpner e-posten. Hvis ikke emnefeltet er bra, blir ikke e-posten åpnet. Si én ting, ikke mange. Unngå generiske overskrifter, á la «Nyhetsbrev fra Firmanavn». Vær så konkret som mulig, og kom gjerne med et konkret produkt eller tilbud i emnefeltet. Plasser triggerordet først.

Delta på e-postakademiet

• Få råd om effektiv kommunikasjon via e-post.

• Lær å bygge opp en strategi for salgskampanjer, lojalitetsbyggende kundedialoger og nyhetsbrev.

• Få en grundig innføring i de viktigste suksessfaktorene for en optimal kundedialog.

• Se konkrete og praktiske casestudier på løsninger som blant annet inkluderer sosiale medier.

• E-postakademiet arrangeres jevnlig. Se webgruppen.no for mer informasjon.

• En tilrettelagt versjon av kurset holdes som workshop på Dialogkonferansen.