Det er Bring Dialog som tilbyr løsningen i samarbeid med det danske selskapet Geomatic.

– Fordelen med Conzoom, som løsningen kalles, er at den kan benyttes på tvers av landegrensene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det vil derfor utvilsomt være en svært attraktiv løsning for kunder som opererer i flere av disse landene, sier Erik Poppe, analysesjef i Bring Dialog.

Det danske selskapet får tilgang til Bring Dialogs adresser og analysedata, slik at det er mulig å hente ut adresser basert på klassifikasjonene som er laget for Norge.

– Vi er blant de beste i Norge på selseksjonsdata for norske husholdninger – og vil stå for data og adresseuttrekk. Geomatic står for klassifikasjonen, samt det å lage segmenter som fungerer på tvers av landegrenser. Segmentene kan brukes til målgruppevalg og innsiktsarbeid, både på egne kunder og i markedet generelt.

Data fra andre land

Poppe har store forventninger til løsningen som ble lansert i oktober.

– Vi ønsker å få tilbudt segmenteringsløsninger for nordiske bedrifter som også opererer i Norge. Samtidig vil det bli lettere for oss å betjene norske virksomheter som også har kunder i de andre nordiske landene, ved hjelp av denne helhetlige løsningen. Det er alltid stor etterspørsel etter gode segmenteringsløsninger – og vi tilfører nå den nordiske dimensjonen, som jeg regner med vil være av stor interesse for nordiske kunder som ønsker data fra de andre landene.

Genialt for begge parter

Bakgrunnen for utviklingen av Conzoom var nettopp at eksterne data og interne kundedata skulle spille sammen med kvalitative data.

– Når man kjører disse dataene sammen, oppstår en unik form for segmentering – og det var nettopp denne kundesegmenteringen vi ønsket å gjøre operasjonell. I tidligere segmenteringssystemer har kvalitative data ikke kunnet brukes i et CRM-system, forteller administrerende direktør i Geomatic, Martin Glarvig.

Han syns det er spennende nå å skulle bruke løsningen i Norge og andre land.

– Vi som et dansk selskap er ikke spesialister på norsk kultur. Vi treffer nordmenn og hører om nordmenn, men kjenner dem ikke inn til hjertet. Derfor er det avgjørende å bygge klassifikasjonen sammen med nordmenn som forstår norsk forbrukerkultur – og der er Bring spesialister. Samarbeidet er med andre ord genialt for begge parter.

Vil du vite mer?
Kontakt Erik Poppe
Head of Customer Intelligence
Tel: 95021526
Erik.Poppe@bringdialog.no


Conzoom:

  • En klassifikasjon av forbrukere i alle de nordiske landene
  • Et målrettet analyse- og segmenteringsverktøy
  • Et grunnlag for optimal segmentering med forbedret 360o kundeinnsikt
  • Bygget på geo-demografi, holdninger, livsstil og adferd

Tekst: Sonja Evang
Illustrasjon: Anniken Hølbakken