Da SR-Bank, som er en del av SpareBank 1, lanserte mikrosparing i april 2014, visste de at det var et marked for nettopp denne måten å spare på. Produktet er rettet mot målgruppen 25–35 år.

Over all forventning

– Sparing kan være vondt og vanskelig, særlig hvis du har en litt anstrengt økonomi. Mikrosparing, derimot, er så å si smertefri. Hver gang du trekker kortet, sparer du et valgfritt beløp til en valgfri sparekonto. Slikt blir det sparepenger av på sikt.

Det forteller kampanjeplanlegger Sven-Erik Bergman og medierådgiver og kampanjeanalytiker Tomas Høie Vatne i SR-Bank.

Kampanjen «Spar hver gang du bruker kortet» var omfattende og gikk bredt ut, blant annet som adressert og uadressert DM i postkassen, e-post, annonser på tv, web-tv, kino, nett og mobil – i tillegg til Google-søk, informasjon på egne hjemmesider og Facebook.

– Kampanjen var bredt anlagt, blant annet for å synliggjøre at SpareBank 1 har gode sparetilbud og er en fremtidsrettet bank som tar vare på kundene, poengterer Vatne.

Over all forventning

Kampanjen overgikk all forventning. Resultatet ble rundt 10 000 nye mikrosparere for SR-Bank og tydelig posisjonering i markedet for mikrosparing. Effekttesten som Bring utførte i etterkant, ga et godt bilde av responsen på DM-ene.

– Bransjen er generelt opptatt av nye digitale løsninger, og flere mener at DM er avleggs. For oss ga det desto større grunn til å få testet og dokumentert effekten, sier Bergman – og viser til at effekttesten bekreftet at DM-utsendelsene genererte mange nye mikrosparekunder. Én av tre som mottok DM i postkassen, svarte at de hadde sett informasjonen. Av disse hadde 85 prosent også lest DM-en. Tilsvarende for eDM var at halvparten hadde sett e-posten, hvorav 28 prosent ble lest.

– Hovedkonklusjonen er at DM-utsendelsene åpenbart hadde god effekt. Også nå, 19 måneder etter kampanjen, ser vi en positiv langtidseffekt i form av at færre kunder bytter bank. Kundelojaliteten er med andre ord styrket ut over denne kampanjen, konkluderer Vatne og Bergman.

Vil du vite mer?
Kontakt Per Jarle Yksnøy
Key Account Manager
Tel: 905 14 921
per.yksnoy@bring.com

SR-bank

  • SR-Bank er en del av SpareBank 1-alliansen.
  • Som tredje norske bank lanserte de i 2014 mikrosparing, rettet mot målgruppen 25–35 år.
  • I forbindelse med kampanjen ble det blant annet sendt ut 70 000 uadresserte og 10 400 adresserte DM-er.


Tekst: Gøril Hellen
Foto: Håvard Jørstad