– Carats oppgave er å skape økt verdi for sine kunder. I dette tilfellet kan du si at vi gir store datamengder et ansikt som det både er lettere å forholde seg til og ta konkrete beslutninger på, sier Thomas Horn, Head of CRM hos Carat.

Kundeavis er et viktig grep for å øke lokal konkurransekraft. Mange annonsører «teppebomber» imidlertid sine butikkers nærområder med kundeaviser på en enkel, men lite kostnadseffektiv og presis måte. Mediebyrået Carat ønsker å øke effekten ytterligere. Derfor har de utviklet et eget optimaliseringsverktøy for å analysere kundetettheten rundt kjedebutikker, og bruker det aktivt for å sikte distribusjonen inn mot de relevante kundene.

Mange datakilder

Carat er et av landets markedsledende mediebyråer, og jobber kontinuerlig med å finne best mulig distribusjonsform for sine kunder. For mange kjedebutikker er kundeavisen en viktig kanal å markedsføre seg i, og samtidig en kanal Carat ønsker å optimalisere. Et viktig grep har vært å utvikle et verktøy hvor de bruker kundedata fra kundeklubber, lojalitetsprogrammer og lignende sammen med Postens budruter for å kartlegge kundene i kjedebutikkers nærområde. Carat kombinerer dette med CCS (Consumer Connection System), som er deres egen internasjonale brukerundersøkelse innenfor kjøpte, betalte og egne medier.

– For å oppnå riktig relevans benyttes en rekke datakilder. Dette kan være mediekanaldekning totalt sett, befolkningsgrunnlag eller veiforbindelser – alt knyttet opp mot CRM-data. Ofte er dette datakilder som det er vanskelig å sammenligne hver for seg. Ved å bruke vår metodikk og GIS-baserte software blir det enklere å visualisere de ulike datastrømmene og innvirkningene de har på medievalgene som må tas, sier Horn.

Carat benytter flere ulike typer CRM-data i verktøyet, blant annet knyttet til omsetning, produktkategorier og antall kjøp – og data knyttet til ulike former for geo-tags, som adresse, postnummer eller kommune.

– Det gir oss muligheten til å få innsikt og vise hvordan CRM-dataene står i forhold til distribusjon og medievalg tatt i dag. Hvor er det kundene faktisk bor, og hvordan kan vi optimalisere dekningen på best mulig måte? Vi kan også bruke det til å evaluere andre mediekanaler opp mot hverandre, hvor det er best å etablere butikker, og andre utfordringer der det å bruke geografiske data kan gi den innsikten man søker.

Øker treffsikkerheten

Verktøyet hjelper i dag Carats kunder med å treffe målgrupper som er mottakelige for deres budskap, med lavere budsjetter. Horn trekker frem et prosjekt hvor Carat sammenlignet dekning av kundeavis distribuert via Bring mot print-annonsering via avis som en av flere variabler.

– Her så vi at i de områdene hvor de viktigste kundene bodde, så var Bring bedre på dekning. Et av uttakene var å optimalisere distribusjonen til kundene med «medium» og «høyt» kjøpspotensial. For områdene hvor kundene hadde lavt potensial, ble distribusjonen flyttet til et område med høyere potensial. Resultatet viste at vi i området vi analyserte, sparte over to millioner kroner i en gitt periode, samtidig som omsetningen og handlekurven økte i butikkene, sier Horn.

Horn mener det er mange annonsører som kan ha mye å hente av å tenke smartere rundt distribusjon av kundeaviser.

– Alle annonsører er opptatt av hvordan de kan få den totale mediemiksen til å bli så optimal som mulig. Vi jobber med å knytte kundeavisdistribusjon, og alle andre medievalg opp mot hverandre, så kunden kan ta et så objektivt og riktig valg som mulig.


Vil du vite mer?
Kontakt Thomas Horn
CRM-ansvarlig, Carat Norge
Tel: 934 28 759
thomas.horn@carat.com


Carat

  • Et av landets ledende mediebyråer
  • Representert i over 130 land, med ca. 6500 ansatte på verdensbasis
  • Se Carat.no

Tekst: Håvard Jørstad
Foto: Colourbox.com