Det mener fagsjefen for reklame i Bring, Jon Erik Grylling.

– Det er helt essensielt å bruke tid på effekttesting av postreklame. Bare slik kan vi kopiere og forbedre elementer i kommende kampanjer.

Gjennom effekttester kan man blant annet få svar på om folk husker at de har mottatt kampanjen.

– Ikke minst i hvilken grad folk leser DM-en, og hvor mye tid de bruker på budskapet eller tilbudene. Man kan også få svar på om folk legger DM-en til side for å lese den senere, og i tilfelle hvor lenge de leser. Effekttesten sier også noe om hvor mange som har til hensikt å respondere på bakgrunn av DM-en.

Hvordan oppfattes du?

Om kampanjen har gitt tilfredsstillende effekt i forhold til tidligere gjennomførte kampanjer, kan man også få svar på.

– Effekt i forhold til konkurrentens kampanjer eller mot andre annonsører det er aktuelt å sammenligne seg med, kan være viktig informasjon. Eller hvorfor kampanjen ga ønsket eller uønsket effekt – og om den fungerer ulikt mot ulike målgrupper. I tillegg kan effekttestene gi klare signaler på hvordan annonsøren oppfattes av forbrukerne. Man kan for eksempel få en tilbakemelding på hvor stor andel av DM-ens mottakere som vil anbefale din bedrift til andre.

Fortsett å teste

Ifølge Grylling bør man fortsette å teste, selv om man opplever at alt fungerer.

– Både forbrukerne og konkurrentene er i kontinuerlig bevegelse. For at annonsørene skal beholde eller styrke sin posisjon i markedet, må de utvikle seg minst like raskt og være like smarte som konkurrentene. Det er lurt å vite hvorfor kampanjene fungerer godt i dag; da er man bedre forberedt på å utvikle effektive kampanjer for morgendagen. Derfor er det viktig å fortsette å teste ut nye hypoteser, selv etter at man mener å ha laget den optimale kundeavisen.

Som ellers i livet bringer nysgjerrighet ny kunnskap.

– Etter å ha gjennomført cirka 1700 tester i Effektbasen, som utgjør cirka 600 000 intervjuer, har vi lært veldig mye. Men vi har også fått bekreftet at det ikke finnes noen fasit.

Vil du vite mer?
Kontakt Jon Erik Grylling
Fagsjef reklame
Tel: 913 75 215
jon.grylling@bring.com

Tekst: Sonja Evang