For tre år siden gikk Carlsen Fritzøe ut av Byggmakker og etablerte seg som ny og selvstendig byggevarekjede. Bedriften har vokst i rekordfart, og markedsundersøkelser viser at kjennskapen blant kundene er høy. For å forsterke posisjonen ytterligere har de blant annet redesignet kundeavisen.

Vellykket grep

– Logoen ble løftet fra bunn til topp, samtidig som hele designet fikk et ryddigere, renere og mer moderne preg. Effekttester utført av Bring har vist at dette, i kombinasjon med den øvrige markedsmiksen, har vært vellykket. Både kjennskapen i markedet og omsetningen har økt, sier Marianne Bostrøm, markedssjef i Carlsen Fritzøe.

Kjeden distribuerer i underkant av tretti DM-er i året.

Differensiering og tydelig posisjonering er viktig i det konkurranseutsatte byggevaremarkedet.

– Vi skiller oss fra konkurrentene ved at vi blant annet formidler lokale håndverkere. Dette, i tillegg til gode priser og ekspertråd, er det viktig å formidle til kundene gjennom DM og annen markedskommunikasjon, sier Bostrøm.

Optimalisert distribusjon

For å optimalisere distribusjonen av DM er kundeadressene lagt inn i Google Earth med fargekoder basert på omsetning, noe som gir god effektmåling på kundeavisen. Men også andre nøkkelgrep har bidratt til økte markedsandeler, hovedsakelig i privatmarkedet.

– Gjennom slagordet Gode råd og gode priser kommuniserer vi blant annet at vi ikke er dyrere enn andre, selv om vi har et bredere tilbud. Konsistent og tydelig kommunikasjon har vært avgjørende, sier Bostrøm.

Hun legger til at DM per i dag er den flaten som gir best breddepresentasjon av sesongaktiviteter og hovedtema. Deler av innholdet foresterkes i tillegg på andre flater, som aktivitetsdager i butikk, bannere, annonser og Facebook.

– Vi jobber hele tiden for å styrke kommunikasjonen i alle kanaler. På sikt vil vi redusere noe på DM-frekvensen, men kundeaviser vil fremdeles inngå som en viktig del av markedsmiksen vår, sier Bostrøm.

Vil du vite mer?
Kontakt Morten Bergli
Key Account Manager
Tel: 959 23 795
morten.bergli@bring.com

Carlsen Fritzøe

  • Norsk, uavhengig byggevarekjede med 19 moderne byggevarehus med trelast, byggevarer, jernvarer og interiør.
  • Sterk markedsposisjon lokalt, med butikker i syv fylker på Sør- og Østlandet. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.
  • 400 ansatte og en samlet kjedeomsetning på 1,4 milliarder kroner.

Tekst: Gøril Emilie Hellen
Foto: Stian Andersen