– Livsfasene er perfekte for å gi enkel og hurtig segmentering, som er intuitivt lett å forstå. Du får mulighet til å kommunisere mer relevant, på mottakerens premisser. Livsfasene kan styre hvordan du bør kommunisere med kundene – som hva slags tekst og bilder du bør bruke for at mottaker skal kjenne seg igjen, sier Erik Poppe, analysesjef i Bring Dialog.

Bring Dialog har gjennom såkalt prediktiv analyse klassifisert norske husholdninger i 10 livsfaser: Ungdom/student, singel, par uten barn, småbarnsfamilie, etablert barnefamilie, enslig forsørger, middelaldrende par, middelaldrende enslig, senior par og senior enslig.

Endringer i livsfaser er en viktig indikator på endrede behov og endret forbruksmønster. Når man for eksempel får barn og stifter familie, vil man endre livsstil og etablere nye vaner.

– Mange produkter og tjenester er tilpasset de enkelte livsfasene. En klassifisering av livsfaser kan derfor være til god hjelp i segmentering og utarbeidelse av relevant markedskommunikasjon, påpeker Poppe.


Vil du vite mer?
Kontakt Erik Poppe
Analysesjef
Tel: 950 21 526
erik.poppe@bringdialog.no


Livsfaseklassifisering

  • Gjennom prediktiv analyse har Bring Dialog klassifisert norske husholdninger i 10 livsfaser.
  • Segmenteringen er ikke faktabasert, men angir en sannsynlig livsfase, basert på en kombinasjon av mange variabler.
  • Livsfasene er egnet til å kombineres med andre seleksjonsvariabler, eller inngå i prediktiv analyse eller scoringer.

Tekst: Signe Steinnes
Illustrasjon: Anniken Hølbakken