For å få mest mulig ut av kundeavisen din bør du vite noe om hvordan den oppfattes av kundene. Av og til er det man tror ikke helt i samsvar med kundens oppfattelse.

Postens Effektbase inneholder over 2100 kampanjetester hvor mottakerne av kundeavisene har gitt tilbakemelding på hva de liker, inntrykk, utforming og budskap. Dette i kombinasjon med pretesting av forsider, har gitt oss et godt grunnlag for hva som er viktig for å optimalisere kundeavisen.

Forsiden

 • Ha produkter som dekker flere målgrupper
 • Vær forsiktig med prisbegrep som ”sjekk prisen”, ”prisbombe”, ”ekstrempris”
 • Ha tydelig logo øverst over en viss størrelse
 • Enkle, tydelige budskap fungerer best
 • Blide mennesker i et naturlig miljø har positiv effekt
 • Fokuser på lesbarhet fremfor kreativitet
 • Bruk gjenkjennende farger
 • «50%» fungerer bedre enn «Halv pris»

Vi i villa sin forsidetest viste at forside nr 3 var best likt fordi den viser et ferdigmalt, koselig rom med et blidt menneske i et naturlig miljø.

Innhold

 • Vis et godt bilde av produktet – ikke tildekket av prisbomber o.l
 • Vis hva produktet fører til, ikke bare produktet (ikke malingsspannet, men det ferdigmalte rommet)
 • Sett produktene i et naturlig miljø - gjerne med mennesker som bruker dem
 • Vær informativ, ærlig og tydelig på hva man sparer ved tilbud
 • Ikke gjenta budskapet for mange ganger
 • Ha god lesbarhet og unngå forskjellige fonter
 • Unngå lys tekst på lys bakgrunn
 • Ha tydelig henvisning til web / butikk-adresser
 • Dokumenter påstander

 

Format og papir

 • A4- format er best likt
 • Papirkvaliteten bør stå i stil med det man selger
 • Ha god kvalitet på foto og trykk 

Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon om utforming av DM.

Jernia lagde to forskjellige forsider på DM kampanjen sin - tilpasset de området de ble distribuert i. En for folk som bor i blokk og en til folk med hage.