Et budskap fungerer bare hvis det når frem. Her har DM noen klare fordeler: 8 av 10 åpner postkassen hver dag, og hele 92% oppgir å gå igjennom det meste av det som ligger i postkassen.

DM i postkassen oppleves som mest informativ og troverdig – og samtidig som den minst irriterende kanalen. DM holder også lenger på oppmerksomheten. Undersøkelser viser at 63% bruker mer tid på reklamen de mottar i postkassen, enn eksempelvis den de mottar på e-post.

I en tid da det finnes flere kanaler enn noen gang, har det også blitt vanskeligere enn noen gang å bli lagt merke til. Spørsmålet er om mange annonsører og reklamebyråer i dag tiltrekkes mer av det som er nytt enn av det som faktisk fungerer?

Kilde: Ipsos november 2015/Reklameholdninger