Effektmåling - et hjelpemiddel til å se det store bildet

Effektmåling, som alle analyser, skal brukes til å hjelpe oss å ta bedre beslutninger. Målinger skal ikke være en veiviser, men en del av et større navigasjonssystem. Det skal være et hjelpemiddel.

Landskapsfoto av Dalsnibba i Stranda kommune
Av Børre Jensen

Vi har tatt en prat med Anna Gilpin, leder for Innsikt og Analyse i Bring, for å kikke nærmere på hvordan måle effekt, og hvilke effekter norske annonsører kan oppnå ved å bruke DM og postkassen i sin markedsmiks.

anna gilpin
Anna Gilpin

– Måling av effekt er virkelig ikke enkelt, forteller Anna. Mange norske annonsører investerer i bred multikanal kommunikasjon, alle med sine unike og til dels ulike målemetoder. Vårt mål med analyser og effektmålinger er å bevege oss nærmere sannheten.  Ingen modeller forteller den fulle sannhet da alle målemetoder har sine begrensninger. Perseptuelle data fra markedsanalyser, salgsmodellering, attribusjonsmodellering og lignende baserer seg ofte på kortsiktige handlingsmålinger. Alle handler om fortiden, og ikke om nåtiden.

Det har vært skrevet mye om reklameeffekt og optimalisering av markedsinvesteringene. Penetrace og Henning Tunsli er en av våre samarbeidspartnere innen effektmåling. I artikkelen «Den programmatiske fella» forteller Henning at det for mange handler om å få tilbake balansen mellom det langsiktige og det kortsiktige fokuset. Dette er kanskje den viktigste øvelsen du gjør som markedsfører.

Ta bedre beslutninger

Effektmålinger, som alle andre analyser, skal brukes til å hjelpe oss å ta bedre beslutninger. Målinger skal ikke være en veiviser, men en del av et større navigasjonssystem for å kunne se det store bildet.

– Vår erfaring med effektmåling er at det beste er å finne og følge et bredt spekter av effekter, forteller Anna. På denne måten får du, som markedsfører, en bedre forståelse for hvordan din markedsføring fungerer. Samtidig er det viktig at du ser dette opp mot noen helt overordnede, svært få forretningskritiske parameter, og måler i hvilken grad du når disse.

Så hva betyr dette for måling av effekter ved bruk av DM?

– Vi ønsker å forstå kundens mål for kommunikasjonen, kategorien de jobber innenfor, hvordan få til vekst og i hvilke målgrupper, fortsetter Anna.

I Bring investerer vi i mye forskjellig innsiktsarbeid som effektmåling, kvantitative og kvalitative studier om DM, både analogt og digitalt. Dette gjøres ofte i tett samarbeid med kunden, men også alene for å dokumentere hvordan DM, digitalt og fysisk fungerer.

Våre studier viser at analog DM fortsatt leverer bra, med oppmerksomhet fra 30-40% og oppover, samt lang lesetid. Rollen har forandret seg for noen kategorier over tid, men ikke for alle. Mange opplever fortsatt økt trafikk og salg i butikk, i nettbutikken samt trafikk til egne nettsider. DM gir også veldig gode resultater satt i system med CRM.

O-3159.jpg-PMM-00486

 

Mange roller - kortsiktig og langsiktig

DM distribuert i postkassen kan være så mangt og ha ulike roller i markedsmiksen – for kunder eller potensielle kunder. Eksempler på dette er vareprøver, inspirasjonsmagasiner, brev og postkort og tilbudsaviser. Den analoge kommunikasjonen kan også spille på flere sanser som smak, lukt, tekstur som føles og oppleves ulikt og gir ulike assosiasjoner. Dette er egenskaper som kan bidra til å styrke effekten og bidra til merkevarebygging på en positiv måte. Kommunikasjonsløsninger levert av Posten og Bring kan også gjøres digital gjennom e-post, SMS og apper som e-Tilbudsavis og Mattilbud.

Vi ser store forskjeller på effekt basert på rollen DM har. Det er også forskjeller på effekt avhengig av hvilken bransje det er og hvor i kundereisen kommunikasjonen skal spille en rolle.

Magasiner rettet mot eksisterende kunder oppnår ofte svært høy liking og oppbevares gjerne lenge. Tilbudsaviser bidrar i stor grad med trafikk til butikk og nettbutikk, mens vareprøver oppnår i tillegg til god liking ofte svært høy oppmerksomhet og prøving.

ES-Day-2-Image-11.jpg-PMM-00754- Foto_Eric_Satten

 

Effekttall

Vi har hentet ulike tall fra effekttester gjort det siste året og resultatene finner du under. Noen av tallene skiller mellom uadressert og adressert distribusjon. Basen er de som kan motta reklame i postkassen.

Inspirasjonsmagasiner

 • Brand X oppnådde 40% oppmerksomhet (uadressert)
 • 45% leste nesten alt
 • 65% brukte mellom 2-5 minutter
 • 40% oppbevarte den opp til 1 uke og 20% over 1 måned
 • 68% positiv liking

Kataloger – Brand Y oppnådde høy oppmerksomhet og lang levetid

 • Oppmerksomhet (hjulpet): 68% (uadressert) vs 73% (adressert)
 • 35% har lest nesten alt (uadressert) vs 40% (adressert)
 • 60% bruker mer enn 6 minutter på å lese vs 82% (adressert)
 • 54% oppbevarer lengre enn 1 mnd vs 65% (adressert)

Tilbudsaviser - Gjennomsnitt kunde Z uadressert distribusjon. Regelmessige tilbud driver oppmerksomhet og lesing

 • 40% oppmerksomhet (hjulpet)
 • 48% har lest nesten alt
 • 83% bruker mellom 2-5 minutter på å lese
 • 60% oppbevarer over 1 uke

Vareprøver – Ekstrem høy oppmerksomhet og liking

 • Har oppnådd oppmerksomhet opp mot 100%
 • Liking er ofte svært høy, og i noen tilfeller over 80% svarer positivt på dette
 • 50% + svarer at de har prøvet produktet
 • Nærmest «alle» er positive til å motta vareprøver i postkassen

Digital DM – muligheter for å raskt orientere seg om gode tilbud og planlegge.

Gjennom de digitale løsningene som Shopgun og Mattilbud ser noen av nøkkeltallene slik ut blant de som har lastet ned appen

 • Tid brukt pr økt ligger på ca 4 minutter
 • Antall DM kikket på pr økt ligger på 3-4
 • Gjennomsnittlig screen sessions på 8

Mer om effekt eller våre løsninger?

Bring effektmåler årlig rundt 200 DM kampanjer og samarbeider med flere kunder på bruk av kundedata og salgsmodellering. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hva DM kan bidra med i forhold til de utfordringene du og din bedrift står over for.

Har du lyst på mer inspirasjon?

DM og postkassen gir mulighet til å spille på flere sanser i kommunikasjonen, med nye og eksisterende kunder.

God innsikt og gode kreative løsninger skaper ofte begeistring. Se hva andre har gjort.

Del artikkel