Dekningstall i postkassen

Alle i Norge har en postkasse, og kombineres kunderegistre med leide adresser + uadressert distribusjon kan du oppnå meget høy dekning. Du kan også velge å gjøre ekstra stas på den ene kunden som er aller viktigst.

seleksjonsmuligheter - NY

 

Butikkjeder ønsker ofte å trekke flest mulige folk til sine butikker, og velger oftest uadressert DM. De tilpasser opplag og distribusjon så de kun treffer de som bor i nærheten av butikkene, og unngår dermed å bruke penger på folk som bor langt unna. Segmenteringen er foruten geografi også tuftet på egne kundedata slik at de finner områder med størst potensialet.

På landsbasis har uadressert DM en dekning på 44%, men det er store variasjoner mellom fylker, kommuner og budruter. I områder med mange barnefamilier er dekningen betydelig høyere.

uadressert eksempler

 

Annonsører med gode gode kunderegistre kan i prinsippet oppnå 100% dekning dersom de sender DM til sine egne kunder. Våre effekttall viser at godt og relevant innhold kan oppnå en oppmerksomhet på over 80%. I en stadig mer digitalisert kundedialog opplever mange at når de får noe fysisk er det mer verdifullt, og opplever seg som viktige kunder. Våre undersøkelser at dette er med på å bygge lojalitet og merkevare.

effekt adresserte DM eks

 

Hva slags effekter kan forventes med DM?

Effekt av DM-aktiviteter har vi god dokumentasjon på gjennom EFFEKTbasen® der har annonsører lagt sine DM-tester slik at de kan lære og følge utviklingen fra kampanje til kampanje. Dette kan være alt fra oppmerksomhet, liking, relevans og salg.

effekttall effektbasen
Kilde: EFFEKTbasen (snitt alle tester 2017-2018)