Liker godt reklame i postkassen

Reklamen som kommer i folks postkasser, blir godt likt og lest. For mange er reklame irriterende, men blant de som har sagt "Ja takk" til reklame er positiviteten langt høyere enn i andre kanaler, viser undersøkelser gjennomført av Norstat.

En mann som leser i en reklameavis ved siden av en åpnet postkasse
Av Børre Jensen

Postkassen som reklamekanal gir god effekt for mange av landets annonsører og en av fordelene med kanalen, er at reklamen blir godt mottatt. Blant de 42% av Norges husstander som ønsker å motta uadressert reklame er det begeistring å spore.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres av Norstat på oppdrag fra Bring. Årets undersøkelse ble gjennomført i september, og resultatene baserer seg på 1.500 intervjuer. Noe av det som kartlegges er folks holdninger til reklame som kommer med posten sammenlignet med blant annet reklame levert med avisen eller på dørmatta.

Svarene skiller også mellom de som har reservert seg mot uadressert reklame og de som ikke har reservert seg. I tillegg sees det på ulikheter mellom reklame levert i postkassen, levert på dørmatta og som innstikk i avis.

Folk velger selv

  • folk som har sagt "Ja takk" til uadressert reklame, leser reklamen de får i postkassen (helt frivillig)!
  • folk som har sagt "Ja takk" til uadressert reklame, liker å motta reklame i denne kanalen
  • folk handler på bakgrunn av det de finner av relevante tilbud i postkassa

En av de klart store fordelene med uadressert reklame er at folk selv gjør et valg når det gjelder å motta reklame. Dette er i hovedsak folk som handler relativt ofte og som liker å holde seg orientert om gode tilbud. Målgruppen er derfor svært attraktivt blant mange annonsører og bidrar til trafikk i butikk, til nettsider og høy omsetning.

Reklamen blir lest

Resultater fra årets undersøkelse viser tydelig at kundeaviser leses, og primært brukes for å finne gode, relevante tilbud.

postkassen virker
Hvorfor leser du kundeaviser som du får i postkassen?

At reklamen blir lest er viktig. Undersøkelsen viser at det er forskjeller avhengig av hvordan reklamen blir distribuert. De som mottar kundeaviser i postkassen, leser kundeaviser på en helt annen måte enn de som er reservert og kun mottar dette som innstikk.

postkassen virker 2
Hvorfor leser du kundeaviser du får i postkassen, eller som bilag inne i avisen?

 

Positivitet til postkassen

At kundeaviser mottas med glede og gir positive assosiasjoner er kanskje overraskende. I undersøkelsen blir det spurt om ulike assosiasjoner til kundeaviser levert i postkassen, som innstikk i avisen eller på dørmatta. Forskjellene er store.

postkassen virker 3
Tenk på reklame du får med posten i din postkasse, og/eller den du får som vedlegg inne i en avis eller på dørmatten. Hvilke av ordene ovenfor beskriver ditt inntrykk av de tre måtene å få reklame på? 
(Filter: De som mottar kundeaviser i de ulike kanalene)

Alle positive assosiasjoner til kundeaviser knyttes klart sterkest til postkassen. Spesielt dørmatte distribusjon oppleves negativt.

"Ja takk"-folket

Gjennomgående er det mer positivitet til å motta reklame blant de som ikke har reservert seg mot uadressert reklame. Det synes å være en klar sammenheng mellom muligheten for selv å velge og holdningene til reklamen.

Den positive holdningen synes også å gjelde for reklame i postens digitale reklamekanaler. Kundeaviser distribuert via Mattilbud/Shopgun/eTilbudsavis blir godt mottatt og scorer gjennomgående bedre enn eksempelvis Facebook og reklame på TV.

postkassen virker 4
Tenk på reklame du får med posten i din postkasse, og/eller reklame du ser på TV, nettaviser eller Facebook. Hvilke av ordene nedenfor beskriver ditt inntrykk av de ulike måtene å se reklame på?
(Filter: Mottar reklame i postkassen)

 

Oppsummert

At reklame kan begeistre er muligens å overdrive noe, men det er gledelig å se at en stor del av befolkningen fortsatt ønsker å motta reklame i postkassen. Hvilken strategi som er lagt og hva reklamen skal bidra til å løse, vil selvfølgelig med på å påvirke hvilke kanaler som fungerer best. Kundeaviser egner seg godt når det gjelder å kommunisere gode, relevante tilbud og postkassen egner seg godt som kanal for denne type kommunikasjon.

Og dersom du MÅTTE velge å få kundeaviser levert i postkassen, på dørmatten eller som vedlegg til papiraviser, ville 70% valgt postkassen.

postkassen virker 5

 

Har du lyst på mer inspirasjon?

DM og postkassen gir mulighet til å spille på flere sanser i kommunikasjonen, med nye og eksisterende kunder.

God innsikt og gode kreative løsninger skaper ofte begeistring. Se hva andre har gjort.

Del artikkel