Reklamebransjens gavepakke

Det er på tide å stå frem og åpent proklamere sin kjærlighet til kommunikasjon på papir.

 

Rett etter påsken kom bransjetallene som - ikke uventet - viste at Facebook og de digitale kanalene vokser. Trykt dagspresse, ukepresse, fagpresse og DM mister andelen av reklameinvesteringene til de digitale kanalene.   Det er faktisk en fantastisk mulighet for dem som satser på papiret.

Det er en mulighet fordi så mange kunder, kreatører og kontoeiere løper i stort sett samme digitale retning. André Walle i Schibsted karikerer bransjens frykt på en god måte i sin kommentar: «Vi må tenke nytt, ungt og digitalt. Vi må disrupte før vi blir disrupta».

Det er kanskje drøyt å si at papir kan disrupte reklamebransjen. Men det er et faktum at i en stadig mer digitalisert kommunikasjonsbransje har postkassen fått en ny rolle: «A physical touch in a digital world». Den er og blir en betydelig og særdeles effektfull kanal for mange av landets annonsører. DM holder stand selv om reklamekronene stadig i større grad går til Facebook og dess like.

Det er på tide å vise større selvtillit når det gjelder god «gammeldags» DM. Postkassen er personlig og de fleste åpner den hver dag. Postkassen «eier» ettermiddagen. Innholdet tas med inn i hjemmet og gjennomgås. Denne vanen er på ingen måte død.

Når alt blir digitalt, viser undersøkelser at papirreklame skiller seg ut på en positiv måte. Ja, sågar opplever forbrukerne det som nyttig, relevant og velkomment. Halve Norge har tatt et standpunkt og sier «Ja-takk» til reklame i postkassen. Gjennomgående er de ute etter gode tilbud og bruker DM’en til å orientere seg når kjøpene planlegges. De er også mer positive til reklame og bruker lang tid på å lese igjennom det de får i postkassen.

Svært mange annonsører har nå også god oversikt over hvem deres beste kunder er og hvordan bruke kundeinnsikt for å rekruttere nye kunder. Mange av disse lar seg begeistre av godt innhold i form av et kundemagasin, vareprøver, forseggjorte invitasjoner, etc. Undersøkelser viser at godt innhold, som du kan ta og føle på, med personlige adresser blir tatt godt i mot. Som Kaja Gilje Sekse skriver: «De som formidler de beste historiene på plattformene som best tillater for personlig tilpasning og aktivisering, vil le hele veien til banken i årene som kommer.»

Det er få steder det er mulig å være mer kreativ enn i postkassen. Muligheten for å kommunisere med spisse målgrupper på en måte som virkelig begeistrer, er i dag enda mer fremtredende da stadig mer gjøres digitalt.

Det er samspill uten siloer som gir resultater. Du trenger altså ikke å slutte å tenke nytt, ungt og digitalt. I de aller fleste sammenhenger er det samspillet mellom digitalt og analogt uttak som gjør underverker.

For å si det med Royal Mail: «Getting a DM is like getting a present».

Ønsker du å få presentert alle funnene?

Ta kontakt med Børre Jensen på telefon 906 19 211 eller borre.jensen@bring.com