Fysisk arbeid - workshops om gleden med det taktile i en digital verden

For å skape begeistring rundt DM og postkassen som kommunikasjonskanal, ga Bring noen av landets beste kreatører frie tøyler til å lage sin egen drømme-DM.

I samarbeid med film- og animasjonshuset Departementet inviterte Bring reklamebyråene Kitchen, Pol, Try, Per Høj og New Work til å plukke ut hvert sitt kreatørteam til å delta på en workshop hvor formålet var å lage en kreativ DM som skulle sendes til en bestemt person eller personer.

Samarbeidet mellom Departementet og Bring startet med en felles problemstilling; at fysiske objekter og analoge virkemidler fremdeles har en plass, selv om verden blir stadig mer digital.

Skaper positiv begeistring

Fem unge team fikk dermed muligheten til å tilbringe en dag i verkstedet til film- og animasjonshuset Departementet, med alt fra sensorer til loddebord tilgjengelig for å lage en så kreativ DM som mulig.

Føringene var enkle: Det ferdige produktet skulle veie under to kilo og passe i en ferdigfrankert Bring-eske, og de kunne selv velge mottaker. Målet var å lage noe som ville skape glede hos mottakeren.

Ideen bak workshopene var å få dem som jobber kreativt i byråene til å vise det spennende og åpne mulighetsrommet en DM gir ved å jobbe fysisk og analogt.

Alle prosessene fra DM-workshopene har blitt filmet, og vil bli publisert både her og hos Kreativt Forum i de kommende ukene. 

"Klemmemaskinen" fra POL

Det manglet ikke på skaperglede og kreativitet når de fem teamene i løpet av sommeren jobbet frem de ulike "kampanjene". Samtlige fem ble sendt ut i løpet av september og første ut var "Klemmemaskinen" fra POL.

"Gretafonen" fra TRY

Den andre oppgaven som ble løst i workshop-serien sto teamet Hallvard Vaaland og Mathias Sandvik fra TRY bak. De to bestemte seg for å lage en «Gretafon», oppkalt etter den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.

–  Vi hadde en veldig fin workshop med Bring og Departementet. Det er noe spesielt å se hvordan en idé går fra et konsept til noe konkret på kun noen få timer. Så var det jo litt ekstra digg at dette var starten på uka etter vår første tur til Cannes, forteller Vaaland og Sandvik.

Følg med på kommende arbeider fra workshop-serien.


Børre Jensen 17.09.19