Bakgrunn

Parallelt med en større kampanje for Gjensidiges kundeutbytte mot brede befolkningsgrupper, ønsket man å gjøre et målrettet initiativ mot potensielle kunder blant borettslag, boligsameier, og idrettslag. I lys av en kjent målgruppe med kontaktinformasjon (presisjon), og vårt ønske om at kommunikasjonen skulle fremstå som personlig (modus), ble DM valgt som en kanal for kampanjen.

Mål:

Målet var å øke kjennskap og kunnskap om Gjensidiges kundeutbytteordning, og gjennom dette oppnå vekst ved:

  1. At idrettsklubber kjøpte klubbforsikring i Gjensidige (forsikringer få klubber har).
  2. At sameier og borettslag flyttet sine forsikringer til Gjensidige.

Målgruppen utgjorde 6000 styreledere i lag og klubber og 7000 styreledere i boligsameier og borettslag.

Løsning

De tre siste årene har vi gjennom en TV-film latt Olsenbanden møte et tomt hvelv av merket Franz Jäger hos Gjensidige. Vi ønsket at DM-aktiviteten skulle være gjenkjennbar og bygge naturlig videre på konseptet.

Løsningen ble å vise forskjellen på Gjensidige og de andre forsikringsselskapene, gjennom to safer som tydelig demonstrerer at Gjensidige deler overskuddet med alle kundene sine, og de andre gjør det ikke.

Resultater

DM-utsendelsen overleverte på responsmålene med 60 %, og de økonomiske effektene overgikk altså investeringen i betydelig grad, og alle effekter er isolert til DM alene.

Byrå: Ernö

Kunde: Gjensidige