Under lanseringen av Hubbard tok Rema 1000 i bruk flere virkemidler. Ved å tildele Brings DM-pris Retail 2018 til Rema 1000 ønsket vi å hedre det gode DM-arbeidet som ble gjort i forbindelse med kampanjen.

Vinneren av Brings DM-pris Retail ble kåret under prisutdelingen på Den Store Retaildagen.

Hva er Hubbard?

Norsk Hubbard fra Solvinge er en frisk, aktiv og livlig kylling som gjør bedre dyrevelferd tilgjengelig for alle. Hubbard-kyllingen både lever lenger og vokser saktere enn kyllinger som er vanlig å produsere i Norge. Den har det rett og slett bedre.

Bak Hubbard står Rema 1000, Norsk Kylling og 150 bønder i Trøndelag. Norsk Kylling produserer merkevaren Solvinge for REMA 1000 og produktene selges i alle Rema 1000-butikkene.

Om DM-kampanjen

Rema 1000 er ingen nykommer i bruk av postkassen som en markedsføringskanal og kjenner godt til hvilke effekter dette kan gi. Da de skulle lansere Hubbard var det viktig at DM kampanjen på en inspirerende måte ville bygge kjennskap og kunnskap i tillegg til å skape salg.

Oppgaven

Rema 1000 ønsket å fortelle historien om at : «En kylling som har det bedre smaker bedre», gjennom å vise hvordan bøndene jobber og hvordan kyllingene har det i fjøset., samt vise delikate oppskrifter med Hubbard.

Hva ble gjort

Skal du fortelle en historie og bygge kunnskap egner print seg godt og i postkassen er det mulig å treffe godt i målgruppen.

Det ble gjort analyser som viste hvem den typiske kylling-spiseren var og denne innsikten ble brukt til å optimalisere distribusjonen, både uadressert og adressert.

I de større byene ble den adresserte distribusjonen lagt på toppen av den uadressert for å oppnå best mulig dekning i målgruppen, og for å unngå dobbeltdekning ble dette vasket mot reservasjonsregisteret for uadressert reklame. De adresserte DM-ene hadde også et følgebrev som kort fortalte om nyheten.

Resultater

Effektmålinger av kampanjen viste svært gode resultater, spesielt på lesetid, relevans og oppbevaring.

Kampanjen ble svært godt mottatt og scoret høyt på liking samlet sett. Antallet som svarte «svært godt» er blant det beste som har blitt målt i effektbasen.

Kampanjen leverte også svært godt på å kommunisere hovedbudskapet: «Vi tror at en kylling som har det bedre, smaker bedre», og over 7 av 10 var enige i at kampanjen ga inntrykk av at Solvinge tar dyrevelferd på alvor.

Rema 1000 var fornøyd og salget gikk så godt at de opplevde utsolgt-situasjoner i flere butikker.