TOVA har produsert tøfler i Mongolia i ti år. Det har resultert i at over 100 mongolske familier i dag lever av disse tøflene. På den måten har TOVA endret et vanskeligstilt samfunn og gitt mennesker verdighet gjennom arbeid. Ikke ulikt det =OSLO gjør.

For de over 5000 rusavhengige i Oslo er vintertiden spesielt vanskelig.

Derfor ønsket vi å spre litt hjertevarme sammen med =OSLO. Vi delte ut 400 tøffelpar til rusavhengige rundt omkring i hele byen.

Mange ønsket å gi julegaven videre til noen som har betydd mye for dem. Det var imidlertid flere som ikke kunne levere gaven selv.

Derfor søkte vi etter tøffelhelter gjennom sosiale medier og lokalaviser. Disse tøffelheltene sørget for at årets varmeste julegave kom helt frem til jul.

Byrå: I&M Kommunikasjon

Kunde: TOVA