Viktig informasjon når dere skal sende varer som Pakke i postkassen:

  • Det skal bare sendes én EDI-fil per innlevering, pakkene skal meldes inn samlet og ikke individuelt.
  • Du vil motta et fraktbrev på e-post innen 15 min etter innsending av EDI-fil. E-post går til adressen som er oppgitt i implementeringsskjema i feltet «Fast e-postadresse for mottak av fraktbrev». Det er viktig at dette også er adressen som brukes som avsender i EDI-filen, ellers vil ordreopprettelsen feile.
  • Fraktbrevet må skrives ut og legges ved alle innleveringer for Pakke i postkassen slik at det er godt synlig.
  • Pakke i postkassen skal sendes sammen med brev for å leveres ut i postkassen, og skal derfor skilles fra andre pakker ved innlevering til Bring.
  • Bruk egnet lastbærer (f.eks. postsekk, postkassett som kan fås på postkontor/post i butikk, eller halvpall, som kan bestilles) - ved spørsmål om dette, kontakt Kundeservice på 04045. 
  • Ved hente-/bringeavtale – Pakke i postkassen skal leveres til en brevterminal. 
  • Hvis du ikke har hente-/bringeavtale kan pakkene leveres på nærmeste Post i Butikk, postkontor eller Bedriftssenter med fraktbrev.

Mer informasjon om Pakke i postkassen

*RFID, Radio Frequency Identification, er en teknologi for automatisk identifisering av fysiske objekter. Hver pakke har en unik RFID-kode, noe som gjør at mottakeren kan følge pakken via Postens sporings-app eller på posten.no.