- Logistikksenteret er selve hjertet i vårt landsdekkende nettverk med moderne terminaler og et eksempel på hvordan vi utvikler oss og rigger oss for fremtiden. Vi har redusert antallet terminaler fra over 40 til 18 og effektivisert samhandlingen mellom disse. Det gir økt forutsigbarhet og presisjon for våre kunder, sier konsernsjef Tone Wille under åpningen.

Netthandelen i Norge er fortsatt i sin barndom og hjemlevering blir bare viktigere og viktigere. Posten Norge ruster seg for fremtidens handel. Derfor har konsernet investert 1,5 milliarder kroner i det nye logistikksenteret.

- Vi skal tilby det norske folk og bedrifter gode, fleksible leveringstjenester. Leveranser blir aldri gammeldags det skjer bare på nye måter i et stadig raskere tempo, sier konsernsjef Tone Wille. 

Logistikksenteret er en samlokalisering av Posten og Brings tidligere terminaler på Karihaugen og Skårer.  Samlokaliseringen på Alnabru er beregnet å gi 10.000 færre kjørte kilometere hver dag. I tillegg gir det nærhet til kundene og til jernbanens godsterminal.
Logistikksenteret har en ideell beliggenhet – sentralt i Oslo, midt i konsernets største marked.

- Det har stor miljøeffekt å samle håndteringen av både pakker og gods på ett sted. Det minsker klima-utslippene fra veitrafikk i Oslo, og er helt i tråd med våre ambisiøse miljømål, sier Wille.

Under åpningen fikk kronprinsen selv kjøre et elektrisk kjøretøy som postbudene over hele Norge benytter. Til stede var også kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere fra Posten og Bring, samt representanter fra det offentlige.

FAKTA om Posten og Brings Logistikksenter Oslo

  • Samlokalisering av terminaler for gods og pakker
  • 1.100 medarbeidere har sin arbeidsplass her
  • Har kostet 1,5 milliarder kroner
  • 73.000 kvadratmeter stort – tilsvarende 10 fotballbaner
  • Håndterer over 30 millioner pakker i året
  • Bruker tog tilsvarende over 3000 vogntog i måneden