Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.


Bring Dialogs bruk av personopplysninger

Bring Dialog har sammenfattet en rekke offentlige opplysninger i en database hvis formål er:
1) Formidling av adresser til markedsføring, herunder ligger videreformidling til markedsføringsaktiviteter via telefon eller per brev.
2) Vask og ajourhold på vegne av våre oppdragsgivers egne data.


Våre data er basert på offentlige tilgjengelige kilder, som bl.a. Posten, nummeropplysning og reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi har ingen sensitive opplysninger om deg i vår database, slik som ditt personnummer eller andre økonomiske opplysninger. Vi har kun opplysninger om navn, adresse og alder. Informasjon om området du bor i kobles mot geografiske gruppeinndelinger utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå, samt boligtype fra Matrikkelen (informasjon om gate, adresse og bygning) hos Statens Kartverk. Dette er data på gruppenivå, og ikke individnivå.

Vår behandling av data er meldepliktig til Datatilsynet.

Reservasjon mot markedsføringsformål

Ønsker du å reservere deg mot markedsføringshenvendelser må du kontakte Reservasjonsregisteret i Brønnøysund ( www.brreg.no eller telefon 75 00 75 00). Til opplysning opererer Reservasjonsregisteret med ulike reservasjonskoder basert på hvilken kanal du ønsker å reservere deg mot (telemarketing eller adressert reklame).

Vår database oppdateres fortløpende med reservasjoner fra Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Har du likevel blitt kontaktet via en markedsføringskanal du mener du har reservert deg mot, ta kontakt på epost kilde@bringdialog.no eller ring 22 54 16 00.

En reservasjon i Reservasjonsregisteret omfatter ikke uadressert reklame.

Rett til innsyn, sletting eller endring etter personopplysningsloven

Etter personopplysningsloven §18 har du rett til innsyn i egne personopplysninger og den behandlingen som gjøres. Før det gis innsyn må vi forsikre oss om at det er rette vedkommende som ber om innsyn, ved å få bekreftet noen nøkkelopplysninger om deg.

Du har rett til innsyn i alle opplysninger som finnes om deg. I tillegg har også rett til innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandlingen av dine personopplysninger, så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten. Det kan opplyses om generelle sikkerhetstiltak som fysisk sikring av lokaler, tilgangskontroll på alle maskiner som har tilgang til data og at det bare er ansatte med saklig behov som har tilgang til opplysningene.

Dersom du ønsker innsyn i disse opplysningene, eller ønsker å slette eller endre mangelfull informasjon, kontakt oss på epost kilde@bringdialog.no eller ring 22 54 16 00.

Sikkerhet og informasjonstilgang

Bring Dialog er ansvarlig for en relevant, sikker og effektiv behandling av personopplysninger vedrørende egne data og på vegne av våre oppdragsgivere.

Sikkerhetsarbeidet er organisert i henhold retningslinjer gitt av Datatilsynet for bedrifter som søker konsesjon for lagring og sikring av personopplysninger. Dette innebærer blant annet taushetsplikt for alle ansatte, tilgangskontroll til systemer og databaser, sikring av lagrede data, virushåndtering og fysisk sikring av kontoradressen.

Krav og plikter til behandling av personopplysninger

Bring Dialog vil ved behandling av personopplysninger følge gjeldende lover og forskrifter som er relevant for behandlingen av slike data.