Her finner du nedlastbare informasjonsskriv, som Bring har sendt ut til alle berørte kunder i forbindelse med ny ordning for importmerverdiavgift. Her redgjøres det for de nye reglene, samt hvilke muligheter våre kunder har. Under dinnes også informasjonsskriv sendt ut fra Skatteetaten til norske foretak.

Information from Bring regarding import VAT services 01.01.2017

Information sent from Bring and Norwegian Tax Authorities to all affected customers. Contains information about the new VAT procedures valid from 01.01.2017 and what kind of solutions that are offered to our clients.

Last ned (Norsk)

Informasjonsskriv fra Bring

Informassjon fra Skatteetaten sept. 2016

Nullfaktura KSD2000

Download (English)

Information from Bring

Letter from Tax Authorities Sept 2016