Per 01.12.2014. Prisene er ekskl. mva.

  • Eksportklarering - kr 375,- Inkludert 3 varelinjer
  • Importfortolling - kr. 375,- Inkludert 3 varelinjer
  • Ekstra Tarifferingslinjer - kr. 25,- per varelinje utover 3
  • Fortolling Utland - kr. 375,- Inkludert 3 varelinjer
  • Tollpass - kr. 275,-   
  • Tollansvar / Advisering - kr. 200,-   
  • Utleggsprovisjon 3% - minimum kr. 250,-   
  • Spedisjon og fortolling tidkrevende oppgjør - kr. 619,- per time
  • Omberegning /refusjonssøknad til tollvesen - kr. 619,- per time