Per 01.12.2015. Prisene er ekskl. mva.

Priser tolltjenester, import – Bring Frigo AS

 • Pris per godsregistrering - kr. 259,-
 • Pris per fortolling – kr. 447,-
 • Tillegg per varelinje > 1- kr. 44,-
 • Pris per ankomstmelding/tollpassfraktbrev kr. 577,-
  Prisen dekker kostnadene knyttet til lovpålagte oppgaver som må utføres: ankomstbehandling, registrering av sendingen og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet.
 • Tillegg for kontantfortolling kr. 566,-  
 • Utleggsgebyr, kontantfortolling: 3,5 % av utlegget, minimum 200,-
 • Spedisjon og fortolling, tidkrevende behandling:  - kr. 619,- per time
 • Tollrefusjon (per søknad) - kr. 609,-
 • Spedisjonsomkostninger i utlandet (når varekjøper betaler frakten) kr. 759,- per sending

Importsendinger med andre prosedyrer:

 • Gjeninnførsel etter bearbeiding – kr. 882,- per fortolling
 • Tillegg per varelinje > 1- kr. 176,-

Priser tolltjenester, eksport – Bring Frigo AS

Ved transporter i regi av Bring:

 • Pris per fortolling, ordinær utførsel – kr. 195,-
 • Tillegg per varelinje > 1 - kr. 35,-

Ved transporter i regi av andre aktører enn Bring:

 • Pris per fortolling, ordinær utførsel – kr. 455,-
 • Tillegg per varelinje > 1 - kr. 50,-

Eksportfortolling, manuelle prosedyrer (f.eks. varer til bearbeiding – retur):

 • Pris per fortolling , kr. 410,-
 • Tillegg per varelinje > 1 - kr. 40,-

Eksportfortolling, retursendinger:

 • Pris per fortolling , kr. 700,-
 • Tillegg per varelinje > 1 - kr. 50,-
 • Utleggsgebyr, kontantfortolling: 3,5 % av utlegget, minimum 200,-
 • Spedisjon og fortolling, tidkrevende behandling:  - kr. 619,- per time
 • Tollrefusjon (per søknad) - kr. 609,-

Øvrige tolltjenester, eksport:

 • Transittering- utstedelse av T-dok.  Kr. 354,-  + 0,3% av vareverdi
 • Transittering- Gods destinert til Norge via Sverige og/eller Finland: Kr. 354,-  ved fulload, ellers kr. 100,- per sending
 • Utstedelse og attestasjon av sertifikater - kr. 500,00 per sertifikat
 • Kun utstedelse av CMR-fraktbrev.  - Kr. 120,- per stk.
 • Fullt dokumentsett til Russland, Ukraina osv. (Fortolling, CMR, Certificate of origin, helseattester) kr. 1.500,- per dokumentsett.