Booking

Skriftlig booking innen kl 15.00 dagen før lasting hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Bookingskjema fåes ved henvendelse til Bring Frigo. Booking må inneholde følgende opplysninger: kunde, kundenummer, lastedato, lasteadresse, mottaker, leveringsadresse, antall transportkolli, antall palleplasser, antall Eur-paller, antall kilo, varetype, temperatur og informasjon hvis varen er økologisk.
Utleveringsforbehold, frankatur eller lignende må angis særskilt til Bring Frigo. Vi gjør oppmerksom på at innhold i fakturaer anses ikke som tilstrekkelig informasjon.

Tollpass-sendinger mottas kun etter nærmere avtale.

Opplysninger som kreves på fraktfaktura, skal fremkomme ved booking. Eksempelvis Kundes referanse nr.

Hasteordre

Hasteordre er ordre som er innmeldt etter ordinær bookingfrist eller utenom ordinær ruteplan. Hasteordre er en service vi yter etter avtale.

Vekt/volumberegning

Avsender er ansvarlig for at vekt og mål er korrekt oppgitt i fraktbrevet. Bring Frigo forbeholder seg retten til å kontrollere og ved feil korrigere for riktig vekt og mål som grunnlag for fraktberegningen. Benyttes flere linjer under ”Type pakning – godsslag”, skal både bruttovekt og mål oppgis i hver linje. Dersom sendingens form, innhold eller spesielle krav fra avsender fører til at stuing/samlasting ikke kan gjennomføres, tilbys ikke standard prisliste.

Fraktberegning/-betaling

Alle priser er eks.mva og det til enhver tids gjeldende dieseltillegg. Ingen samtariffering. Transportguide Bring Frigo priser fra 01.07.2015.

Prisberegningen fastsettes ut fra antall pallplasser. Grunnflaten på en standard pall er 120 × 80 cm. Maks. høyde kan være 240 cm grunnet luftsirkulasjon. Paller lavere enn 120 cm og maks 400 kg brutto, fraktberegnes som halv palleplass så sant det er mulig å stable annet gods over med vekt på opptil 400 kg.

Frakten regnes særskilt for hver sending. Med en sending forstås det gods som angis på et fraktbrev for transport fra en sender til en mottaker. En sending kan bestå av ett eller flere kolli.

Det må oppgis om frakten skal betales av avsender eller mottaker. Det kan også oppgis annen fraktbetaler dersom slik avtale er inngått på forhånd med Bring Frigo. Uansett hvem som oppgis som fraktbetaler, vedblir Kunden å stå ansvarlig for frakten og andre kostnader ved transporten samt alle kostnader og utlegg som måtte påløpe som følge av at betalingen uteblir. Til følgende mottakere skal alltid frakt være betalt av avsender: Konferanser, messer, skip, etc.

Storpaller/importpall ( 1,25 × 1,00 ) = Standard pallplass × 1,25
Bisonpaller* ( 1,28 × 1,10 × 0,90 ) = Standard pallplass × 1,5
Blomstervogner ( 1,37 × 0,55 maks høyde 2,20 ) = Standard pallplass
* Inntil 2 bisonpaller fraktberegnes med 1,5 palleplass såfremt de kan fremføres stablet fra laste- til lossested.

Se for øvrig under transportinstruksjoner for mer informasjon om beregning av pallplass, volum og vekt for ulike godsdimensjoner.

Palleplass tyngre enn 800 kg, opptil 1000 kg (maks bruttovekt), tilleggsberegnes med en halv palleplass.

Dødfrakt/bomtur

Bring Frigo forbeholder seg retten til å fakturere dødfrakt i de tilfeller der booket gods ikke forefinnes eller reell lastemengde er mindre enn innmeldt kvantum (dødfrakt).

Dersom mottaker ikke er til stede som forutsatt ved lossing, blir det belastet et gebyr/pristillegg som dekker administrative kostnader for ny utkjøring (bomtur). Fraktkostnaden for ny utkjøring kommer i tillegg.