Volumberegning er metoden som benyttes for å regne om volum til vekt, og finne volumvekt.

Volumvekt finner du slik:

 • Først må man finne volumet, og da multipliserer man lengde, bredde og høyde. Hver side rundes opp/ned til nærmeste hele 10 cm.
 • Man må ha volum i korrekt måleenhet. Bring bruker dm3.
  Er målene i cm, deles resultatet med 1000 for å få dm3 (volumet på sendingen).
 • Volumet deles igjen på den faste omregningsfaktoren, 3,5 for stykkgods og 3,0 for partigods.
  Man sitter da igjen med en vekt i kilo.

For stykkgods beregner vi 1 kg for hver 3,5 dm3 godset måler etter største lengde, bredde og høyde (i dm). Derfor må man dele volumet på den faste omregningsfaktoren; 3,5

Regneeksempel stykkgods

Du har en sending som skal sendes fra Tønsberg til Molde som er 11 soner. Antall soner finner du i sted- og sonetabellen, som du kan laste ned her.

 • Sendingen måler (LxBxH) 120x80x90 cm og veier 220 kg
 • Volum = 120 cm x 80 cm x 90 cm = 864000 cm3
 • Man må dele resultatet på 1000 for å få volumet i dm3
 • 864000 / 1000 = 864 dm3

Volumvekt = Volum 864 / Omregningsfaktor: 3,5 = 246,9

Fraktberegningsvekten er høyest av virkelig vekt og volumvekt, og rundes alltid opp til nærmeste hele kilo. I dette eksempelet er volumvekten høyest, og fraktbergningsvekten er derfor 247 kg. Pris finner du i vektintervall 225-249.

247 kg til sone 11, koster 1835 kroner.