For å sikre en så rask levering som mulig, innfører vi et ekstra utleveringsvindu for Bedriftspakke ekspress over natten.

Nye utleveringstider blir:

  • Utlevering mellom kl. 08:00 - 09:00
  • Utlevering mellom kl. 09:00 - 11:30
  • Utlevering mellom kl. 09:00 - 16:00

For å opprettholde egenskaper og kvaliteten på tjenesten, har kostnadsnivå for tjenesten blitt endret og prisen øker. Prismodellen vil reflektere dette og tjenesten vil prises annerledes. Ny sonemodell legger sammen summen av antall soner på 1) strekninger mellom første og siste terminal og 2) soner fra siste terminal til mottaker.

Bedriftspakke ekspress over natten vil fortsatt leveres til hele landet inkludert Svalbard.

Leveringstid

Fremføringstidene er avhengig av hvor du skal sende pakken. Disse finner du i både bookingløsningen vår og MyBring.

Soneoversikt

Slik finner du antallet soner:
Alle postnummer er knyttet opp til terminal. Denne oversikten heter stedsregister, og her finner du antall soner mellom postnummer og terminal. Antall soner mellom terminalene finner du i sonetabellen.

Når du skal sende bedriftspakke ekspress over natten slår du opp i stedsregisteret og finner ut hvilke terminaler til- og frapostnumrene tilhører og antall soner fra tilterminalen til mottakerpostnummeret. Deretter slår du opp i hovedsonetabellen for å finne ut antall soner mellom fra- og tilterminalene. Til slutt legger du sammen antall soner mellom terminalene og antall soner mellom tilterminal og mottakerpostnummeret. (Antall soner mellom frapostnummer og fraterminal inngår ikke i soneberegningen.)

Eksempel - Fra 3110 Tønsberg til 6409 Molde
a. Fra Vestfold til Molde er det 4 soner (hovedsonetabellen)
b. Postnr 6409 går via Molde og har sone 1 (stedsregisteret)

Totalt blir dette 5 soner.

Dersom summeringen av soner blir null prises sendingen ut fra én fraktsone.

Pris

I tabellen under finner du priser for Bedriftspakke Ekspress over natten, gjeldende fra 01.12.2018.

Prisliste (PDF)

Prisen finner du i krysningspunktet mellom antall soner (vannrett) og fraktberegnet vekt (loddrett). Slik finner du fraktberegnet vekt.