COD (Cash-On-Delivery)
MottakerlandKun mulig med EDI
Finland (inkl Åland) Maks oppkravsbeløp
8.400 EUR
Singel-pakker Ikke mulig.
Bulk-pakker Transportetikett for PickUp Parcel Bulk/ Home
Delivery Parcel/Business Parcel Bulk med finsk bankkonto og
COD-beløpet i EUR. Vedlegg ikke innbetalingskort, ettersom
betalingsinformasjonen skrives ut av Itella. Valgfri bank.
Færøyene Maks oppkravsbeløp
25.000 DKK
Singel-pakker Transportetikett for PickUp Parcel/Business
Parcel med dansk bankkonto med OCR (FIK71) og CODbeløpet
i DKK. Et kreditornummer må skaffes fra din bank i
Danmark. Vedlegg innbetalingskort (fåes av din bank) med
danskt bankkonto og COD-beløp i DKK. Valgfri bank.
Bulk-pakker Transportetikett for PickUp Parcel Bulk/Business
Parcel Bulk med dansk bankkonto med OCR (FIK 71) og CODbeløpet
i DKK. Et kreditornummer må skaffes fra din bank i
Danmark. Vedlegg innbetalingskort (fåes av din bank) med
danskt bankkonto og COD-beløp i DKK.
Fakturaen/innbetalingsblanketten legges i en plastlomme som
festes på pakken. Valgfri bank.
Grønland Maks oppkravsbeløp
25.000 DKK
Singel-pakker Transportetikett for PickUp Parcel/Business
Parcel med dansk bankkonto med OCR (FIK71) og CODbeløpet
i DKK. Et kreditornummer må skaffes fra din bank i
Danmark. Vedlegg innbetalingskort (fåes av din bank) med
danskt bankkonto og COD-beløp i DKK.
Bulk-pakker Ikke mulig. Fakturaen/innbetalingsblanketten
legges i en plastlomme som festes på pakken.Valgfri bank.
Island Maks oppkravsbeløp
100.000 NOK
Singel-pakker Ikke mulig.
Bulk-pakker Transportetikett for PickUp Parcel Bulk/Business
Parcel Bulk med islandsk innbetalingskort (fåes av din bank på
Island) islandsk bankkonto og CODbeløp i ISK.
Fakturaen/innbetalingsblanketten legges i en plastlomme som
festes på pakken. Valgfri bank på Island.
Sverige Maks oppkravsbeløp
9.999 SEK
Singel-pakker Ikke mulig.
Bulk-pakker Transportetikett for PickUp Parcel Bulk med
svenks bankgiro- eller Plusgirokonto (med eller uten
OCRkonto). COD-beløpet i SEK. Vedlegg ikke innbetalingskort,
ettersom betalingsinformasjonen skrives ut av Bring Parcels.
Valgfri bank i Sverige (Plusgiro via Nordea).