For å ha høy leveringskvalitet er vi avhengig av at pakkene har riktige leveringsadresser. Kravet til riktige leveringsadresser for Bedriftspakker er 97 %. Det vil si at minimum 97 % av pakkene skal ha korrekt leveringsadresse for å unngå pristillegg.

Pristillegg for feiladressering er kr 42,- per pakke.