Det nye direktivet innebærer at svovelinnholdet i marint drivstoff skal reduseres fra dagens 1,0 till 0,1%. Dette omfatter all sjøfart på Østersjøen, Nordsjøen og den engelske kanal (SECA-området). På grunn av dette pågår det nå et intensivt arbeid hos rederiene for å finne løsninger som muliggjør reduksjon av svovelutslippene, noe som også medfører merkostnader for rederiene og dermed også for Bring.

Vi innfører i august 2015 et svoveltillegg for transporter til berørte internasjonale destinasjoner. Det nye svoveltillegget kommer ikke til å berøre transporter innen og mellom Sverige, Norge og Danmark.

Svoveltillegget beregnes ut i fra fakturert fraktkostnad, ekslusive våre tilleggstjenester og øvrige drivstofftillegg. Kostnaden debiteres separat på fakturaen.

Aktuelle svoveltillegg

Gyldig fra: 01.08.2015

Fra og tilPakkerPaller
Innenriks innen Norden0%0%
Fra Sverige, Danmark og Norge til EU og resten av verden0,4%1,5%
Fra øvrige EU/resten av verden til Sverige, Norge og Danmark0,4%1,5%
Fra Sverige, Danmark og Norge til Finland1,7%4%
Fra Finland til Sverige, Danmark og Norge1,7%4%
Fra Finland til øvrige EU/resten av verden2,1%5,5%
Fra EU/resten av verden til Finland2,1%5,5%