Det nye direktivet innebærer at innholdet av svovel i marint drivstoff skal reduseres fra dagens 1,0 till 0,1%. Dette omfatter all sjøfart på Østersjøen, Nordsjøen og den engelske kanal (SECA-området). På grunn av dette pågår det nå et intensivt arbeid hos rederiene for å finne løsninger som muliggjør reduksjon av svovelutslippene, noe som også medfører merkostnader for rederiene og dermed også for Bring.

Vi innfører i august 2015 et svoveltillegg for transporter til berørte internasjonale destinasjoner. Det nye svoveltillegget kommer ikke til å berøre transporter innen og mellom Sverige, Norge og Danmark.

Svoveltillegget beregnes ut i fra fakturert fraktkostnad, eksklusive våre tilleggstjenester og øvrige drivstofftillegg. Kostnaden debiteres separat på fakturaen.

Aktuelle svoveltillegg

Gyldig fra: 01.08.2015

Fra og til Pakker Paller
Innenriks innen Norden 0% 0%
Fra Sverige, Danmark og Norge til Finland 1,7% 4%
Fra Sverige, Danmark og Norge til andre EU-land og resten av verden 0,4% 1,5%
Fra øvrige EU/resten av verden til Sverige, Norge og Danmark 0,4% 1,5%
Fra Finland til Sverige, Danmark og Norge 1,7% 4%
Fra Finland til øvrige EU/resten av verden 2,1% 5,5%
Fra EU/resten av verden til Finland 2,1% 5,5%