Tunnelarbeid i Oslo – oppstart vedlikehold av Brynstunellen uke 8 - 2016

Statens Vegvesen gjennomfører et omfattende landsdekkende arbeid med tunnelrehabilitering og neste tunell ut er Brynstunellen på Ring 3 som har planlagt oppstart uke 8 og vil vare i 12 måneder. Det er foreløpig knyttet stor usikkerhet i forhold til hvordan dette vil påvirke trafikkbildet og vår mulighet til å levere våre tjenester i Oslo innenfor de normale tidsfristene.

Tidsgarantien vil bli suspendert og økte kostnader vil bli viderefakturert.

Bring tar derfor forbehold, og varsler allerede nå, om at tidsgarantien vil bli suspendert i ovennevnte områder i perioden arbeidet foregår, pluss det er forventet at arbeidet med Brynstunellen kan medføre omfattende forsinkelser i Oslo trafikken som vil medføre økte kostnader i vår produksjon. De økte kostnadene vil måtte faktureres våre kunder.

Hvor gjelder dette?

Det forventes at det vil være distribusjonen i Oslo til postnummer 6, 11 og 12 som blir påvirket, men det kan også gi konsekvenser for all distribusjon i Oslo, samt all linjetrafikkfremføring gjennom Oslo. I forkant ser vi at det er særs nødvendig å kommentere Bedriftspakke ekspress over natt. Vi vil gjøre alt vi kan for å levere før kl. 09.00, men tidsgarantien vil bli suspendert i ovennevnte områder i perioden arbeidet foregår.

Vi håper på forståelse for dette, og så snart vi har tilstrekkelig erfaring om hvordan arbeidet påvirker vårt trafikkbilde og de samlede konsekvenser dette gir, vil vi komme med mer detaljert informasjon.