Vi tar imot betalingen når mottaker henter sendingen på postkontoret og overfører beløpet til din konto.

Slik gjør du:

  1. Du bestiller adressekort for postoppkrav i nettbutikken eller henter på postkontoret.
  2. Adressekortet fylles ut med navn og adresse og det beløp som mottaker skal betale.
  3. Du limer adressekortet på sendingen eller bruker en plastlomme. Husk å frankere brevet.

Mottaker får en melding om at brevet er klar for henting på sitt lokale postkontor. Vi sender en påminnelse dersom brevet ikke er hentet innen 5 dager. Er det ikke hentet innen 3 uker sender vi sendingen i retur til din bedrift.

Postoppkravsendinger har ikke full sporing, men registreres i vårt sporingssystem når den ankommer utleveringsstedet.

Priser fra 1.07.2019

Inkl. mva.
Kr. 109,- pr. brev + porto for sendingen

Endre eller stryke postoppkravsbeløpet

Om du ønsker å endre eller stryke postoppkravsbeløpet mens brevet er på underveis, kan vi ordne dette for deg mot et tillegg på kr 193,- per sending. 

Stoppkrav

Du kan få tilbakekalt en sending som ennå ikke er utlevert til mottakeren. Dette hjelper kundeservice deg med på telefon 04045. Tjenesten koster kr 193,- og må betales selv om det viser seg umulig å få stoppet sendingen.