Se vår landsoversikt.

Viktige forbud i henhold til internasjonale regler for postsendinger er:

 • Farlig gods, f.eks. eksplosiver og brannfarlige stoffer
 • Kopier eller etterligninger av eksplosive innretninger, miner, granater og andre militære sprengstoffer som er ekte, men hvor tennsatser og sprengladning er fjernet. Det er også forbudt å sende fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr, røykbomber og røykpatroner, fenghetter, dynamitt og detonatorer.
 • Narkotiske stoffer
 • Sigaretter og tobakksvarer
 • Kopivarer/piratvarer – Eksempel: Falske Lacoste-skjorter eller Gucci-vesker.
 • Varer som anses som umoralske
 • Levende og døde dyr, inkludert rester av døde dyr (Unntak: urner tillatt som postsending)
 • Insekter; Igler, bier og silkeormer kan sendes. Parasitter samt fluer av Drosophilidaefamilien kan også sendes, men kun mellom godkjente institusjoner.
 • Levende veps, humler eller bier
  Ikke tillatt sendt med fly.
  Flyselskapene står fritt til å bestemme hva de vil ha om bord på sine fly. Det kan de ifølge IATA-bestemmelsene. Da flyselskapene ikke tillater insekter; som bier/ humler/veps kan ikke Bedriftspakke Ekspress over natten/brev benyttes på strekninger som sendes med fly. Insekter er ikke direkte farlig gods, men inngår som forbudt innhold.

 • Verdifullt innhold i vanlige brev, f.eks. edelstener, gullsmykke, penger eller verdipapirer
 • Våpen, våpendeler og ammunisjon.
  Dette regnes som våpen: Som våpen regnes alle varer som er definert/klassifisert i tolltariffen som våpen. Alle skytevåpen, armbrøst, stikkvåpen med knivblad på mer enn 12 cm, springkniver, dolker, stikke- og borevåpen, slåsshansker, politikøller og klubber, og andre lignende artikler. Dette inkluderer også ”softgun” og andre luft- eller gassdrevne våpen, samt våpendeler. Bærereimer, ringer, bøyler og reimbeslag og lignende til gevær, rifler eller karabiner

 • Sendinger som er så dårlig emballert at de kan skade personalet, andre sendinger eller utstyr

 • Varer som er forbudt innført i mottakerlandet

Du må selv sjekke reglene for hva som er tillatt som postsending til det enkelte land, se vår landsoversikt.