Base-Base transport Oljeekspressen

Dette er vår kundetilpassende logistikkløsning for deg som har behov for rutinemessige leveringer, eller trenger å få noe raskt frem til industristeder, og forsyningsbaser med varer til installasjoner på den Norske kontinentalsokkelen.

Vi dekker vi ditt behov for å frakte pallegods, containere, basketer, casing rør, drill pipe, IBC-tanker, Riser, rammer og annet utsyr som du trenger i forbindelse med drift av felt, borekampanjer, stanser og andre driftsavbrudd.

  • Vakttelefon 24/7/365 på alle baser
  • Rask og sikker leveranse daglig, til alle forsyningsbaser i Norge
  • Frakt av alt fra små prøver til brede, høye eller lange konstruksjoner
  • Spesialtransport & transport for alle ADR-klasser
  • Vi har en sterk og god HMS kultur, Sikkerhet kommer alltid først
  • Uavhengig av hva du trenger å frakte er bilene spesialkonstruert for varetransport for offshore og energi industrien

Hvordan går jeg frem?

1
Hos deg

Hos deg

Du bestiller Oljeekspressen gjennom ditt lokale basekontor eller Mybring. Godset bør være pakket og klar for opphenting ved bestillingstidspunktet, senest 1. time før avgang

Bring tilbyr ekspressløsning til kunder i de tilfeller hvor booking fra kunde blir sendt etter booking frist for normal fremføring. For booking av transport etter kl. 16:00 på hverdager, i helger og ved helligdager må man kontakte vakt pr. telefon før man sender booking. 

Vi oppfordrer alle til å booke så tidlig som mulig for å gi en god planleggingshorisont med hensyn til å kunne tildele riktig lastekapasitet, ivareta kjøre og hviletid, samt bidra til økonomiske og miljømessige gode lastekombinasjoner.

2
Hos oss

Hos oss

Oljeekspressen er eksperter på offshorelogistikk, og våre rutinerte og dyktige befraktere kjenner behovene våre kunder har til oppfølging og framføringstid. Vi har daglige avganger med semitrailere, samt planlagte sjøtransporter mellom alle de viktigste forsyningsbasene og industristeder i Norge

Bring er en samlaster, og forbeholder seg rett til å samlaste gods fra flere kunder på en transportenhet. Med vår sporingstjeneste «gods på vei» kan du følge forsendelsen underveis. Framføringstiden for din sending finner du i transportplanen. 

Oppstår det forsinkelser vil du bli varslet per epost.

3
Hos mottaker

Hos mottaker

Forsendelsen leveres direkte til den forsyningsbasen varene dine er adressert til.

Vi utsteder tollpassfraktbrev på vegner av tollagerholder på varer i retur fra norsk sokkel. Det er viktig at mottaker kjenner til rutine for mottak av tollvarer, og responderer tilbake til tollagerholder med rykkattest. Ved spørsmål om mottak av varer på tollpassfraktbrev, kontakt en av våre base-kontor. 

For Backload leverer vi hos mottaker mellom kl. 10-16 på hverdager for normal transport. 

Trenger bedriften din eller mottaker oppfølging, har vi egne kontorer på samtlige forsyningsbaser i Norge. 

Priser

Pris finner du i din kundeavtale, eller be om å få et tilbud fra ett av våre base kontor. 

Transportbransjen benytter fraktberegningsvekt for å beregne pris. Fraktberegningsvekten er det høyeste av virkelig/reell vekt og volumberegning, og rundes alltid opp til nærmeste hele kg. 

Frakten beregnes særskilt for hver sending. Fraktbestiller er ansvarlig for at vekt og mål er korrekt angitt i bestillingen for den enkelte sending. Det er sendingens totale mål og vekt, inklusive pall/emballasje og lastesikring som legges til grunn for beregning av pris. 

På Oljeekspressen benyttes lastemeter som fraktberegningsgrunnlag. En lastemeter beregne hvor mye plass godset opptar på trallen. En Lastemeter = 2000 kg 

Hvordan finne lastemeter:

Multipliser lengde x bredde - Divider med 2,4 som er bredden til Semitrallen

Hvordan finne Fraktberegningsvekten:

Multipliser lastemeter med antall kg for 1 lastemeter (2000kg)
Pris blir belastet ut fra høyeste verdi av fraktberegningsvekt og reell vekt

Regneeksempel:
Fraktberegningsvekt for en pall med mål: 1,20m x 0,80m x 0,60m – Vekt 500 kg
1,20m x 0,80m : 2,4m = 0,4 LM
0,4 LM x  2000 kg ( 1 LM)  = 800kg
Pris blir ut fra høyeste verdi av fraktberegningsvekt og reell vekt. I dette eksempelet var
Lastemeterberegningsvekten høyrere en reell vekt. Fraktberegningsvekten blir da 800 kg

Regneeksempel:
Fraktberegningsvekt for en 8 meter basket med mål: 8,20m x 1,2m x 1,2m Vekt 9.000 kg
8,20m x 1,2m : 2,4m= 4,1 LM
4,1 LM x 2000kg (1 LM) = 8.200 kg
Pris blir ut fra høyeste verdi av fraktberegningsvekt og reell vekt.
I dette eksempelet er virkelig/reell vekt høyere enn lastemeterberegningsvekten. Fraktberegningsvekten blir da 9.000 kg

Sperregods

Gods med bredde over 1,2 m blir fraktberegnet med full bredde (2,4 m) da kombinasjonsmuligheter med annen last er begrenset.
Ved tilfeller der sikring av last på bil gir begrensinger med tanke på samlast av annet gods, vil en bli fraktbelastet i henhold til benyttet plass inkludert surring/sikring av last

Regneeksempel
Fraktberegningsvekt for en 20`container mål: 6,1m x 2,4 m x 2,5m Vekt 10.000 kg
Grunnet bredde er over 1, 2 vil dette bli betraktet som sperregods, og lastemeter vil være samme som lengden
6,1LM x 2000 kg (1 LM) = 12.000kg
Pris blir ut fra høyeste verdi av fraktberegningsvekt og reell vekt. I dette eksempelet var Lastemeterberegningsvekten høyrere en reell vekt. Fraktberegningsvekten blir da 12.200 kg

Våre kontorer

Ta kontakt med ditt nærmeste Bring Base kontor, og få hjelp til å finne den beste løsningen for deg og din bedrift. 

Stavanger (+47) 90555500
Epost: booking.svg@bring.com 
Vakt 24/7 (+47) 90119100 (Base-Base) 
Vakt 24/7 (+47) 91663300 (lokal)

Haugesund (+47) 52733615
Epost: booking.haugesund@bring.com 
Vakt 24/7 (+47) 97184097

Ågotnes ( +47) 90555500
Epost: booking.bgo@bring.com
Vakt 24/7 (+47) 90555500

Mongstad (+47) 90555500
Epost: booking.bgo@bring.com
Vakt 24/7 (+47) 90555500

Florø ( +47) 90555500
Epost: floro@bring.com 
Vakt 24/7 (+47) 90555500

Kristiansund (+47) 90555500
Epost: kristiansund@bring.com
Vakt 24/7 ( +47) 90555500

Sandessjøen (+47) 90555500
Epost: helgelandsbase@bring.com 
Vakt 24/7 (+47) 90555500

Hammerfest (+47) 90555500
Epost: polarbase@bring.com 
Vakt 24/7 (+47) 90555500