Gjennom å skape grupperte kundenummer i Mybring, kan du som har flere kundenummere hos Bring få et samlet bilde av din bedrifts sendinger.

Om du ikke kjenner til hvordan rapporter i Mybring fungerer, kan du lese vår introduksjon til Mybring-rapporter før du leser videre om grupperte kundenummer.

Slik lager du grupperte kundenummer

  1. Før musepekeren over din epostadresse i det øvre høyre hjørnet og klikk deretter på Profil
  2. Velg fanen Grupperte kundenummer
  3. A) Hvis du ikke har noen kundenummer fra før, gå til steg 4
    B) Hvis du har en eksisterende kundenummergruppe, klikk på Ny gruppe i seksjonen Grupperte kundenummer
  4. Fyll inn et navn på din kundenummergruppe f.eks "Alle kundenummer"
  5. Markér i listen til venstre under Alle kunder hvilke kundenummer som skal inngå i kundenummergruppen
  6. Klikk på Lagre gruppe

Nå kommer kundenummergruppen du lagret til å være tilgjengelig neste gang du lager en rapport i Mybring. Man kan også abonnere på rapporter for kundenummergrupper.