Før 7

Har du behov for tilpasset innhenting eller ekstra tidlig utlevering?

I denne tjenesten skreddersyr vi en løsning for jevnlig levering av varer til faste, forhåndsdefinerte mottakere. Levering skjer på avtalt sted før kl 07:00 neste virkedag.

  • Levering før kl 07:00 neste virkedag
  • Behovstilpasset tjeneste
  • Kan supplere lokale/regionale lagre
  • GPS-sporing som viser hvor vi har levert

Hvordan går jeg frem?

1
Hos deg

Hos deg

Tjenesten er avtalebasert og innhentingstider m.fl er styrt ut ifra den spesifikke avtalen. Etter signert avtale bestiller du tjenesten via EDI eller API.

Godset hentes på ett bestemt sted, som for eksempel på et varemottak eller sentrallager.

  • Maksimumsvekt er 2 500 kg per sending
  • Maksimum reell vekt er 400 kg per kolli
  • Maksimum lengde er 2,4 meter
  • Kolli under 35 kg kan måle inntil 6 meter

Sendinger med én lengde over 2,4 meter eller 2 sider over 2 m, eller kolli med reell vekt over 400 kg er spesialgods. (Unntak er kolli under 35 kg som kan måle inntil 6 meter) 

Dersom sendingen inneholder farlig gods, gjelder egne regler.

2
Hos oss

Hos oss

Innhenting- og utleveringstider bestemmes i den kundespesifikke avtalen. Tjenesten forutsetter regelmessige leveringer til mottakerne.

Fremføringstiden avtales i hvert enkelt tilfelle. 

For kunder med tilgang til Mybring finnes mulighet for GPS-sporing, der koordinater oppgis og link til kartverk som viser hvor varene er levert.

3
Hos mottaker

Hos mottaker

Mottakerne dine får forsendelsen levert tidlig neste virkedag, før 07:00 i henhold til avtale.

Utlevering uten signatur og bruk av sluse eller innlåsing er en forutsetning for sikker leveranse. Det settes opp en egen leveringsinstruks per mottaker for å sikre tilgang til leveringssted selv om mottaker ikke er tilstede.

Det forutsettes tilgang til losseutstyr på leveringsstedet.

Mottaker kan spore sendingen på bring.no.

For deg med høyt logistikkfokus

Før 7 er en tjeneste som er avtalebasert. Den skreddersys svært detaljert sammen med deg som kunde hva gjelder innhentingstidspunkter, fremsendingstider og utleveringsfrister m.m. 

Kostnadsbesparende
Tjenesten bidrar til svært effektiv logistikk for både deg og dine mottakere, og kan spare både kostnader og tid. Vi kan f.eks. hente direkte fra lager (full load) for distribusjon til mottakerterminaler. Tjenesten kan supplere lokale og/eller regionale lagre. Den kan også minske lagerbehovet for dine kunder, da de kan betjenes fra et sentralt lager over natten.

NB! Spesialgods og partilast kan normalt ikke kjøres som Før 7.

 

Priser

Før 7 er en avtalebasert tjeneste, og du finner prisen for sendinger i din kundeavtale. 

Prisene øker med 8,9 % fra 01.12.2022.

Er du interessert i tjenesten? Kontakt oss for prisforespørsel.