Endringer i utlevering av post og pakker fra 7. juli 2020

Fra Juli 2020 gjorde vi endringer på hvor ofte vi leverer post. Dette påvirket også noen av våre pakketjenester.

posten- og bringbud side om side

Posten gikk over til brevomdeling annenhver dag fra 7. juli – slik det ble åpnet for i den nye postloven som Stortinget vedtok i 2019.

Bakgrunnen for lovendringen er fall i brevvolumer. Fra 1999 og frem til i dag har brevvolumet falt med 70%. Det betyr at postbudet leverer i gjennomsnitt kun 3 brev per postkasse i uken. Det er derfor ikke lenger bærekraftig eller økonomisk forsvarlig å opprettholde fem dagers postomdeling.

Hva innebærer endringene for posttjenestene?

Adressert post leves med postbudet annenhver dag. Til postbokser leveres brev hver dag som før. Ønsker du post hver ukedag kan du leie postboks. Du kan sjekke når postbudet besøker din adresse her.

Det blir ingen endring for pakking, merking eller innlevering av post, så her gjør du som du pleier. 

Dersom du benytter røde innleveringspostkassene er det viktig at du sjekker når postkassene tømmes. Alle postkasser er merket med når de tømmes. Røde postkasser i en del byer og ved poststedene tømmes alle hverdager. Dersom noe haster anbefaler vi å benytte disse. Merk at en del poststeder vil få endrede innleveringsfrister. Se egne oppslag om dette på poststedet. 

kvinnelig postbud legger post i postkasse
Fra 7. juli. leveres posten annenhver dag

Aviser:
I områder der det ikke er egne avisruter, har posten inngått avtaler for å distribuere avisene. Dette betyr at Posten distribuerer aviser mandag -fredag til alle abonnentene i områder definert av Samferdselsdepartementet. I resten av landet leverer Posten aviser annenhver virkedag. 

Uadressert reklame:
Daglig distribusjon mandag til torsdag erstattes av "Tidlig uke" (mandag eller tirsdag) og "Midtuke" (onsdag eller torsdag).

I tettbygde områder (ca. 85% av landets husstander) vil "Tidlig uke" bli distribuert innen mandag kl. 17.

Svarsendinger:
Dersom du har postboks vil fremsendingstiden være uendret. Har du gateadresse vil det kunne ta en dag ekstra. 

Svarsendinger som postlegges i de røde kassene i en del byer og utenfor Posten, tømmes alle hverdager. Alle postkasser er merket med når de tømmes. 

Her kan du lese mer om hver enkelt tjeneste

Ofte stilte spørsmål

 • Postbudet kommer som hovedregel mandag, onsdag og fredag den ene uka og tirsdag og torsdag den neste. Har du postboks får du post post hver dag mandag - fredag. Merk at det på en del steder vil bli endring i frister. Se oppslag på poststedet.

  Er dagen en helligdag, vil vi forskyve distribusjonsfrekvensen med en dag.

  Vil du vite hvilke dager budet besøker din postkasse kan du gjøre oppslag på din adresse.

   

 • Post leveres inn som tidligere - ingen endringer i pakking og merking. Innleveringsfristene ved poststedene kan bli endret – se egne oppslag om dette på Posten.

  Dersom du benytter røde innleveringspostkassene er det viktig at du sjekker når de tømmes. Alle kasser er merket med når de tømmes. De røde kassene utenfor poststedene og i en del byer tømmes hver virkedag (man-fre), mens de som ute i postrutene tømmes i forbindelse med distribusjon.

 • Nei. Ved elektronisk varsling får du beskjed med en gang den er klar til henting. Varsling via fysisk hentemelding i posten kan ta en dag lengre enn tidligere.

 • Har du postboks mottar du post alle virkedager (man-fre). Se egne oppslag på poststedet for når posten skal være ferdig sortert. Merk at enkelte poststeder får endring i frister. Se egne oppslag på poststedet. 

 • Postbokser vil få avis alle hverdager.

  I områder der det ikke er egne avisruter, har Posten inngått avtaler for å distribuere avisene. Dette betyr at Posten vil distribuere aviser mandag–fredag til alle abonnentene i områder der det ikke går egne avisbud.

  I resten av landet leverer Posten aviser annenhver dag. Dette betyr at noen abonnenter kan få to avisutgaver samme dag. Er det fra en avis som utgis i nærområdet vil den noen dager være dagsfersk – dersom utgivelsen er på for eksempel en tirsdag og postbudet besøker din kasse den tirsdagen. Uken etterpå vil du få tirsdagsutgaven på onsdag.

Hva innebærer endringene for våre pakketjenester?

Når det gjelder våre pakketjenester er det primært Pakke i postkassen som har blitt endret. Samtidig har vi optimalisert vår tjenesteportefølje kontinuerlig for å sikre god kvalitet i våre leveranser og kunne gi korrekte fremsendingstider.

Trenger din nettbutikk å gjøre noe i forbindelse med disse endringene?

 • For at vi skal kunne fortsette å gi korrekte fremsendingstider er det viktig at du som kunde benytter deg av våre løsninger som Shipping guide/Fraktguiden som gir korrekt informasjon og kan angi leveringsdag (For Pakke i postkassen vil Fraktguiden, i en overgangsfase, ikke vise reel fremsendingstid, men et overslag på 3 dager). 

  Om du har en integrasjon med vårt Shipping Guide API må du legge til gateadresse som et nytt element for at vi skal kunne gi deg korrekte fremsendingstider etter 7. juli 2020 (gjelder ikke Pakke i postkassen). Du finner dokumentasjonen av det nye elementet på vår developer site.
tre pakker i brun papp avbildet ovenfra

Pakke i postkassen:
Denne tjenesten ble oppgradert i januar i år, og vi har tatt noen viktige grep for å møte nettbutikkenes behov for hyppige og raske leveringer i de største byene. Halvparten av husstandene vil fortsatt få levering av Pakke i postkassen fem dager i uken. Du kan lese mer om endringer for levering til postkassen på Postens kundesider.

Hva vil dette bety for deg med nettbutikk og dine kunder?

 • Fortsatt levering av Pakke i postkassen fem dager i uken til halvparten av husstandene, med like god fremsendingstid som i dag, se illustrasjon nedenfor:
Kartoversikt for utlevering av Pakke i postkassen etter 7. juli 2020
Kartoversikt som viser utlevering av Pakke i postkassen etter 7. juli 2020
Hvor? Hvor ofte? Hvor raskt?* Andel husstander
🔴 5 dager/uke:
(Trondheim, Stavanger, Bergen, Ålesund, Molde, Haugesund, Kristiansand, Skien, Porsgrunn, Sandefjord, Larvik, Tønsberg, Horten, Oslo, Vestby, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Drammen, Gjøvik, Hamar og Lillehammer)
2 dager 50%
◻️ Annenhver dag 2-3 dager 50%

*Fremsendingstid gjelder ut fra innlevering lokalt innenfor gjeldende lokale tidsfrister. 

Pakke på døren:
Levering på kveldstid skjer fem dager i uken i byer og tettsteder. Levering på dagtid fem dager i uken i distriktene. Noen mindre tettsteder vil ha levering annenhver dag. 

Hva vil dette bety for deg med nettbutikk og dine kunder?

 • Fremsendingstider baseres nå på gateadresse, i tillegg til postnummer. Derfor er det viktig at du sjekker oppsettet i check-out, slik at korrekt informasjon blir registrert for hver ordre. Pass på at info fra check-out også tar med seg gateadresse, ikke kun postnummer som de fleste benytter i dag.

Bedriftspakke:
Fremsendingstider baseres på gateadresse, i tillegg til postnummer. Dette gjør at vi kan være mer presise i våre fremsendingstider. For Bedriftspakke ekspress over natt er det ingen endringer.

Servicepakke / Pakke til hentested:
Fysisk hentemelding kan bli utlevert en dag senere enn tidligere. Landpost leverer ut pakker annenhver dag.

Returer:

 • For Retur pakker vil det kunne være endringer av frister i usentrale områder av landet.
 • Det er ingen endringer i Retur av pakke i postkassen fra hentested, bortsett fra at det kan være endring i innleveringsfrister i usentrale områder.

For å benytte vår bringetjeneste må du nå ha en postboksavtale.