Nye toll endringer i 202310. mars arrangeres tollwebinar

Nye toll endringer i 2023

Det er tid for webinar 10. mars for å informere om nye tollendringer. Bli med for å få med deg ny informasjon. 

Nytt tollregelverk trer i kraft 01.01.2023 og det bringer med seg regel endringer innen deklareringsplikt. Fra nyåret vil det være et krav at alle varer skal underlegges en tollprosedyre og det skal sendes inn deklarasjon før eller seneste ved grensepassering. Hovedformålet med nye reglene er å digitalisere informasjon flyten og som bidra til at Tolletaten får bedre og korrekt oversikt av vareførselen.

01.01.2023 │ Trinn 1: I overgangsperiode vil direktekjøring fortsatt være mulig uten at varen deklareres før eller ved grensepassering, Varer som direktekjøres varemottaker eller som legges fysisk på tollager A, deklareres innen 10 dager eller ved uttak fra lager. Kun et unntak; gods som inneholder plantesanitære eks. mat, drikke eller dyrefôr, direkte fra tredjeland deklarasjonsplikt før grensepassering.

September/oktober 2023 (ikke helt besluttet) │ Trinn 2: Mulighet for direktekjøring til varemottaker videreføres. Det innføres nå krav til levering av forenklet deklarasjonsplikt, det er en ny tollprosedyre med færre dataelementer enn en deklarasjon. Nye prosedyren gjelder for innlegg på tollager før eller ved grensepassering også for varer som direktekjøres. 

Mars 2024 │ Trinn 3: Direktekjøring blir utfaset for alle transportmåter. Alle gods som skal til Norge via vei, luftfart, sjø og jernbane skal import deklareres før grensepassering.
 

Program:

Arrangementet starter kl. 10:00 og avsluttes kl. 11:00.

Link: Webinar

 
Velkommen

 

Faglig påfyll:

Hvordan Bring skal håndtere?
Allerede forberedt og klar for håndtering
Tett kontakt med tollmyndigheten og oppfølging av endringer
Videre utvikle sømløse løsninger som gir effektiv håndtering av grensekryssende transport.
Begynne allerede i september 2023 med deklarerer godset før grensepassering slik at vi unngår forenklet deklarasjonsplikten dermed også får mulighet til passere norske grensen uten å måtte henvende seg til tollen ved grensen.

 

 
 Tid til spørsmål på slutten  
Takk for at du ble med på webinaret

 

Link:

Meld deg på

og få faglig påfyll

Ja, jeg vil delta!

Faglig påfyll

Toll endringer 2023

Evt et lite avsnitt her om overskrift og bilde av hvem som skal snakke, men trengs ikke siden vi har det i programmet over. 

Ses vi 10.mars kl. 10:00?

Kåring av Årets Nettbutikk | Prisutdeling

Ja, jeg kommer!