Forbered deg til Brexit

Hva blir konsekvensene for deg som driver grenseoverskridene handel etter 1. januar når Storbritannia går ut av EU? Det er enda uklart om det kan komme til en handelsavtale mellom Storbritannia og EU, og hvordan den vil se ut. Det er viktig at du som eksportør eller importør forbereder deg.  Vi vil gjøre vårt ytterste for å redusere ulempene for deg ved en eventuell hard Brexit.

Ta kontroll over eksporten til Storbritannia når Brexit kommer 1. januar 2021

Forhandlinger mellom Storbritannia og EU medfører at det kommer drypp av informasjon om praktiske konsekvenser hele tiden. I øyeblikket er det uklart om det kan komme til en handelsavtale mellom partene, eller om det eventuelt videreføres og avtales en ny overgangsordning.

Den siste oppdaterte informasjonen viser at virksomheter som sender lavverdisendinger opp til en verdi av GBP 135, må merverdiregistrere seg i Storbritannia. Eventuelle EU-registreringer for EORI/VAT* vil ikke være gyldige i Storbritannia fra nevnte dato. Britiske myndigheter  har bekreftet at dette gjelder uavhengig av om sendingen sendes til et firma eller en privat mottaker.

Konsekvensen av manglende EORI/VAT-nummer*, er at sendingen leveres uten tollprosess og at skyldig importmerverdiavgift vil kunne etterberegnes mot selger/avsender utenfor Storbritannia.

Vi i Bring skal selvsagt gjøre alt vi kan for å minimere friksjoner som kan oppstå om det blir en hard Brexit. Det er likevel nødvendig at du som eksportør eller importør gjør nødvendige tiltak slik at du er forberedt.  Vi anbefaler fortsatt at tidskritiske leveranser til eller fra Storbritannia bør unngås når landet går ut av EU/EØS. Det er grunn til å anta at aktiviteten mot slutten av desember kan være høy, noe som kan medføre forsinkelser og komplikasjoner.

Her søker du om EORI/VAT-nummer*

For å registrere ditt foretak i Storbritannia må du gå inn på en av disse lenkene å søke om EORI/VAT-nummer for import eller eksport.

*Hva er EORI/VAT?

EORI: Economic Operator Registration and Identification, er en autorisasjonsordning for importører og eksportører. Aktører tildeles ved søknad et identifikasjonsnummer som gjelder for alle økonomiske aktører/selskaper.

VAT tilsvarer MVA-nummer, og betyr at den registrerte aktøren/bedriften er merverdiavgiftsregistrert hos myndightene.

Hold deg oppdatert med korrekt og ny informasjon om Brexit

Gå inn på linkene under for respektive land, for mer utfyllende og oppdatert informasjon som kan være aktuell for deg og din bedrift.

Vi oppdaterer deg fortløpende

Denne siden oppdateres så fort vi har ny informasjon om Brexit-prosessen (om det blir en hard eller soft Brexit). Så følg med her, og klikk deg videre via de aktuelle linkene over, så er du sikret siste, oppdaterte status i Brexit-saken.

Publisert 27.08.2019
Sist oppdatert 11.12.2020