Forbered deg til Brexit

Dette vil få konsekvenser for bedrifter med grenseoverskridende handel mellom Storbritannia og EU/EØS. Vi vil gjøre vårt ytterste for å redusere ulempene ved en eventuell hard Brexit, men det er også helt avgjørende at du som eksportør eller importør forbereder deg.

Ta kontroll over eksporten til Storbritannia når Brexit kommer 1. januar 2021

Forhandlinger mellom Storbritannia og EU medfører at det kommer drypp av informasjon om praktiske konsekvenser hele tiden. I øyeblikket er det uklart om det kan komme til en handelsavtale mellom partene, eller om det eventuelt videreføres og avtales en ny overgangsordning.

Den siste oppdaterte informasjonen viser at virksomheter som sender lavverdisendinger opp til en verdi av GBP 135, må merverdiregistrere seg i Storbritannia. Eventuelle EU-registreringer for EORI/VAT* vil ikke være gyldige i Storbritannia fra nevnte dato. Britiske myndigheter  har bekreftet at dette gjelder uavhengig av om sendingen sendes til et firma eller en privat mottaker.

Konsekvensen av manglende EORI/VAT-nummer*, er at sendingen leveres uten tollprosess og at skyldig importmerverdiavgift vil kunne etterberegnes mot selger/avsender utenfor Storbritannia.

Vi i Bring skal selvsagt gjøre alt vi kan for å minimere friksjoner som kan oppstå om det blir en hard Brexit. Det er likevel nødvendig at du som eksportør eller importør gjør nødvendige tiltak slik at du er forberedt.  Vi anbefaler fortsatt at tidskritiske leveranser til eller fra Storbritannia bør unngås når landet går ut av EU/EØS. Det er grunn til å anta at aktiviteten mot slutten av desember kan være høy, noe som kan medføre forsinkelser og komplikasjoner.

Her søker du om EORI/VAT-nummer*

For å registrere ditt foretak i Storbritannia må du gå inn på en av disse lenkene å søke om EORI/VAT-nummer for import eller eksport.

* Hva er EORI/VAT-nummer?

EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification number) er et unikt identitetsnummer for importører og eksportører, fra tollstyresmaktene i EU. Det gjelder for alle økonomiske selskaper, og du skal bruke nummeret ved alle tollrelaterte transaksjoner i EU.

VAT tilsvarer MVA-nummer, og betyr at den registrerte aktøren/bedriften er merverdiavgiftsregistrert hos myndightene.

Nyttige linker til oppdatert informasjon om Brexit

Gå inn på lenkene under for respektive land, for mer utfyllende informasjon som kan være aktuell for deg og din bedrift.

Publisert 27.08.2019
Sist oppdatert 26.11.2020