Printvennlig versjon (PDF)

1. Hva kan sendes?

Små pakker av ulik vekt og størrelse kan sendes som brevpost og leveres i postkassen. En enkel og attraktiv tjeneste for nettbutikker som ønsker levering rett hjem til kunden. Utsendelsen bestilles med EDI (Electronic Data Interchange) og leveres med og uten sporing til samme fraktpris. Pakke i postkassen kan kun sendes til adresser i Norge.
Adresseetiketten som skal brukes er integrert i EDI-løsningen (se punkt 5). Etiketten er utstyrt med EDI-strekkode og kan i tillegg utstyres med en sporingsbrikke dersom sporing er valgt:  

a)    Pakke med sporing
Sporingen er basert på RFID-teknologi (Radio Frekvens Identifikasjon), og innebærer at adresseetiketten påføres en liten-RFID brikke i tillegg til EDI-strekkoden. Adresseetiketten må printes på en godkjent RFID-printer.

b)    Pakke uten sporing
Standard adresseetikett med EDI-strekkode, uten RFID-brikke

2. Hvem kan sende?

Tjenesten kan kjøpes av bedrifter. Tjenesten forutsetter innvilget, godkjent kreditt.

3. Formater, mål og vekt

Minimumsmål:

 • Pakken kan ikke være mindre enn 9 x 14 cm
 • Rull: Lengde må være minimum 10 cm. Lengde + diameter x 2 ikke under 17 cm

Maksimumsmål:

 • Lengde maks 60 cm. Lengde + bredde + tykkelse kan ikke være over 90 cm
 • Rull: Lengde kan maks være 90 cm. Lengde + diameter x 2 kan ikke være over 104 cm

Maksimumsvekt:

 • Inntil 2 kg pr pakke

4. Priser

Prisen er sammensatt av tre hovedelementer, se også prisliste:

 • Geografisk avstand mellom avsender og mottaker – inndelt i tre prissoner
 • Befolkningstetthet – soneprisen er basert på levering i postnummerområder med høy befolkningstetthet. Pakker som skal leveres i spredtbygde områder får et pristillegg.
 • Sendingens vekt – hele utsendelsen veies samlet og vektprisen per enhet er basert på gjennomsnittsvekt. Pris for vekt betales i form av en pris per kilo. Er snittvekten pr sending mindre enn 200 gram beregnes det pris for 200 gram pr sending.
 • Minstepris per ordre.

Pristillegg hvis pakken ikke kan leveres i postkassen

Hvis mottakerens postkasse er låst, hvis pakken ikke får plass, eller det av andre årsaker ikke er mulig å levere pakken i postkassen, leveres pakken til mottakers postkontor eller Post i Butikk og skannes som en hentesending. Mottaker får en SMS/epost om at pakken kan hentes på posten. Hentesendinger får et pristillegg per pakke som faktureres avsender, også hvis pakken ikke blir hentet av mottaker og må sendes i retur til avsender. Se prisliste.

5. Adresseetikett

Adresseetiketten, som er standard for Pakke i postkassen, er en ny etikett som er utviklet i regi av IPC (International Post Corporation). Etiketten, kalt Harmonized label, er en integrert del av programvaren som leveres av EDI-leverandøren. Dersom pakken skal være sporbar må adresseetiketten være utstyrt med en liten RFID-brikke i tillegg til EDI- strekkoden. Etiketter med RFID-brikke må alltid printes på en godkjent RFID-printer.  
Hele adresseetiketten må ligge flatt på en av pakkens sider.

Adresseetiketten (Harmonized label) inneholder:

 • Avsenders navn og returadresse
 • Mottakers navn og postadresse
 • Frankeringsmerket P.P Norge (porto betalt)
 • EDI-strekkode
 • RFID-brikke (hvis bestilt med sporing)

6. Mottakers postadresse

Pakke i postkassen sorteres helt eller delvis maskinelt. Det er derfor viktig å bruke mottakerens fulle postadresse slik at pakken kommer raskt fram, uten forsinkelser. Les mer om adressering til postmottakere i Norge.

7. Returadresse

Avsenderfeltet på adresseetiketten må inneholde avsenders navn og en fullstendig norsk returadresse. Alle pakker i en utsendelse/ordre må være fra samme avsender.

8. Bestilling

Utsendelse av pakker bestilles med EDI, vanligvis med et enkelt dataprogram fra en EDI- leverandør. EDI-bestillingen overfører automatisk informasjon om utsendelsen til Postens systemer. Et fraktbrev genereres og sendes til bestiller/avsenders epost-adresse. Fraktbrevet printes og leveres sammen med pakkene ved innlevering til Posten.
I EDI-bestillingen må hver pakke inneholde korrekt informasjon om mottakers mobilnummer og/eller epost-adresse.

9. Tilrettelegging og sortering

Pakke i postkassen med ulik vekt og ulikt format kan leveres inn samlet i egnet brevpost lastbærer.  

10. Innlevering

Pakke i postkassen kan leveres inn på postkontor, Post i Butikk, bedriftssenter og Postens brevterminaler etter gjeldende innleveringsfrister på ditt lokale innleveringssted. Det er ingen krav til minsteantall per innlevering, men det må betales en minstepris per ordre etter gjeldende prisliste. Utsendelser på mer enn 5 000 pakker må leveres inn på Postens brevterminaler. Henting av pakker hos avsender kan ordnes med en henteavtale.

11. Leveringstid og utlevering

Pakke i postkassen er en innenlands tjeneste.

DestinasjonLeveringstidUtlevering i postkassen
I Norge2 virkedager over hele landetMandag - fredag

Hvis mottakerens postkasse er låst, hvis pakken ikke får plass, eller det av andre årsaker ikke er mulig å levere pakken i postkassen, kan mottaker hente pakken på sitt lokale postkontor eller Post i Butikk mandag - lørdag. Mottaker får en SMS eller e-post når pakken er klar til henting.

Mottaker får en påminnelse om henting av pakken etter 3 og 11 dager. Er pakken fortsatt ikke hentet etter 14 dager blir den returnert til bedriften din.

Pakker som ikke blir hentet eller som av andre grunner ikke kan leveres ut til mottaker sendes i retur med samme leveringstid som ved utsendelse.

12. Fakturering

Tjenesten faktureres, og kan ikke kjøpes kontant. Fakturering er basert på mottatt informasjon om antall pakker og mottakers postadresse fra EDI-melding, samt innveid totalvekt for hele ordren ved ankomst til Postens brevterminal.
Pakker som ikke kan leveres i postkassen sendes mottakers Postkontor eller Post i Butikk for henting. Hentesendinger får et pristillegg per pakke som faktureres separat. Les mer om hentesendinger i punkt 4.

13. Avvik

Pakker som ikke er EDI-meldt og innlevert sammen med et fraktbrev kan bli forsinket eller levert tilbake til avsender. Det samme gjelder hvis sendingen ikke er utstyrt med adresseetiketten Harmonized label eller på annen måte ikke tilfredsstiller de til en hver tid gjeldene vilkår for tjenesten.

14. Innhold og emballasje

Pakkene må ha et innhold som er tillatt å sende med Posten. Se gjeldende bestemmelser for farlig gods, forbudt innhold og wet cargo. Det er avsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner, som avsender plikter å gjøre seg kjent med. Posten bærer intet ansvar for forsendelsens innhold. Emballasjen må slutte godt om innholdet slik at det ligger støtt. Erfaring viser at pakker som inneholder metall eller væske kan forstyrre RFID-sporingen og det anbefales derfor bobleplast eller lignende for å skape luft mellom RFID-brikken og innholdet.

15. RFID-sporing

Pakken sendes fram til mottakeren sammen med øvrig brevpost. Sporing av pakker sendt som brevpost skjer med RFID-teknologi, og har av den grunn ikke samme sporingspunkter som gods- og pakketransport med Bring.
Adresseetikettens RFID-brikke gjenkjennes av antenner som er plassert på definerte punkter underveis til mottaker. Pakken kan spores på bring.no, posten.no og Postens sporingsapp med følgende sporingspunkter:

 1. Når pakken ankommer postterminal
 2. Når pakken er på vei ut til mottaker
 3. Når pakken er forsøkt levert i postkassen
  Hvis pakken ikke kan leveres pga. låst/full/for liten postkasse får mottaker melding om at pakken kan hentes på postkontor/Post i Butikk.
 4. Når pakken er klar til henting på postkontor/Post i Butikk:
  Denne meldingen gjelder også for sendinger uten RFID-merking.

I tillegg til sporing på nett får mottakeren melding på SMS/e-post. Varsel 3 og 4 sendes kun når pakken ikke får plass i postkassen og sendes til henting på postkontor eller Post i Butikk.

16. Generelle betingelser og erstatningsansvar

Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og Postens generelle betalingsbetingelser gjelder for tjenesten Pakke i postkassen. Tjenesten Pakke i postkassen er en uregistrert postsending i relasjon til Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og postlovgivningen. Det ytes ikke noen form for erstatning for uregistrerte postsendinger.

Posten forbeholder seg retten til å gjennomføre endringer i priser og tjenestevilkår etter forutgående offentliggjøring. Informasjon om endringer i pris og tjenestevilkår offentliggjøres på bring.no.

V01 - 091017