Utgangsprisen er basert på levering i tettbygde strøk i den enkelte sone, med et pristillegg for pakker som skal leveres i spredtbygde strøk.

 

Med EDI bestilling overføres alle data om utsendelsen til Postens systemer slik at soner og mottakers postnummer  automatisk sjekkes mot vårt postnummersystem for beregning av pris:

 1. Postnummeret i mottakeres adresse sjekkes opp mot innleveringssted for å finne riktig sonepris.
 2. Samtidig sjekkes postnummeret opp mot postnummerlisten som definerer tettbygde og spredtbygde strøk.
 3. Bor mottakeren på en postnummeradresse som er definert som spredtbygd strøk beregnes det automatisk et pristillegg per pakke (fremkommer som "Usentral-tillegg på faktura).

Hver sone består av følgende postnummer:

 • Sone 1
  0001 - 3999 og 4500 - 4999
 • Sone 2
  4000 - 4499 og 5000 - 7999
 • Sone 3
  8000 - 9999

Postnummer definert som spredtbygde strøk:

Last ned postnummerliste (EXCEL)