Aktuelt nå

Bomavgift til og fra Kristiansand

Innføring av bomavgift for stykk- og partigods sendinger til og fra dekningsområdet for Kristiansand. I fra 1. februar 2016 reduseres rabattavtalene for bompasseringer på E 18 i Aust-Agder.

Tunge kjøretøy med AutoPass-brikke får 10 % rabatt ved hver passering, mot tidligere 30-50 %. Dette betyr en vesentlig økning i våre kostnader.

Som konsekvens av dette innfører Bring fra og med 01.mars 2016 bomavgift for stykk- og partigods sendinger til og fra Kristiansand sitt dekningsområde. Bomavgiften vil utgjøre 0,4 % som tillegg pr. sending, maks kr. 6,-

Nye falske e-poster

Postens kundeservice opplever i dag pågang fra kunder som har mottatt falsk e-post om at de må hente en pakke, signert med «Norske Post» eller «Posten Norge» med «uforløste pakken» . I begge versjoner ligger lenker med skadelig innhold. Det kommer jevnlig tilbakemeldinger fra våre kunder om lignende virus-e-poster.

Mottakere som klikker på lenkene, kan få store problemer med datamaskinen. Ofte blir de som er rammet av virus, bedt om å betale penger for å låse opp datamaskinen. Derfor ber vi alle om å slette de falske e-postene, uten å klikke på lenkene.

E-poster fra Posten har posten.no som avsender. Bedriftskunder kan også få e-poster med bring.no eller bring.com som avsender.

Tunnelarbeid i Oslo

Statens Vegvesen gjennomfører et omfattende landsdekkende arbeid med tunnelrehabilitering. Neste tunell ut er Brynstunellen på Ring 3 som har planlagt oppstart uke 8 2016 og vil vare i 12 måneder.

Det er foreløpig knyttet stor usikkerhet i forhold til hvordan dette vil påvirke trafikkbildet og vår mulighet til å levere våre tjenester i Oslo innenfor de normale tidsfristene. Vi vil overvåke situasjonen nøye og gjøre kontinuerlige vurderinger for å løse mulige konsekvenser på beste måte. Les mer her.

Driftsmeldinger

 • Forsinkelse fra Molde

  En del Ekspresspakker og A-post fra Molde (postnummer: 6000-6699) vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Driftsforstyrrelser.

  Tiltak: Ekspresspakker fremsendes med rutefly fredag morgen

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder. 

 • Forsinkelse fra Stavanger

  En del Ekspresspakker og A-post  fra Stavanger (postnummer: 4000-4499) vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Forsinkelse, teknisk problem med fly

  Tiltak: Posten sendes med biler i løpet av helga

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder. 

 • Forsinkelser til Longyearbyen(Svalbard)

  All post og gods til og fra Longyearbyen (Postnummer 9170-9179)  blir 1 døgn forsinket.

  På grunn av tekniske problemer blir flyet fra Tromsø kansellert.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelse til Evenes.

  En del Ekspresspakker og A-post til Evenes (postnummer: 8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Overflyvning på grunn av teknisk.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelse til Evenes.

  En del Ekspresspakker og A-post til Evenes (postnummer: 8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Flyforsinkelse

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Reklamasjon og klager

Levere reklamasjon og klager

For raskest mulig behandling av din reklamasjon er det best å kontakte avdelingen for tjenesten du ønsker å reklamere på. Telefonnummer og epost finner du øverst.

Dersom du er usikker på hvor du skal sende henvendelsen din kan du kontakte kundeservice på tlf. 04045 eller sende inn dette skjema.

Det er avsender av brev, pakker eller gods som normalt bør sette frem en reklamasjon.

Behandlingstid

Vanlig behandlingstid på en klage er innen 14 dager. Behandlingstiden kan  variere i forhold til hvilken  tjeneste og hva klagen gjelder. 

Force majeure

Force majeure er uforutsette hendelser som ikke kan avverges. Dette er for eksempel: brann, krigsutbrudd, naturkatastrofer, streik, ras og vær som hindrer oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse.

For eksempel vil brev, pakker og gods som blir forsinket  på grunn av ras, storm eller stengte veier komme inn under force majeure. 

Grov uaktsomhet

Med grov uaktsomhet mener vi at noen med vilje forårsaker en skade eller kan bebreides i forhold til skaden som oppstår. 

Følgeskade

Følgeskade er en skade eller konsekvens som oppstår som følge av en annen hendelse. For eksempel vil merkostnader som oppstår som følge av en forsinkelse vurderes som en følgeskade.

Faktura og betaling

Endring eller feil på faktura

Er det feil på fakturaen din finner du kontaktinformasjon på fakturaen.

Endring av betalingsfristen

Vi endrer normalt ikke betalingsfrister. Eneste unntak er dersom det er fremsatt reklamasjon. Les mer om våre generelle betalingsbetingelser.

Kopi av faktura

Du finner kopi av dine fakturaer for pakker, stykk- og partigods nasjonalt i Mybring. I Min Post  finner du fakturaene for post og reklame. Ønsker du å få dette tilsendt kan du ta kontakt med kundeservice på epost  eller telefon: 04045.

Mottatt purring på faktura

Har du mottatt en feil purring, vennligst ta kontakt med oss så raskt som mulig. Kontaktinformasjonen er oppgitt på purringen. Er purringen korrekt, vennligst benytt betalingsinformasjonen oppgitt på purringen. Ikke originalfakturaen.

Kreditering av faktura

Vanligvis utsteder vi en kreditnota. Om kreditert faktura allerede er innbetalt, legger vi beløpet på reskontro. Ønsker du en utbetaling, ta kontakt med din kontaktperson eller ring oss på 04045.

Ønsker samlefaktura

Ønsker du å få samlefaktura, ta kontakt med din kontaktperson eller ring oss på 04045

eFaktura

For brev, reklame, pakke tilbyr vi, i tillegg til faktura pr. post:
 
• E2B - eFaktura via meldingsformidling på e2b 3.3. format
• EHF – eFaktura via aksesspunkt
• Faktura på PDF i Digipost
• eFaktura kan sendes til alle som bruker Basware - med noen begrensninger.

Fortolling E2B - eFaktura og  EHF – eFaktura via aksesspunkt tilbys ikke.

Faktura kan også mottas som PDF i Digipost .

For Stykk- og Partigods Nasjonalt tilbyr vi eFaktura til alle våre bedriftskunder.

eFaktura passer for bedrifter som mottar mange fakturaer fra oss, og gir din bedrift mulighet for å motta fakturainformasjon på EDI som er tilpasset ditt økonomisystem.  

Faktura på epost

Bring tilbyr faktura på Smartmail til kunder som kjøper Stykk- og Partigods Nasjonalt. Smartmail innebærer at du får en epost med lenke til din faktura. Dersom lenken ikke aktiveres innen 5 dager blir fakturaen sendt per post.

Kopi av faktura for pakketjenester og Stykk- og Partigods Nasjonalt finner du i Mybring. Kopi av faktura for post og reklame finner du i Min Post.

Faktura i PDF i Digipost Bruker din virksomhet Digipost eller registrer konto her, kan du motta faktura fra Posten Norge AS digitalt (i PDF). I Digipost kan du be om mailvarsling om mottak av ny post i den digitale postkassen.

Autogiro

Vi tilbyr dessverre ikke autogiro. 

Kontoutskrift

Ønsker du tilsendt kontoutskrift ta kontakt med kundeservice på epost: bringfaktura@bring.com eller telefon: 04045. Du kan også bestille kontoutskrifter for post og reklame i Min Post.