Aktuelt nå

Endringer i Postens tjenester i 2016

Det sendes flere pakker, men stadig færre brev. Fra 2016 åpnes postmarkedet for full konkurranse.

Vi tilpasser oss bl.a. med å slutte å distribuere brev på lørdager. Her kan du finne de mest stilte spørsmålene i forbindelse med dette, med tilhørende svar.

Bomavgift til og fra Kristiansand

Innføring av bomavgift for stykk- og partigods sendinger til og fra dekningsområdet for Kristiansand. I fra 1. februar 2016 reduseres rabattavtalene for bompasseringer på E 18 i Aust-Agder.

Tunge kjøretøy med AutoPass-brikke får 10 % rabatt ved hver passering, mot tidligere 30-50 %. Dette betyr en vesentlig økning i våre kostnader.

Som konsekvens av dette innfører Bring fra og med 01.mars 2016 bomavgift for stykk- og partigods sendinger til og fra Kristiansand sitt dekningsområde. Bomavgiften vil utgjøre 0,4 % som tillegg pr. sending, maks kr. 6,-

Tunnelarbeid i Oslo

Statens Vegvesen gjennomfører et omfattende landsdekkende arbeid med tunnelrehabilitering. Neste tunell ut er Brynstunellen på Ring 3 som har planlagt oppstart uke 8 2016 og vil vare i 12 måneder.

Det er foreløpig knyttet stor usikkerhet i forhold til hvordan dette vil påvirke trafikkbildet og vår mulighet til å levere våre tjenester i Oslo innenfor de normale tidsfristene. Vi vil overvåke situasjonen nøye og gjøre kontinuerlige vurderinger for å løse mulige konsekvenser på beste måte. Les mer her.

Driftsmeldinger

 • Store forsinkelser i togtrafikken.

  På grunn av dataproblemer på Alnabruterminalen i går, vil det bli store togforsinkelser til og fra Oslo.

  En del Bedriftspakker, Klimanøytrale Servicepakker, Stykk- og Partigods til/fra Bergen, Stavanger , Kristiansand, Trondheim,, Fauske, Bodø, Mo, Narvik, Tromsø og Alta vil bli inntil et døgn forsinket.

  Det vil bli satt opp bil for tog så langt det er mulig

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinket fremsending av Bedriftspakke ekspress og A-post til Bergen

  På grunn av vedlikeholdsarbeid vil Bergen lufthavn Flesland være nattestengt i perioden fra 23. mai til 10. juni 2016. Dette resulterer i at Bedriftspakke ekspress og A-post vil bli forsinket med inntil 1 dag fra følgende steder

  Bedriftspakke ekspress over natt

  BPX fra postnummer 3100-3299, 3700-3999, 4500 – 4999, 6000 – 6799, 7000 – 9999  til postnummer 5000 – 5499, 5600 – 5999, 6800 - 6999 vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Garantitiden for Bedriftspakke ekspress o/natt suspenderes i perioden.

  A-post

  A-post til postnummer 5000 – 5499, 5600 – 5999, 6800 - 6999 vil bli inntil 1 dag forsinke

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder

 • Store forsinkelser i jernbanetrafikken.

  På grunn av strømbrudd på Alnabruterminalen vil det bli store forsinkelser til og fra Oslo.

  Trafikkinformasjon: Se nettsidene til Cargonet og Jernbaneverket.

 • Forsinkelse til Narvik og Tromsø.

  En del Bedriftspakker og Klimanøytrale servicepakker til Narvik og Tromsø (postnummer: 8300-8599, 9000-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Togstans på grunn av brann.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelse til Alta.

  En del Bedriftspakker og Klimanøytrale servicepakker til Alta (postnummer: 9500-9999)vil bli 1 dag forsinket.

  Årsak: Driftsforstyrrelser på jernbanen.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Reklamasjon og klager

Levere reklamasjon og klager

For raskest mulig behandling av din reklamasjon er det best å kontakte avdelingen for tjenesten du ønsker å reklamere på. Telefonnummer og epost finner du øverst.

Dersom du er usikker på hvor du skal sende henvendelsen din kan du kontakte kundeservice på tlf. 04045 eller sende inn dette skjema.

Det er avsender av brev, pakker eller gods som normalt bør sette frem en reklamasjon.

Behandlingstid

Vanlig behandlingstid på en klage er innen 14 dager. Behandlingstiden kan  variere i forhold til hvilken  tjeneste og hva klagen gjelder. 

Force majeure

Force majeure er uforutsette hendelser som ikke kan avverges. Dette er for eksempel: brann, krigsutbrudd, naturkatastrofer, streik, ras og vær som hindrer oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse.

For eksempel vil brev, pakker og gods som blir forsinket  på grunn av ras, storm eller stengte veier komme inn under force majeure. 

Grov uaktsomhet

Med grov uaktsomhet mener vi at noen med vilje forårsaker en skade eller kan bebreides i forhold til skaden som oppstår. 

Følgeskade

Følgeskade er en skade eller konsekvens som oppstår som følge av en annen hendelse. For eksempel vil merkostnader som oppstår som følge av en forsinkelse vurderes som en følgeskade.

Faktura og betaling

Endring eller feil på faktura

Er det feil på fakturaen din finner du kontaktinformasjon på fakturaen.

Endring av betalingsfristen

Vi endrer normalt ikke betalingsfrister. Eneste unntak er dersom det er fremsatt reklamasjon. Les mer om våre generelle betalingsbetingelser.

Kopi av faktura

Du finner kopi av dine fakturaer for pakker, stykk- og partigods nasjonalt i Mybring. I Min Post  finner du fakturaene for post og reklame. Ønsker du å få dette tilsendt kan du ta kontakt med kundeservice på epost  eller telefon: 04045.

Mottatt purring på faktura

Har du mottatt en feil purring, vennligst ta kontakt med oss så raskt som mulig. Kontaktinformasjonen er oppgitt på purringen. Er purringen korrekt, vennligst benytt betalingsinformasjonen oppgitt på purringen. Ikke originalfakturaen.

Kreditering av faktura

Vanligvis utsteder vi en kreditnota. Om kreditert faktura allerede er innbetalt, legger vi beløpet på reskontro. Ønsker du en utbetaling, ta kontakt med din kontaktperson eller ring oss på 04045.

Ønsker samlefaktura

Ønsker du å få samlefaktura, ta kontakt med din kontaktperson eller ring oss på 04045

eFaktura

For brev, reklame, pakke tilbyr vi, i tillegg til faktura pr. post:
 
• E2B - eFaktura via meldingsformidling på e2b 3.3. format
• EHF – eFaktura via aksesspunkt
• Faktura på PDF i Digipost
• eFaktura kan sendes til alle som bruker Basware - med noen begrensninger.

Fortolling E2B - eFaktura og  EHF – eFaktura via aksesspunkt tilbys ikke.

Faktura kan også mottas som PDF i Digipost .

For Stykk- og Partigods Nasjonalt tilbyr vi eFaktura til alle våre bedriftskunder.

eFaktura passer for bedrifter som mottar mange fakturaer fra oss, og gir din bedrift mulighet for å motta fakturainformasjon på EDI som er tilpasset ditt økonomisystem.  

Faktura på epost

Bring tilbyr faktura på Smartmail til kunder som kjøper Stykk- og Partigods Nasjonalt. Smartmail innebærer at du får en epost med lenke til din faktura. Dersom lenken ikke aktiveres innen 5 dager blir fakturaen sendt per post.

Kopi av faktura for pakketjenester og Stykk- og Partigods Nasjonalt finner du i Mybring. Kopi av faktura for post og reklame finner du i Min Post.

Faktura i PDF i Digipost Bruker din virksomhet Digipost eller registrer konto her, kan du motta faktura fra Posten Norge AS digitalt (i PDF). I Digipost kan du be om mailvarsling om mottak av ny post i den digitale postkassen.

Autogiro

Vi tilbyr dessverre ikke autogiro. 

Kontoutskrift

Ønsker du tilsendt kontoutskrift ta kontakt med kundeservice på epost: bringfaktura@bring.com eller telefon: 04045. Du kan også bestille kontoutskrifter for post og reklame i Min Post.