Driftsmeldinger

Fare for streik hos flyleverandørene våre fra søndag, 29. mai og inntil videre.

Det er planlagt mekling mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart 28-29.mai. Hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen er det fare for streik hos vår underleverandør som opererer fraktfly mellom Nord- og Sør Norge samt til/fra Svalbard.  I den forbindelse melder vi om at det vil kunne oppstå forsinkelser på brevpost og ekspresspakker* på disse strekningene fra søndag 29.mai og inntil videre. Vi følger situasjonen nøye  og jobber med alternative løsninger for å begrense forsinkelser. En evt. streik er å anse som Force Majeure og for BPX vil fraktrefusjon og følgeskadeerstatning bortfalle så lenge en evt. streik pågår.

*berører også medisiner og matvarer, samt andre volumer som går fast på fraktflyavgangene til/fra Svalbard.

Flesland nattestengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i perioden 23.05.-10.06.22 Oppdatert!

Det skal utføres vedlikeholdsarbeider på Flesland, og flyplassen vil derfor være stengt i løpet av natten. For Posten betyr det at vårt fly med Bedriftspakke neste dag (Bedriftspakke Ekspress) ikke kan lande på Flesland på natten og vi må derfor finne alternative måter å fremføre disse pakkene på. I perioden vil derfor disse pakkene sendes med bil, eller fly morgenen etter og det må da påregnes noe senere utkjøring av pakker til kundene. Dette gjelder pakker til postnumrene 5000-5399 og 5600-5999.

 

  • Fra postnumrene 7000-9999 få senere utlevering, da disse kommer til Bergen på formiddagen samme dag de skal kjøres ut
  • Fra postnumrene 0000-3999 og 6000-6299 vil det kunne bli noe senere utlevering, spesielt for steder lengst unna Bergen
  • Fra postnumrene 4000-4999, 5400-5599, 6300-6999 vil det være normale utleveringstider

 

Pakker innlevert i Bergen sitt område (postnumrene 5000-5399 og 5600-5999) vil ikke påvirkes av nattestengingen.

 

Vi beklager ulempene nattestengingen får for våre kunder.

Iverksatte sanksjoner i anledning krigen i Ukraina påvirker våre kunder

Russlands krig mot Ukraina er vedvarende. Den gjeldende krigssituasjonen påvirker tollhåndteringen blant annet med en rekke eksport- og importforbud. Vi anbefaler våre kunder, som handler med Russland, Hviterussland (Belarus) og visse områder i Ukraina, å benytte følgende kanaler for å få tak i sist oppdaterte informasjon om hva som til enhver tid gjelder.

Norge: Import og eksportrestriksjoner mot Russland - Tolletaten

Sverige: Ukrainakriget och tullhanteringen - Tullverket

Danmark: Situationen i Ukraine | Toldstyrelsen

Har dere stengt i dagene før påske?

Vi ønsker å informere våre kunder om transporttider for henting og levering av brev, pakker og gods i påskeuken.

Brev, pakker og gods

Ordinær henting og levering av brev, pakker og gods foretas som vanlig frem til og med tirsdag 12. april.

Onsdag, 13. april, er det begrenset utkjøring av pakker og gods innenfor terminalens nærområde, og det vil ikke kjøres distriktsruter denne dagen. Det er ingen ordinær innhenting av pakker og gods.

Noe lengre leveringstid må påregnes påskedagene.

Fra og med tirsdag, 19. april vil henting og levering av pakker og gods utføres som vanlig.

For å kunne yte best mulig service for våre kunder, ønsker vi å bli informert om kunder som holder stengt i påsken. Informasjon om dette gis til vår kundeservice på e-post: sporing@bring.com eller på tlf 04045.

Vi gjør også oppmerksom på at våre brevterminaler har kortere åpningstid onsdag før skjærtorsdag. Terminalene stenger kl. 13.00. NB! Noen av terminalene har kun innlevering etter avtale.

Hvis du har spørsmål om Bring og Postens tjenester eller åpningstider, kan dette rettes til vår kundeservice på tlf 04045.

Vi ønsker dere en riktig god påske.

Forsinkelser for gods og pakker til og fra Nord Norge.

Et malmtog har sporet av på Ofotbanen, mellom Kiruna og Narvik. Det vil si at alle togene må losses i Kiruna, og vi får en del ekstra bilkjøring.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne uka kan bli forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001-7999 til/fra 8300-8599, 9000-9299.

Så langt det er mulig setter vi inn ekstra biler mellom Kiruna og Norge, men det er ikke til å unngå at det vil kunne oppstå noe forsinkelser.