Driftsmeldinger

Forsinkelser mot Nord ukene 40 og 41.

På grunn av banearbeider både i Norge og Sverige vil vi i ukene 40 og 41 kunne oppleve en dags forsinkelse på pakker og gods sendt fra Sør-Norge.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for våre kunder.

Forsinkelser på brev, pakker og gods til Nordland

På grunn av akutt sykdom ble et tog fra Oslo til Bodø innstilt fredag. Fordi innstillingen skjedde så tett opp til helga, klarte vi dessverre ikke å sette opp alternativ transportkapasitet for alt volumet. Det medfører at brev, pakker og gods innlevert i hele Sør Norge i slutten av uke 38, kan bli forsinket til postnumrene 8000-8299 og 8600-8999.

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Ny terminal på Moskog – Mandag 9. august

Terminalene Stryn og Førde samlokaliserer og flytter inn i ny terminal på Moskog, utenfor Førde.

Allerede fra mandag 9. august kan det bestilles transport mellom kl: 08.00-16.00.

Ny adresse er:

Logistikksenter Førde

Moøyane

6819 Førde

Telefon: 57 82 79 70

E-post:  forde@bring.com

Forsinkelser for gods og pakker til og fra Nord Norge.

Et malmtog har sporet av på Ofotbanen, mellom Kiruna og Narvik. Det vil si at alle togene må losses i Kiruna, og vi får en del ekstra bilkjøring.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne uka kan bli forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001-7999 til/fra 8300-8599, 9000-9299.

Så langt det er mulig setter vi inn ekstra biler mellom Kiruna og Norge, men det er ikke til å unngå at det vil kunne oppstå noe forsinkelser.