Driftsmeldinger

Mulig forsinkelse i fremsending av Ekspress neste dag i vinterferieuke 8 (19.-25.02) pga. endringer i ruteflyoppsett

I perioden 19.-25.02.24 er det meldt endringer på ruteflyoppsettet som påvirker fremføringen av pakker Ekspress neste dag.

Ekspress neste dag fra Stavanger (postnummer 4000-4199 og 4300-4499) kan til store deler av Norge (postnummer 2100-2699, 2800-3999, 6000-6699 og 7000-9999) få senere utleveringsfrister enn til vanlig.

Vi beklager ulempene endringene medfører for våre kunder.

Ekstremværet «Ingunn» fortsetter å herje, og nytt uvær på vei

Det er fortsatt store utfordringer med å få transportert brev, pakker og gods mange steder i landet. I Sør-Norge begynner det å roe seg ned en del, slik at det ser bedre ut på veiforbindelsene mellom øst og vest det neste døgnet. Sent torsdag ettermiddag, varsles det imidlertid at Bergensbanen vil bli stengt fra midnatt. Ny prognose er varslet fredag kl 18:00. Det betyr at mellom Østlandet og Bergen, vil det bli forsinkelser det neste døgnet. Ellers i Sør-Norge er forholdene i ferd med å bedres, men forsinkelser og følgeforsinkelser fra tidligere i uken må forventes.

Ekstremværet «Ingunn» fører fortsatt til stengte veier fra Trøndelag og nordover. I tillegg er det utfordringer på enkelte fergesamband, og innstilte fly. Jernbanen gjennom Sverige til Kiruna er også stengt, og togene står lenger sør i Sverige i påvente av at strekningen inn mot Kiruna skal åpnes. Dette betyr at internt i de nordligste fylkene, og mellom Sør-Norge og Nord-Norge må det fortsatt regnes med forsinkelser både for brev, pakker og gods.

Et nytt værsystem er på vei inn i nord etter «Ingunn», så dette vil påvirke transport og distribusjon mange steder også i helgen og inn i neste uke.

Vi beklager fortsatt de ulempene dette får for kundene.

Ekstremværet «Ingunn» medfører forsinkelser i nesten hele landet.

Ekstremværet «Ingunn» som nå er i ferd med å gjøre seg gjeldende, vil påvirke infrastruktur og transportvirksomhet i hele landet i kveld/natt og i morgen.

Helt fra Sør-Vestlandet og opptil Finnmark vil vind og nedbør medføre stengte veier, restriksjoner for togtrafikk samt innstilte ferger og fly. Vår mulighet for å transportere og distribuere brev, pakker og gods vil bli svært begrenset i store deler av landet. Det er rødt farevarsel i Trøndelag, Helgeland og helt opp til Lofoten. I tillegg er det oransje farevarsel på møre, deler av Trøndelag og Nordland. Gult farevarsel er meldt for store deler av Vestlandet, Troms og Finnmark.

I korte trekk betyr det at det må regnes med forsinkelser i hele landet dag og i morgen spesielt. Enkelte deler i Nord Norge får nå andre bølge med ekstremvær denne uka, så der vil vi ha områder hvor det knapt er distribuert noe hele denne uka.

Vi beklager ulempene ekstremværet forårsaker for alle våre kunder.

Uværet fortsetter å skape utfordringer i Nord.

Stengte veier, innstilte ferger og fly fortsetter å skape problemer i Nord Norge. Det er særlig de to nordligste fylkene Troms og Finnmark som fortsatt har de vanskeligste kjøreforholdene, og det verste været. Der vil det også i dag bli utfordringer med distribusjon og transport. Det gjelder da postnumrene 9000-9299 og 9500-9999.

I Nordland Nord og sørlige deler av Troms, har det verste været gitt seg, så det ser ut til at distribusjon i dag skal gå greit til postnumrene 8300-8599 og 9300-9499. Prognoser tilsier at veien til Kiruna åpnes, slik at vi kan hente og levere pakker og gods på togene i Kiruna.

I Nordland Sør er ikke været til hinder for transport på vei, men der er det stengt jernbane. Nordlandsbanen er stengt grunnet overvann, og det medfører at pakker og gods til og fra Sør-Norge blir forsinket. Foreløpig vet vi ikke når banen åpner. Pakker og gods mellom postnumrene 0001-7999 og 8000-8299/8600-8999 vil bli minimum ett døgn forsinket.

Vi beklager ulempene dette medfører for kundene våre.

Snøvær og vind skaper utfordringer for transport på bil og tog

Snøvær og vind på Sør- og Østlandet vil medføre forsinkelser av brev, pakker og gods, til store deler av landet. Det er også varslet store nedbørsmengder torsdag og fredag på Vestlandet.

Det er utfordrende kjøreforhold på Sørlandet og Østlandet, og vi forventer derfor forsinkelser på bilruter i ettermiddag og kveld. I stor grad vil det være på strekningene Stavanger/Kristiansand – Oslo/Østlandet og internt på Østlandet.

Jernbaneterminalen på Alnabru, som er det sentrale punktet for godstrafikk på bane, har også store utfordringer grunnet snø i kombinasjon med sterk vind. Terminalen har i dag vært helt stengt en periode, og det er usikkert når den åpner igjen. Det er derfor varslet en vesentlig nedskalering av antallet tog som går i dag, og vi må også regne med at de togene som eventuelt går vil bli forsinket.

Det betyr at brev, pakker og gods mellom Oslo/Østlandet og resten av landet i stor grad vil bli forsinket i dag. Da Posten Bring AS i stor grad benytter tog der det er mulig, vil det bety at det er stor risiko for forsinkelser til de store byene (Stavanger, Bergen og Trondheim) og Nord-Norge. Været fortsetter på Vestlandet i morgen og fredag, slik at det vil være utfordringer værmessig ut uken som påvirker kvaliteten på våre produkter.

Etterslepet av dagens mange innstilte tog gjør at vi ikke forventer en stabil togproduksjon denne uken. Forsinkelser også i biltrafikkene i dag og ut uken, gjør at det vil kunne bli forsinkelser mellom alle landsdeler og steder denne uken.

Vi beklager alle ulempene dette får for kundene.

Innstilte tog til og fra Nord Norge

På grunn av sprengkulde i Nord Sverige innstilles togene mellom Oslo og Kiruna (begge veier) fra i dag 2.1.24 til og med torsdag 5.1.24. Denne uken vil det derfor være svært begrensede muligheter for å sende pakker og gods mellom Sør-Norge og store deler av Nord-Norge. Mange av brevene og alle Bedriftspakke Express sendes med fly, og vil derfor ikke bli påvirket av tog-innstillingene.

Vi forsøker å få sendt en del via Nordlandsbanen, og setter inn noen ekstra biler, men det må regnes med forsinkelser på opptil flere dager mellom landsdelene. Spesielt vil dette gjelde mellom følgende postnumre.

  • 0001-5999, 6700-6999 til/fra 8300-8599 og 9000-9999
  • 6000-6699, 7000-7999 til/fra 9500-9999

Vi beklager utfordringene dette fører med seg for våre kunder, og forsøker så langt det er forsvarlig å minimere konsekvensene.

Snøværet på Østlandet 1. nyttårsdag utfordrer kvaliteten på brev, pakker og gods

Snøværet på Østlandet 1. nyttårsdag, og på Sørlandet hvor det fortsetter de neste dagene, forsinker både bil- og togtransporter. Det siste døgnet har det vært mye forsinkelser på all transport inn og ut av Oslo, og internt i regionene som er mest berørt av vær-/føreforholdene. Veldig mye volumer sendes via Oslo, og det vil derfor kunne oppstå forsinkelser mellom steder/regioner som ikke nødvendigvis er mest påvirket av de store snømengdene. Det betyr at også sendinger som er levert inn i løpet av romjula, kan bli forsinket.

Vi beklager dette overfor kundene våre, og gjøre det vi kan for å komme ajour med produksjon og distribusjon av alle våre produkter.

Uvær i Sør-Norge

Uværet «Gerrit» har ført til forsinkelser både i tog-, bil- og fergetrafikken. Kolonnekjøring, stengte fjelloverganger, innstilte ferger og jernbanestrekninger, fører til forsinkelser på brev, pakker og gods i Sør-Norge.

Bergensbanen ble stengt i natt, og det medfører at pakker og gods mellom Østlandet og Bergen blir minst ett døgn forsinket. I tillegg vil været utover dagen, kvelden og neste døgn medføre forsinkelser i store deler av Sør-Norge ellers. Det er ventet at været trekker nordover torsdag, og vil påvirke trafikken i Møre og Romsdal, i tillegg til Vestland, Rogaland og Sør-Østlandet som har hatt forsinkelser i dag.

I resten av romjula kan det derfor bli ett døgn forsinkelse både av brev, pakker og gods, da det lokalt kan være svært dårlige kjøreforhold.

Vi beklager ulempene dette medfører for kundene våre.

Stormen «Pia» påvirker levering av brev, pakker og stykkgods.

Stormen «Pia» som allerede merkes på Vestlandet, Sør-Vestlandet og Østlandet vil føre til forsinkelser i store deler av Sør-Norge det neste døgnet. Akkurat hvor store forsinkelser, er vanskelig å være konkret på nå, men det vil bli forsinkelser mellom Østlandet og Vestlandet på transporter i kveld/natt. Likedan vil det mange steder påvirke lokale transporter inn til terminaler i ettermiddag/kveld, og likeledes i distribusjon til kunder og Post i butikk/pakkeboks i morgen, fredag 22.12.23.

Posten Bring er veldig ajour med produksjonen av brev, pakker og stykkgods, så det som er innlevert innen frist, vil i all hovedsak bli levert til jul. Uværet det neste døgnet kan gjøre at noen av de siste volumene vi skulle levert ut fredag blir forsinket, men vi setter inn alt vi kan av ressurser for å minimere skadevirkningene, og kjører ekstra lørdag ved behov.

Vi ønsker alle kundene våre en riktig god jul, og beklager ulempene uværet medfører i siste innspurten til julaften.

Stengt jernbanestrekning til Narvik

Avsporing av et tog i Nord-Sverige mellom Kiruna og Narvik, gjør at hovedlinjen fra Sør-Norge til Nordland Nord, Troms og Finnmark ikke kan benyttes siste uken før jul. Foreløpig prognose for åpning er 24.12.23.

Det kan derfor bli forsinkelse på pakker og stykkgods mellom postnumrene 0001-7999 til og fra 8300-8599 og 9000-9999.

Vi har fortsatt ambisjon om at alle pakker som er sendt innen frist, skal være på plass under juletrærne 24.12.. Vi setter opp nødvendig ekstra transportkapasitet der det er mulig, for å minimere forsinkelsene så godt vi kan.

Vi beklager ulempene dette kan få for kundene våre.