Driftsmeldinger

20.09.23 14:40

Kvalitetsutfordringer mellom Sør-Norge og Nord-Norge

Det er i tidligere driftsmeldinger varslet at så lenge Dovrebanen er stengt, vil det kunne bli inntil en dags forsinkelse på pakker og gods mellom følgende postnumre:

  • Pakkeprodukter – 0001-3999 til/fra 8000-9499
  • Stykkgods – 0000-1499, 1540-1549, 1800-1889, 1900-2299, 2434-2437, 2439, 2700-2799 til/fra 8000-9499

 

Inneværende uke (uke 38) er det banearbeid gjennom Sverige, og det medfører at det vil bli minimum en dags forsinkelse mellom flere steder både i Sør-Norge og Nord-Norge. Inneværende uke omfatter da postnumrene 0001-7999 til/fra 8000-9999.

 

Fra neste uke er det foreløpig ikke meldt om banearbeid eller andre forsinkelser, slik at vi da er tilbake til forsinkelser mellom postnumrene:

  • Pakkeprodukter – 0001-3999 til/fra 8000-9499
  • Stykkgods – 0000-1499, 1540-1549, 1800-1889, 1900-2299, 2434-2437, 2439, 2700-2799 til/fra 8000-9499

 

Vi beklager at dette påfører kundene forsinkelser.

11.09.23 14:47

Nattestengt Frulandstunnel (Oppdatering.)

Frulandstunnelen mellom Sogndal og Førde er fortsatt nattestengt mellom kl 01:30-05:30 uten omkjøringsmuligheter og vil også være det i tiden fremover.

Vi har dessverre lite informasjon per nå om hvor lenge veiarbeidet vil vare.

Konsekvensene av dette er at BPX, pakker og stykkgods fra Oslo og Østlandet til Sogn og Fjordane kan bli forsinket med ett døgn. Vi beklager ulempene dette får for kundene våre, og vi gjør de tilpasningene vi kan for å minimere konsekvensene. Stengingen vil ikke påvirke volumer fra Førde.

05.09.23 12:25

Ytterligere forsinkelser mellom Sør-Norge og Nord-Norge

Vi har i tidligere driftsmelding (fra 17.8.) meldt at på grunn av at Dovrebanen er stengt, vil Posten og Bring ha utfordringer med å levere pakker og gods mellom landsdelene like raskt som normalt, og har derfor lagt på en dag i fremsending mellom en del postnummer i Sør-Norge og Nord-Norge.

 

Inneværende uke byr på flere utfordringer, og det er både forsinkelser og innstillinger av togene som går via Sverige til Narvik (og Kiruna). I tillegg er det fortsatt utfordrende både med tider og kapasitet på togene som går Rørosbanen og skal videre nordover.

 

Det betyr at denne uken (inkludert volumer som ble levert inn i slutten av forrige uke), må det påregnes fra 1-3 dager forsinkelse for pakker og stykkgods for postnumrene 0001-7999 til/fra 9500-9999. Dette kommer i tillegg til de postnumrene som ble varslet 17.8.:

  • Pakkeprodukter – 0001-3999 til/fra 8000-9499
  • Stykkgods – 0000-1499, 1540-1549, 1800-1889, 1900-2299, 2434-2437, 2439, 2700-2799 til/fra 8000-9499

 

Brev og ekspressprodukter blir ikke påvirket av togutfordringene.

 

Vi beklager sterkt problene dette gir kundene våre. For å begrense skadevirkningene av togforsinkelser og /-innstillinger, jobber vi med å sette opp biltransporter så langt det går.

 

29.08.23 14:57

Bergensbanen er åpen igjen

Både Rv 7 og Bergensbanen er åpne igjen. Det er pr nå ingen infrastrukturutfordringer mellom landsdelene som påvirker fremføringen av våre produkter.

Bergensbanen åpnet i dag kl 12:00, og vi forventer at dagens transporter i all hovedsak vil gå som normalt. Litt småforsinkelser dro vi med oss fra i går, så det kan nok i noen sjeldne tilfeller oppleves at det blir ett døgn forsinkelse på noen pakker og noe stykkgods også det neste døgnet, men det vil være veldig små mengder.

Vi beklager de siste dagenes utfordringer, og håper nedbørsmengdene fremover ikke påvirker fremsending av brev, pakker og gods mellom terminalene.

28.08.23 15:16

Store nedbørsmengder skaper igjen utfordringer

Store nedbørsmengder på deler av Østlandet, har medført at det igjen er stengte veier og jernbanestrekninger mot Vestlandet. Rv 7 er stengt ved Bromma, og Bergensbanen er stengt mellom Geilo og Gol. Ny prognose for åpning av Bergensbanen er forventet kl 20:00 i kveld. Til og fra Bergen har vi derfor satt inn biler så langt det er mulig, og det medfører at det aller meste er underveis i løpet av kvelden, men noe pakker og stykkgods kan bli forsinket inntil ett døgn. De ekstra bilene som er satt inn, gjør blant annet at brev og ekspresspakker ikke blir påvirket av stengingen.

Med unntak av tidligere varslede forsinkelser til og fra Nord-Norge, er det ikke meldt om andre stengte veier og togstrekninger som påvirker våre transporter. Likevel er det meldt om høy vannstand i flere vassdrag på Østlandet, og det er derfor lite nedbør som skal til før det kan bli utfordringer på flere strekninger i Sør-Norge. Vi oppdaterer i så fall med ny informasjon skulle det skje

24.08.23 16:26

Oppdatering i forhold til infrastrukturen i Sør-Trøndelag

Et nytt jordras på E6 i Sør-Trøndelag i går kveld, gjorde at nær alle transportene mellom Østlandet og Trøndelag måtte snu underveis og finne andre omkjøringsveier. Noen transporter ble sågar sperret inne mellom 2 stengte steder, og kom ikke frem i løpet av natten/morgenen i det hele tatt. Det betyr at det meste av brev, pakker og gods mellom Sør-Norge og Trondheim ble ett døgn forsinket.

Både E6 og Rørosbanen er fortsatt stengt. Det er håp om at begge deler åpner i løpet av morgendagen. Siden forsinkelsene i går ble så vidt store som de ble, må det også forventes følgeforsinkelser på dagens volumer mellom Trøndelag og Sør-Norge, begge veier.

Pakker og gods mellom Sør-Norge og Nord-Norge er allerede varslet svært forsinket, og slike ekstra utfordringer med E6 stengt nytt sted, medfører at transportene spesielt mellom Nordland og Sør-Norge blir ekstra utfordrende, og at det derfor fort kan bli 2 døgn forsinket.

Vi beklager igjen ulempene dette innebærer for kundene.

23.08.23 12:47

Rørosbanen fortsatt stengt

E6 er fortsatt delvis stengt ved Soknedal, men det er OK omkjøringsmuligheter selv om det tar noe ekstra tid. Rørosbanen er fortsatt stengt, ny prognose for åpning er varslet fredag 25.8. kl 08:00. Vi kjører flere ekstra biler daglig.  Det må likevel forventes at det kan oppstå forsinkelser på brev, pakker og gods også det neste døgnet. Det gjelder da fortsatt postnumrene 0001-5999, 6700-6999 til/fra 7000-7999.

Til og fra Nord-Norge medfører stengt Dovrebane og Rørosbane, at vi har svært redusert kapasitet, så det vil kunne bli opptil 2 dagers forsinkelse for pakker og gods frem til en kapasitetsøkning på tog blir tilgjengelig igjen. Dette kan enten skje ved at Rørosbanen åpner igjen, eller at det blir satt opp ekstra tog via Sverige.

Vi beklager den økte fremsendingstiden og ulempene dette medfører.

22.08.23 12:29

Oppdatering i forhold til transport til og fra Trondheim og Nord Norge

E6 ved Soknedalen og jernbanestrekningen Rørosbanen er fortsatt stengt. Ny melding i forhold til åpning av Rørosbanen er varslet i morgen 23.8. kl 12:00.

Det er omkjøringsmuligheter for vogntog med noe forsinkelser, og vi forsøker å sette opp ekstra bilkapasitet. Det må likevel forventes at det kan oppstå forsinkelser på brev, pakker og gods også det neste døgnet. Det gjelder da fortsatt postnumrene 0001-5999, 6700-6999 til/fra 7000-7999.

Når det gjelder ekspresspakker, vil vi i stor grad holde tidsfristene, men det kan oppstå forsinkelser i de ytre områdene av geografien i Trøndelag og på Østlandet.

At toget fremdeles er innstilt, skaper fortsatt ekstra utfordringer nordover, slik at mellom Sør-Norge og store deler av Nord-Norge vil det kunne bli opptil 2 dagers forsinkelse for pakker og gods.

21.08.23 21:38

Det meldes om store nedbørsmengder i deler av Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal

Foreløpig er det i Sør-Trøndelag nedbøren har skapt de største utfordringene. Rørosbanen, som er alternativ jernbanestrekning for Dovrebanen etter uværet Hans, er nå stengt. Dagens togproduksjon er innstilt, og ny melding er varslet kl 10:00 tirsdag 22.8.23. Også E6 er stengt i Sør-Trøndelag ved Soknedal, og det er fortsatt uvisst i hvilken grad det finnes alternative omkjøringsveier for biltransportene våre.

Vi forsøker å finne alternative kjøreruter, men slik situasjonen er nå, må det påregnes at det meste av brev, pakker og gods mellom Sør-Norge og Trondheim blir forsinket. Det gjelder postnumrene 0001-5999, 6700-6999 til/fra 7000-7999.

I tillegg vil ekspresspakker fra postnumrene 0001-5999, 6700-6999, 8000-9999 til 7000-7999 i stor grad bli forsinket. Ekspresspakker fra 7000-7999 til resten av landet vil ikke være påvirket av stengte veier og togstrekninger.

Vi har tidligere varslet forsinket fremføring mellom Østlandet og Nord-Norge når det gjelder pakker og gods grunnet redusert togtrafikk. At Rørosbanen og E6 nå er stengt, vil kunne medføre ytterligere forsinkelser mellom landsdelene.

Vi beklager ulempene dette medfører for kundene våre.

17.08.23 09:32

Lenger fremsendingstid mellom enkelte postnumre i Sør Norge og Nord Norge.

Uværet Hans gjorde stor skade på jernbanestrekningen Dovrebanen (en bru som kollapset og må gjenoppbygges).  Dovrebanen er togstrekningen godstog normalt kjører til Trondheim, og har videre forbindelse til Nord Norge. Det er satt opp ekstratog via Rørøsbanen til Trondheim, som gjør at vi har OK togforbindelse mellom øvrige Sør Norge og Trondheim. Til Nord Norge er derimot den sømløse forbindelsen brutt, og det tar lenger tid å fremføre pakker og gods mellom Sør Norge og Nord Norge.

Inntil videre ser vi oss derfor nødt til å øke dagens fremsendingstid mellom enkelte deler av landsdelene, med inntil ett døgn. Det gjelder følgende produkter og postnummer:

  • Pakkeprodukter – 0001-3999 til/fra 8000-9499
  • Stykkgods – 0000-1499, 1540-1549, 1800-1889, 1900-2299, 2434-2437, 2439, 2700-2799 til/fra 8000-9299

Kunder vil oppleve at enkelte sendinger og enkelte dager vil kunne ha samme fremsendingstid som tidligere, men veldig ofte vil det ta inntil ett døgn ekstra.

Det jobbes fra togselskaper og BaneNor sin side med å få satt opp ruter via Rørosbanen som i større grad vil bli tilpasset videre transport til og fra Nord Norge, og hvis/når dette kommer på plass vil vi straks redusere fremsendingstidene igjen.

Vi beklager de ulempene dette medfører for kundene, og så langt det er mulig forsøker vi å minimere ulempene ved å sende på de togene som går.

15.08.23 14:49

Nær normal drift etter Hans.

Av jernbanestrekninger åpnet Bergensbanen og Rørosbanen i løpet av helgen. Dovrebanen er fortsatt stengt, og vil være det i lang tid. Det gjør at vi til Nord Norge og til Trondheim fortsatt ikke har et fullgodt togtilbud, men vi reduserer skadevirkningene ved å kjøre ekstra biler, samt at det går noen tog via Rørosbanen til Trondheim

De fleste hovedveiene er stort sett åpne, men med lokale omkjøringsveier flere steder. Det gir noen utfordringer og mindre forsinkelser. Likevel er dette i så pass liten grad, at de fleste hovedstrekningene opereres med god punktlighet og kvalitet.

Noen kvalitetsmessige etterdønninger fra forrige ukes stengte veier og jernbanestrekninger vil det nok være i begynnelsen av denne uken. Dette gjelder spesielt i Hallingdal, men også andre steder i gamle Buskerud fylke og i Innlandet hvor det er utfordringer på mindre veier. Utover uken forventer vi at det de aller fleste steder er oppe og går med nær normal produksjon og distribusjon/innhenting av pakker, brev og gods.

Vi følger fortsatt situasjonen i Sør Norge, og er beredt på å sette inn igjen tiltak dersom ytterligere nedbør eller følgeskader av Hans påvirker transportene våre også denne uken.

11.08.23 14:04

Fortsatt stengte jernbanestrekninger og veier, men litt lysning i sikte.

Dovrebanen vil bli stengt lenge, men det er lysning og håp om at Bergensbanen ikke er mange dager unna åpning. Rørosbanen som et alternativ til Dovrebanen, kan også bli et alternativ relativt raskt. På veinettet har åpningen av Rv3 gjennom Østerdalen gjort transportene mellom Østlandet og Møre og Trondheim enklere. Fortsatt litt forsinkelser mellom Østlandet og Bergen og Førde, men det er åpent, og vi kommer frem.

Til og fra Nord Norge er det fortsatt utfordrende med at vi ikke kan benytte tog via Trondheim for deler av volumet, men vi sender via tog på Sverige kombinert med biler.

Posten og Bring har planer for å fremføre alt av brev, pakker og gods i løpet av helgen mellom alle landsdeler. På grunn av litt etterslep fra tidligere i uken, vil det likevel i begynnelsen av neste uke kunne bli inntil en dag forsinkelse på noe av volumet i Sør Norge, og kanskje ytterligere en dag til mellom Sør og Nord Norge.

I tillegg er det fortsatt store utfordringer i distribusjon mange steder med ras og overvann på lokale veier, så  mange vil nok oppleve flere dager forsinkelse grunnet lokale forhold.

10.08.23 11:16

Langvarig stenging på Dovrebanen, og Bergensbanen stengt i hvert fall ut uken.

I tillegg til de store utfordringene stengte jernbanestrekninger gir oss, skaper flommen også større og større utfordringer med tanke på veinettet. Vi klarte siste døgn likevel stort sett å få fremført alt av brev, pakker og gods mellom terminalene, riktignok med forsinkelser. Det må på regnes 1-2 dager forsinkelse på brev, pakker og gods i Sør Norge.

I de mest utsatte områdene i Innlandet og dalstrøkene i gamle Buskerud fylke, må det påregnes ytterligere forsinkelser da deler av disse områdene er ufremkommelige.

Status for transporter mellom Nord Norge og Sør Norge er uforandret. Vi får fremført det aller meste, men det må påregnes forsinkelser på 1-3 døgn.

Våre ekspressprodukter blir nå også svært skadelidende, så det må påregnes inntil ett døgns forsinkelse både internt i Sør Norge og mellom Sør og Nord Norge.

Vi fortsetter å sette inn biler for tog, så lenge vi har åpne veier mellom Østlandet og hhv Bergen og Trondheim, for å begrense skadevirkningene

09.08.23 11:13

Jernbanestrekninger fortsatt stengt, og veitransport blir mer utfordrende.

Både Bergensbanen og Dovrebanen vil fortsatt være stengt hele onsdag. Ny informasjon er ventet kl 10:00 torsdag og 00:00 natt til torsdag for henholdsvis Bergensbanen og Dovrebanen. Det medfører at vi fortsetter å sette inn biler på disse strekningene, så langt det lar seg gjøre.

Nå begynner også veitrafikk å bli utfordrende. Både E6 Gudbrandsdalen og Rv 3 Østerdalen er pr nå stengt. I skrivende stund er fylkesvei 26 gjennom Trysil, eneste farbare alternativ for vogntog mellom Østlandet og Trondheim og Møre. Så lenge denne holdes åpen, vil vi så langt det er mulig kjøre våre transporter denne veien, men det betyr ytterligere forsinkelser på volumer som skal videre til Nord Norge og til Trondheim, men særlig til Møre (Molde og Ålesund).

Vestover er det pr nå stengt E16 og Rv7. I skrivende stund er fylkesvei 40 til Geilo farbart, men medfører noe ekstra tid til Bergen. Utfordringen bli transportene til Førde, da det pr nå er stengt mellom Geilo og Gol, slik at det vil bli mange timers forsinkelse fra Østlandet til Sogn og Fjordane.

Siden veiene også er utfordrende, vil det i tillegg til forsinkelser på pakker og gods også nå bli utfordrende å fremføre brev og ekspressprodukter innenfor frister på flere strekninger.

I tillegg til hovedstrekningene, er det enkelte steder store utfordringer i lokaldistribusjon, og dette gjelder da både utlevering og henting av alle våre produkter.

Selv om nedbøren nå avtar de fleste stedene, er situasjonen fortsatt svært uoversiktlig i hele Sør Norge. Dette er derfor fortsatt å anse som en Force Majeure situasjon selv om ekstremværet er inne i sitt 3. døgn.

08.08.23 17:20

Forsinkelsene grunnet ekstremværet Hans fortsetter.

Dovrebanen er stengt ut driftsdøgnet onsdag 9.8.23. Når det gjelder Bergensbanen kommer det oppdatering kl 22:00 i kveld, men det vil si at all transport i dag/kveld og kommende natt er biltransport.

Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø er åpen, så vi kjører en del bil til Trondheim, og sender videre til Nord Norge med tog derfra. Tog til Narvik via Sverige går fortsatt, men med store forsinkelser.

Vi har satt opp mye biltransport på de strekningene togene ikke går, men det vil likevel kunne oppstå forsinkelser, spesielt mellom Bergen og Østlandet, og til Nord Norge.

For alle våre produkter må det påregnes ekstra tid i transport/fremsending. Internt i Sør Norge vil det stort sett være snakk om ett døgn ekstra. Mellom Sør Norge og Nord Norge vil det kunne bli 1-3 døgn forsinkelse.

Utover de lange transportdistansene, vil det selvsagt også oppstå forsinkelser lokalt grunnet overvann, ras og skader på infrastruktur.

Slik varslene om ekstremværet er pr nå, må det påregnes videre forsinkelser også onsdag. Vi beklager forsinkelsene, og forsøker å få satt opp alternative transporter så langt det lar seg gjøre.

07.08.23 18:32

Forsinkelser på grunn av ekstremværet.

Dovrebanen er bekreftet stengt til i morgen, ny oppdatering kommer etter kl 12:00 tirsdag. Det medfører at mye pakker og gods blir forsinket til og fra Nord Norge. Det gjelder primært mellom postnumrene 0000-5999, 6700-6999 og 8000-8299,8600-8999, men berører også i noen grad postnumrene 8300-8599 og 9000-9499.

Fra Trondheim og nordover, og mellom Trondheim og øvrige steder i Sør Norge er det satt opp biler, slik at konsekvensene ved at togene ikke går,minimeres noe.

Bergensbanen er nå også stengt, og varslingen sier at den blir stengt til «det slutter å regne, og vannet trekker seg tilbake». Vi setter inn biler også mellom Østlandet og Bergen, slik at forsinkelsene minimeres en del, men det må likevel påregnes minimum ett døgn forsinkelse på alle produktene.

Statens Vegvesen varsler at veistrekninger kan bli stengt på kort varsel, og det kan medføre at tiltakene som er iverksatt med å sette inn flere biler, ikke gir effekt.

I tillegg har vi ikke full oversikt over mindre, lokale veier og infrastruktur, men det må lokalt påregnes forsinkelser, så lenge ekstremværet pågår.

07.08.23 09:29

Forsinkelser må påregnes i hele landet, og for alle Posten Bring AS sine produkter og tjenester.

Grunnet det varslede ekstremværet vil det kunne oppstå forsinkelser for alle Posten og Bring sine produkter og tjenester i hele landet.

Ekstremværet er meldt å få størst konsekvenser for Sør Norge og spesielt Innlandet fylke. Her vil det i tillegg til lokalt stengte veier og infrastruktur kunne oppstå utfordringer mellom fylker og regioner.

Dovrebanen, som er en av hovedårene for frakt av brev, pakker og gods mellom Sør Norge og Nordland, er foreløpig stengt. Skulle denne åpne i løpet av dagen, vil konsekvensen bli mindre ift transport mellom Sør og Nord.

I tillegg til ekstremvarselet for Sør Norge, og Østlandet/Innlandet spesielt, er det varslet sterk vind på Vestlandet, som kan få konsekvenser for ferger, og våre transporter mellom terminalene.

Flytrafikken vil også kunne bli påvirket, og det skaper ytterligere utfordringer for brev og ekspressprodukter.

Vi vil så langt det er forsvarlig forsøke å opprettholde god leveringskvalitet, og beklager de ulempene dette medfører.

03.08.23 11:33

Nattestengt Frulandstunnel (Oppdatering)

Frulandstunnelen mellom Sogndal og Førde vil være nattestengt mellom kl 01:30-05:30 uten omkjøringsmuligheter. Arbeidet er planlagt å vare ut uke 35.

Konsekvensene av dette er at BPX, pakker og stykkgods fra Oslo og Østlandet til Sogn og Fjordane kan bli forsinket med ett døgn. Vi beklager ulempene dette får for kundene våre, og vi gjør de tilpasningene vi kan for å minimere konsekvensene. Stengingen vil ikke påvirke volumer fra Førde.

05.06.23 11:02

Bodø nattestengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i perioden 12.06.-16.07.23

Det skal utføres vedlikeholdsarbeid på Bodø Lufthavn, og flyplassen vil derfor være stengt i løpet av natten. For Posten betyr det at vårt fly med pakker Ekspress neste dag ikke kan lande i Bodø på natten og vi må derfor finne alternative måter å fremføre disse pakkene på. I perioden vil derfor disse pakkene sendes med rutefly morgenen etter og det må påregnes noe senere utkjøring av pakker til kundene.

Dette gjelder pakker:

  • Fra postnumrene 0000-4199, 4300-5399, 5600-5999 til 8000-8499 og 8600-8999 vil det kunne bli senere utlevering opp til 24 timer
  • Fra postnumrene 7000-7999 og 8800-8899 til 8500-8599 og 9000-9999 vil det kunne bli senere utlevering opp til 24 timer

Pakker innlevert område med postnumrene 8000-8799, 8900-8999 og 9400-9499 vil ikke påvirkes av nattestengingen.

Vi beklager ulempene nattestengingen får for våre kunder.

22.12.22 09:40

Mulige forsinkelser i fremsending av brev, pakker og gods til og fra Nordland og Troms

På grunn av innstillinger og forsinkelser av tog på Nordlandsbanen, vil noe brev, pakker og stykkgods til og fra Nordland og Troms kunne bli forsinket. Posten har iverksatt tiltak for å redusere omfanget av forsinkelsene. Vi har kjørt mer på bil, og også benyttet fly i større grad enn normalt. Likevel kan det være at noe ikke rekker ut til kunde før jul.

 

Vi beklager ulempene for våre kunder.

20.04.22 11:47

Iverksatte sanksjoner i anledning krigen i Ukraina påvirker våre kunder

Russlands krig mot Ukraina er vedvarende. Den gjeldende krigssituasjonen påvirker tollhåndteringen blant annet med en rekke eksport- og importforbud. Vi anbefaler våre kunder, som handler med Russland, Hviterussland (Belarus) og visse områder i Ukraina, å benytte følgende kanaler for å få tak i sist oppdaterte informasjon om hva som til enhver tid gjelder.

Norge: Import og eksportrestriksjoner mot Russland - Tolletaten

Sverige: Ukrainakriget och tullhanteringen - Tullverket

Danmark: Situationen i Ukraine | Toldstyrelsen