Driftsmeldinger

Forsinkelser for pakker og gods til og fra Nord Norge grunnet banearbeid.

Det er banearbeider på begge togstrekninger til Nord Norge denne helgen.

I tillegg er det banearbeid på Ofotbanen/Narvik i starten av neste uke som forsinker mandagsvolumer sendt fra Oslo, med et døgn.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne helgen  vil kunne bli forsinket.

Dette gjelder postnumrene 0001-79999 til/fra 8300-8599, 9000-9999.

Vi bilkjører i stor utstrekning, men det er ikke til å unngå at til tross for de tiltakene vi iverksetter så vil det bli noe forsinkelser på pakker og gods.

Flesland nattestengt på grunn av vedlikeholdsarbeider i 3 uker fra 25.5. – 11.6.

Det skal utføres vedlikeholdsarbeider på Flesland, og flyplassen vil derfor være nattestengt fra midnatt til kl 06:00. For Posten betyr det at vårt fly med Bedriftspakke neste dag (Bedriftspakke Ekspress) ikke kan lande på Flesland på natten. Vi må derfor finne alternative måter å fremføre disse pakken på. I perioden vil derfor disse pakkene sendes med bil, eller fly morgenen etter og det må da påregnes noe senere utkjøring av pakker til kundene. Dette gjelder pakker til postnumrene 5000-5399 og 5600-5999.

  • Fra postnumrene 6000-6299, 6700-6799 og 7000-9999 få senere utlevering, da disse kommer til Bergen på formiddagen samme dag de skal kjøres ut.
  • Fra postnumrene 0000-3999 vil det kunne bli noe senere utlevering, spesielt for steder lengst unna Bergen.
  • Fra postnumrene 4000-4999, 5400-5599, 6300-6699 og 6800-6999 vil det være normale utleveringstider.

Pakker innlevert i Bergen sitt område(postnumrene 5000-5399 og 5600-5999) vil ikke påvirkes av nattestengingen.

Vi beklager ulempene nattestengingen får for våre kunder.

Forsinkelser for gods og pakker til og fra Nord Norge.

Et malmtog har sporet av på Ofotbanen, mellom Kiruna og Narvik. Det vil si at alle togene må losses i Kiruna, og vi får en del ekstra bilkjøring.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne uka kan bli forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001-7999 til/fra 8300-8599, 9000-9299.

Så langt det er mulig setter vi inn ekstra biler mellom Kiruna og Norge, men det er ikke til å unngå at det vil kunne oppstå noe forsinkelser.