Driftsmeldinger

Mulig forsinkelse i fremsending av Ekspress neste dag i sommerperioden 19.06.-25.08.24 pga. endringer i ruteflyoppsett

I perioden 19.06.-25.08.24 er det meldt flere endringer på ruteflyoppsettet som påvirker fremføringen av pakker Ekspress neste dag.

Fra Stavanger

 • I perioden 24.06.-18.08. vil det fra Stavanger (postnummer 4000-4199 og 4300-4499) til Midt- og Nord-Norge (postnumrene 6000-6699 og 7000-9999) kunne bli opp til 24 timer senere utlevering enn til vanlig
 • 19.08. kan Ekspress neste dag fra Stavanger (postnummer 4000-4199 og 4300-4499) til store deler av Norge (postnummer 2100-2699, 2800-3999, 6000-6699 og 7000-9999) bli forsinket. Tidsgarantien oppheves!

Fra Trondheim

 • I perioden 24.06.-18.08. vil det fra Trondheim (postnummer 7000-7999) til deler av Vestlandet og Nord-Norge (postnumrene 5000-5399, 5600-5999 og 8000-9999) kunne bli opp til 24 timer senere utlevering enn til vanlig
 • I perioden 27.06.-25.08. vil det fra Trondheim (postnummer 7000-7999) til deler av Østlandet og Sør-Norge (postnumrene 2100-2699, 2800-3999 og 4500-49999) kunne bli opp til 24 timer senere utlevering enn til vanlig

Fra Alta

 • I perioden 24.06.-18.08. vil det fra Alta og omegn (postnumrene 9501-9587) til hele Norge bli 24 timer senere utlevering enn til vanlig

Til Haugesund

 • I perioden 19.06.-18.08. vil det fra Midt- og Nord-Norge (postnummer 6000-9999) til Haugesund (postnumrene 4200-4299 og 5400-5599) kunne bli opp til 24 timer senere utlevering enn til vanlig

Til Alta

 • I perioden 24.06.-18.08. vil det fra hele Norge til Alta (postnumrene 9510-9518) bli 24 timer senere utlevering enn til vanlig

 

Vi beklager ulempene endringene medfører for våre kunder.

Forsinkelse på Are-toget til Nord-Norge grunnet systemfeil hos CargoNet

En systemfeil hos CargoNet har ført til store forsinkelser til Nord-Norge. Togene med avgang torsdag fra Oslo som skulle ha vært losset i Kiruna og Narvik i kveld, fredag, blir stående fast i Sverige pga. banearbeid. Togene vil ikke bli losset før tidligst mandag, sannsynligvis tirsdag.

All avgangsproduksjon fra Oslo torsdag som inkluderer volumer fra stort hele Sør-Norge til Nord-Norge (postnummer 8300-8599 og 9000-9999) er berørt og det kan dermed være volumer innlevert både onsdag og torsdag. Både pakker, gods og reklame er berørt av denne hendelsen.

Avgang fra Oslo på fredag skal ikke være ytterligere forsinket enn utfordringer meldt tidligere, men det kan oppstå følgeforsinkelser etter dagens hendelse.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Bodø Lufthavn nattestengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i perioden 03.06.-31.08.24

Det skal utføres vedlikeholdsarbeid på Bodø Lufthavn, og flyplassen vil derfor være stengt i løpet av natten. For Posten betyr det at vårt fly med pakker Ekspress neste dag ikke kan lande i Bodø på natten og vi må derfor finne alternative måter å fremføre disse pakkene på. I perioden vil derfor disse pakkene sendes med rutefly morgenen etter og det må påregnes noe senere utkjøring av pakker til kundene.

 

Dette gjelder pakker Ekspress neste dag:

 • Fra postnumrene 0000-4199, 4300-5399, 5600-5999 til 8000-8479 og 8600-8999 vil det kunne bli opp til 24 timer senere utlevering enn til vanlig
 • Fra postnumrene 7000-7999 til 8500-8599 og 9000-9999 vil det kunne bli opp til 24 timer senere utlevering enn til vanlig
 • I perioden 03.06.-21.06. fra postnumrene 8000-8479 og 8600-8999 til 8500-8599 og 9000-9999 vil det kunne bli opp til 24 timer senere utlevering enn til vanlig

 

Pakker innlevert område med postnumrene 8000-8479 og 8600-8999 vil ellers ikke påvirkes av nattestengingen.

 

Vi beklager ulempene nattestengingen får for våre kunder.

Senere fremsending av stykkgods til Årdalstangen og Øvre Årdal.

Grunnet veiarbeid på Rv 53 mellom Lærdal og Årdal, vil det frem til 20.6.24 bli forsinkelser på stykkgods til Årdalstangen og Øvre Årdal, postnumrene 6884 og 6885. Beregne 1 dag ekstra.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Ingen tog mellom Oslo og Kristiansand og Stavanger

Sørlandsbanen er stengt inntil videre, grunnet avsporing av et godstog. Posten bruker tog i stor grad, og dette vil kunne påvirke fremsending av pakker og gods de nærmeste dagene.

Det gjelder da mellom følgende postnummer:

 • 4000-4199, 4300-4999 til/fra 0001-3999, 6000-9999

Vi setter opp ekstrabiler på strekningene, og forventer å få transport det aller meste som planlagt, men det vil kunne oppstå forsinkelser på noen sendinger.

Vi beklager konsekvensene dette får for kundene våre.

Mulig forsinkelse i fremsending av Ekspress neste dag i mai pga. endringer i ruteflyoppsett

I perioden 29.04.-25.05.24 er det meldt flere endringer på ruteflyoppsettet som påvirker fremføringen av pakker Ekspress neste dag.

 • Fra Stavanger dagene 29.04., 06.05., 13.05. og 21.05.24 kan Ekspress neste dag fra Stavanger (postnummer 4000-4199 og 4300-4499) til store deler av Norge (postnummer 2100-2699, 2800-3999, 6000-6699 og 7000-9999) bli forsinket
 • Fra Bergen innlevert 21.05.24 kan Ekspress neste dag fra Bergen (5000-5300 og 5600-5999) til store deler av Norge (postnummer 2100-2699, 2800-3999, 4500-4999, 6000-6699 og 7000-9999) bli forsinket
 • Fra Trondheim i perioden 29.04.-25.05.24 kan Ekspress neste dag fra Trondheim (postnummer 7000-7999) til større deler av Norge (postnummer 2100-2699, 2800-3999 og 4500-4999) få senere utleveringsfrister enn til vanlig

På førstnevnte strekninger fra Stavanger 29.04., 06.05., 13.05. og 21.05.24 og fra Bergen 21.05.24 oppheves tidsgarantien!

Vi beklager ulempene endringene medfører for våre kunder.