Driftsmeldinger

Ekstremværet Gyda er meldt fra onsdag morgen.

Det meldes om store nedbørsmengder og kraftig vind. Det verste været er meldt i Møre og Romsdal og Trøndelag, men nedbør og vind må forventes fra Sørvest-landet opp til Nordland. Hvilke konsekvenser dette får for våre transporter, og fremføring av gods, pakker og brev vet vi ikke, men hvis prognosene slår til vil det kunne oppstå forsinkelser både mellom landsdeler og internt i regioner.

Vi ber derfor kundene våre være forberedt på at det kan oppstå forsinkelser det neste døgnet, og da spesielt langs kysten fra Nordland og sørover.

Uvær, stengte veier og forsinkede tog til og fra Bergen.

Det siste døgnet har det vært flere stengte veier mellom Østlandet og Bergen, blant annet på grunn av ras. Biltransportene våre i natt har derfor blitt kraftig forsinket. I tillegg har de fleste togene mellom Oslo og Bergen vært sene. Dette betyr pakker og gods til og fra Bergen og Østlandet det siste døgnet kan bli forsinket.

Vi er usikre på hvordan det neste døgnet vil bli, men det kan være fare for fortsatt redusert fremkommelighet, som igjen kan bety forsinkelser på pakker, gods og brev også det neste døgnet.

Vi beklager ulempene dette får, og forsøker å minimere forsinkelsene i den grad det er mulig.

Oppdatering på avsporingen ved Narvik.

BaneNOR melder at prognosene for åpning ved avsporingsstedet utenfor Narvik nå er lørdag 11.12. kl 18:00. Det vil si at onsdagens og torsdagens produksjon vil ha avvikende ankomster både nord- og sørvendt. Det som sendes av pakker og gods i dag, vil i prinsippet gå som normalt. I praksis vil vi nok dra med oss litt av forsinkelsene fra de siste 2 dagene inn i neste uke, men omfanget av forsinkelser blir da heldigvis ikke så store som først fryktet.

Alle volumer vil bli produsert og distribuert så raskt som mulig.

Avsporing av malm tog utenfor Narvik.

Et malmtog sporet av utenfor Narvik i natt. Det er relativt omfattende skader på flere kilometer skinnegang. Det er foreløpig ikke kjent når åpning kan forventes.

Togene vil gå til og fra Kiruna, mot normalt til Narvik, så kjøretiden til og fra tog øker med mange timer. Det vil derfor måtte påregnes forsinkelser ut denne uken, og kanskje inn i uke 50 for forsendelser til og fra postnummer 0001-6999 til 8300-9499.

I tillegg til at vi sender til og fra Kiruna, vil vi også sende ekstra på Nordlandsbanen for å begrense forsinkelsene så langt det er mulig.

Vi beklager ulempene dette får for kundene.

Forsinkelser for gods og pakker til og fra Nord Norge.

Et malmtog har sporet av på Ofotbanen, mellom Kiruna og Narvik. Det vil si at alle togene må losses i Kiruna, og vi får en del ekstra bilkjøring.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne uka kan bli forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001-7999 til/fra 8300-8599, 9000-9299.

Så langt det er mulig setter vi inn ekstra biler mellom Kiruna og Norge, men det er ikke til å unngå at det vil kunne oppstå noe forsinkelser.