Driftsmeldinger

Forsinkelse på Ekspress neste dag

Fra Førde, Molde og enkelte steder i Nord Norge sendes normalt Ekspress neste dag til Kristiansand med fly fra Gardermoen på morgenen. Frem til 16.8.2021, vil det imidlertid ikke gå morgenfly på denne strekningen. Det vil føre til at pakker til rundt Kristiansand by som i dag kommer frem over natt, vil få + 1 dag i fremføring.

 

Vi beklager ulempene dette medfører for kundene, men innstillingene av morgenfly i sommer gjør at det ikke er mulig å få pakkene frem over natt.

 

Tidsgarantien fra nevnte områder til Kristiansand er derfor suspendert i perioden.

Togavsporing i Sverige gir forsinkelser for pakker og gods til og fra Nord Norge.

Det har vært en togavsporing i midt Sverige, som medfører kanselleringer av tog til og fra Nord Norge. 3 tog er kansellert, og åpning av strekningen er estimert til mandag 5/7 kl 18:00.

Markedet for biltransport er gått i sommermodus, og det er ekstremt krevende å skaffe transport.

Man søker derfor å utnytte tog i størst mulig utstrekning, og derfor vil det bli store forskyvninger på en del pakker og gods, spesielt nordvendt.

Dette gjelder postnumrene 0001-79999 til/fra 8300-8599, 9000-9999.

Vi kjører det vi kan via Nordlandsbanen, og kjører bil etter hva som kan skaffes etter hvert.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Transporttider sommeren 2021

Vi ønsker å informere deg som kunde om at det i forbindelse med sommeren vil bli noen tilpasninger av transporttider for pakker og gods.

Transporttider for Pakke til bedrift, Pakke til hentested, Pakke levert hjem, Pakke i Postkassen, Stykkgods til bedrift og Partigods til bedrift vil i ukene 27 – 31 ha tilnærmet ordinær fremsending fra/til de største byene. Til mindre steder og volumsvake områder kan det tilkomme +1 dag i fremføringen.

Holder din bedrift stengt en eller flere uker i sommer?

Vi har ordinær henting av pakker og gods. Har din bedrift stengt noen uker i sommer gi oss beskjed slik at vi vet når vi kan hente og levere varene dine: sporing@bring.com eller telefon 04045 innen 1. juli.

Vi ønsker deg en riktig god sommer.

Forsinkelser for pakker og gods til og fra Nord Norge grunnet banearbeid.

Det er banearbeider på begge togstrekninger til Nord Norge denne helgen.

I tillegg er det banearbeid på Ofotbanen/Narvik i starten av neste uke som forsinker mandagsvolumer sendt fra Oslo, med et døgn.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne helgen  vil kunne bli forsinket.

Dette gjelder postnumrene 0001-79999 til/fra 8300-8599, 9000-9999.

Vi bilkjører i stor utstrekning, men det er ikke til å unngå at til tross for de tiltakene vi iverksetter så vil det bli noe forsinkelser på pakker og gods.

Flesland nattestengt på grunn av vedlikeholdsarbeider i 3 uker fra 25.5. – 11.6.

Det skal utføres vedlikeholdsarbeider på Flesland, og flyplassen vil derfor være nattestengt fra midnatt til kl 06:00. For Posten betyr det at vårt fly med Bedriftspakke neste dag (Bedriftspakke Ekspress) ikke kan lande på Flesland på natten. Vi må derfor finne alternative måter å fremføre disse pakken på. I perioden vil derfor disse pakkene sendes med bil, eller fly morgenen etter og det må da påregnes noe senere utkjøring av pakker til kundene. Dette gjelder pakker til postnumrene 5000-5399 og 5600-5999.

  • Fra postnumrene 6000-6299, 6700-6799 og 7000-9999 få senere utlevering, da disse kommer til Bergen på formiddagen samme dag de skal kjøres ut.
  • Fra postnumrene 0000-3999 vil det kunne bli noe senere utlevering, spesielt for steder lengst unna Bergen.
  • Fra postnumrene 4000-4999, 5400-5599, 6300-6699 og 6800-6999 vil det være normale utleveringstider.

Pakker innlevert i Bergen sitt område(postnumrene 5000-5399 og 5600-5999) vil ikke påvirkes av nattestengingen.

Vi beklager ulempene nattestengingen får for våre kunder.

Forsinkelser for gods og pakker til og fra Nord Norge.

Et malmtog har sporet av på Ofotbanen, mellom Kiruna og Narvik. Det vil si at alle togene må losses i Kiruna, og vi får en del ekstra bilkjøring.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne uka kan bli forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001-7999 til/fra 8300-8599, 9000-9299.

Så langt det er mulig setter vi inn ekstra biler mellom Kiruna og Norge, men det er ikke til å unngå at det vil kunne oppstå noe forsinkelser.