Driftsmeldinger

Grunnet banearbeid på Dovrebanen i ukene 32-35, vil det kunne bli forsinkelser på pakker og gods mellom Sør og Nord-Norge (oppdatering)

Dovrebanen er stengt for banearbeid i perioden 08.08. til 04.09.2022. Dette vil dessverre føre til noen forsinkelser på denne strekningen da togene omdirigeres og kapasiteten reduseres.

Dette vil medføre at

  • Pakker og gods fra Østlandet (1500-1799, 2300-2699, 2800-2999 og 3000-3999) til postnummer 8000-9499 vil få 1 dag lengre fremføring enn normalt
  • Pakker og gods fra Oslo (0001-1499, 1800-2299 og 2700-2799) til postnummer 8000-9499 kan bli inntil ett døgn forsinket
  • Pakker og gods fra postnummer 8000-8299 og 8600-8999 til Sør-Norge (0000-6999) vil få 1 dag lengre fremføring enn normalt

Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av banearbeidet.

Vi beklager ulempene banearbeidet medfører for våre kunder.

Grunnet banearbeid på Dovrebanen i ukene 32-35, vil det kunne bli forsinkelser på pakker og gods mellom Sør og Nord-Norge.

Banearbeidene medfører at det blir mange forsinkede tog mellom Sør Norge og Nord Norge i perioden, da det må kjøres via Solørbanen.

Det må påregnes at pakker og gods i noen grad blir forsinket. Dette gjelder da postnumrene 0001-7999 til 8000-9499 og motsatt vei.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Båtsfjord Lufthavn stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i perioden 03.08.-31.08.22

Det skal utføres vedlikeholdsarbeider på Båtsfjord Lufthavn, og flyplassen vil derfor være stengt i perioden 03.-31.08.22. Dette berører dessverre fremføring av pakker Ekspress neste dag til og fra Båtsfjord. Vi vil sørge for alternativ transport i denne perioden, men det må påregnes noe tidligere innlevering og noe senere utkjøring av pakker til kundene.

Dette gjelder pakker til og fra postnumrene 9982, 9990 og 9991.

 

Vi beklager ulempene nattestengingen får for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av Ekspress neste dag til Molde grunnet innstilte flyavganger fra 01.07.-12.08.22

Rutefly på morgen fra Gardermoen til Molde er innstilt tirsdager, onsdager og fredager i perioden 01.07.-12.08.22. Dette berører dessverre fremføring av pakker Ekspress neste dag som kommer fra Haugesund, Førde og deler av Nord-Norge som skal til Molde.

Pakker Ekspress neste dag fra postnummer 4200-4299, 5400-5599 og 6700-6999 samt fra enkelte postnumre i 8000-9999 til postnumre 6300-6699 kan bli inntil ett døgn forsinket.

Tidsgarantien fra nevnte områder til Molde er suspendert i denne perioden.

 

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av Ekspress neste dag til Kristiansand grunnet innstilte flyavganger fra 01.07.-06.08.22

Rutefly på morgen fra Gardermoen til Kristiansand er innstilt i perioden 01.07.-06.08.22. Dette berører dessverre fremføring av pakker Ekspress neste dag som kommer fra Molde, Førde og deler av Nord-Norge som skal til Kristiansand.

Pakker Ekspress neste dag fra postnummer 6300-6999 samt fra enkelte postnumre i 8000-9999 til postnumre 4500-4999 kan bli inntil ett døgn forsinket.

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av brev, pakker og gods til og fra Nord-Norge

Pga. avsporing av et tog er Nordlandsbanen stengt per nå. Det betyr dessverre at det må påregnes forsinkelser av brev, pakker og gods fra postnummer 0001-7999 til 8000-9999 og motsatt vei. Brev, pakker og gods som er innlevert torsdag står nord og sør for stengt strekning i påvente av åpning av Nordlandsbanen, volumer som er innlevert fredag står fortsatt i Oslo og Nord-Norge og venter på åpning. I skrivende stund er Nordlandsbanen stengt og vi venter på mer informasjon.

 

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av Ekspress neste dag Lørdag til Tromsø grunnet innstilte flyavganger fra 01.07.-13.08.22

Rutefly på fredag kveld og lørdag morgen fra Gardermoen til Tromsø er innstilt 02./03.07., 08./09.07., 22./23.07. og 12./13.08.22. Dette berører dessverre fremføring av pakker Ekspress neste dag som kommer fra hele Sør-Norge som skal til Tromsø.

Pakker Ekspress neste dag Lørdag fra postnummer 0001-7999 til postnumre 8500-8599 og 9000-9999 vil bli inntil ett døgn forsinket.

Tidsgarantien for Ekspress neste dag Lørdag fra nevnte områder til Tromsø er suspendert i disse helgene.

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Oppdatering per 28.6 på konsekvenser tilknyttet tidligere streik hos tredjepart (flyteknikerne)

Flytekniker-streiken er nå over, men vi forventer fortsatt noe påvirkning og forsinkelser på de varslede strekningene de neste dagene tilknyttet kansellerte fly som etterslep fra streiken.

Forsinkelsene berører spesielt følgende geografier:

  • Finnmark, Lofoten, Vesterålen og Helgeland hvor aviser og ekspresspakker sendes med rutefly
  • Til Førde og Sogndal hvor ekspresspakker sendes frem med rutefly

 

Forsinkelser som følge av lovlig streik regnes som Force Majeure og for BPX vil fraktrefusjon og følgeskadeerstatning bortfalle.

Forsinkelser som følge av streik hos tredjepart (flyteknikerne)

I forbindelse med streiken og lockout i konflikten mellom NFO (flyteknikerne) og NHO blir Posten og Bring påvirket på enkelte strekninger hvor brevpost, aviser og ekspresspakker sendes med rutefly.

Det vil oppstå forsinkelser under streiken og en periode i etterkant på disse strekningene. Forsinkelser som følge av lovlig streik regnes som Force Majeure og for BPX vil fraktrefusjon og følgeskadeerstatning bortfalle.

Forsinkelsene berører spesielt følgende geografier: Finnmark, Lofoten, Vesterålen og Helgeland, samt enkelte områder i Sør-Norge hvor ekspresspakker sendes frem med rutefly.

Forsinkelse i fremsending av pakker og gods til og fra Haugesund fra 27. til 30. juni.

For å reparere skader på autovernet på E134 mellom Haugesund og Østlandet er det varslet kolonnekjøring på denne strekningen. Enkelte biler vil derfor bli forsinket mellom Haugesund og Østlandet. Dette vil medføre at pakker og gods fra postnummer 0001-3999 til 4200-4299 og 5400-5599 og motsatt vei kan bli inntil ett døgn forsinket.

Ekspress neste dag til Haugesund vil ikke bli berørt av kolonnekjøringen.

Ekspress neste dag fra Haugesund til Østlandet (fra 4200-4299 og 5400-5599 til 0001-3099 og 3300-3699) kan bli forsinket. Denne kolonnekjøringen anses som Force Majeure og tidsgarantien fra Haugesund til nevnte områder er derfor suspendert i perioden.

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Ekstraordinære kostnader grunnet skade på infrastruktur.

E6 v/Badderen i Kvænangen, Troms og Finnmark er stengt på grunn av skade på bro. Dette medfører at vi inntil videre må kjøre via Finland.

Hendelsen berører pakker og gods som sendes mellom følgende terminaler:

Mo i Rana, Fauske, Bjerkvik, Tromsø som befinner seg på den en siden av bruddstedet, og Alta og Tana som befinner seg på den andre siden av bruddstedet.

Tillegget gjelder følgende tjenester: Pakke levert hjem, pakke til hentested, pakke til bedrift, stykkgods til bedrift, partigods til bedrift, pall til bedrift, samt returtjenestene og er 0,5 % av nettofrakt.

Dette er en Force Majeure hendelse. Vi gjør vårt beste for å levere pakker og gods i henhold til tidsplan, men forsinkelser kan oppstå.

Prognose for gjenåpning er ifølge Vegvesenet usikker. Vi innfører tillegget fra 3. juni og avslutter så snart veien igjen er kjørbar for våre kjøretøy.

Vi beklager ulempene for våre kunder.   

Iverksatte sanksjoner i anledning krigen i Ukraina påvirker våre kunder

Russlands krig mot Ukraina er vedvarende. Den gjeldende krigssituasjonen påvirker tollhåndteringen blant annet med en rekke eksport- og importforbud. Vi anbefaler våre kunder, som handler med Russland, Hviterussland (Belarus) og visse områder i Ukraina, å benytte følgende kanaler for å få tak i sist oppdaterte informasjon om hva som til enhver tid gjelder.

Norge: Import og eksportrestriksjoner mot Russland - Tolletaten

Sverige: Ukrainakriget och tullhanteringen - Tullverket

Danmark: Situationen i Ukraine | Toldstyrelsen

Har dere stengt i dagene før påske?

Vi ønsker å informere våre kunder om transporttider for henting og levering av brev, pakker og gods i påskeuken.

Brev, pakker og gods

Ordinær henting og levering av brev, pakker og gods foretas som vanlig frem til og med tirsdag 12. april.

Onsdag, 13. april, er det begrenset utkjøring av pakker og gods innenfor terminalens nærområde, og det vil ikke kjøres distriktsruter denne dagen. Det er ingen ordinær innhenting av pakker og gods.

Noe lengre leveringstid må påregnes påskedagene.

Fra og med tirsdag, 19. april vil henting og levering av pakker og gods utføres som vanlig.

For å kunne yte best mulig service for våre kunder, ønsker vi å bli informert om kunder som holder stengt i påsken. Informasjon om dette gis til vår kundeservice på e-post: sporing@bring.com eller på tlf 04045.

Vi gjør også oppmerksom på at våre brevterminaler har kortere åpningstid onsdag før skjærtorsdag. Terminalene stenger kl. 13.00. NB! Noen av terminalene har kun innlevering etter avtale.

Hvis du har spørsmål om Bring og Postens tjenester eller åpningstider, kan dette rettes til vår kundeservice på tlf 04045.

Vi ønsker dere en riktig god påske.

Forsinkelser for gods og pakker til og fra Nord Norge.

Et malmtog har sporet av på Ofotbanen, mellom Kiruna og Narvik. Det vil si at alle togene må losses i Kiruna, og vi får en del ekstra bilkjøring.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne uka kan bli forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001-7999 til/fra 8300-8599, 9000-9299.

Så langt det er mulig setter vi inn ekstra biler mellom Kiruna og Norge, men det er ikke til å unngå at det vil kunne oppstå noe forsinkelser.