Driftsmeldinger

Forsinkelse i fremsending av brev, pakker og gods til Nord-Norge grunnet banearbeid i perioden 21.-24.09.22.

Det er varslet banearbeid på Are i perioden 21.-24.09.22. Dette vil dessverre føre til forsinkelser på denne strekningen da togene har fått tidligere lastefrister og/eller senere lossetider.

Banearbeidet vil medføre at

 • Onsdag, 21.09.22 kan brev, pakker og gods fra Narvik og Tromsø (postnummer 8300-8599 og 9000-9499) til Sør-Norge (postnummer 0001-7999) bli inntil ett døgn forsinket
 • Torsdag, 22.09.22 vil gods fra Sør-Norge (postnummer 1500-1799, 2300-2699, 2800-3999, 4000-5999 og 6300-6999) til postnummer 8300-8599 og 9000-9999 få 1 dag lengre fremføring enn normalt
 • Fredag, 23.09.22 vil gods fra Oslo (postnummer 0001-1499, 1800-2299 og 2700-2799) til postnummer 8300-8599 og 9000-9999 få 1 dag lengre fremføring enn normalt
 • Fredag, 23.09.22 vil pakker fra Østlandet (postnummer 0001-3999) til postnummer 8300-8599 og 9000-9999 få 1 dag lengre fremføring enn normalt

Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av veiarbeidet.

Vi beklager ulempene veiarbeidet får for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av Pakker til Bedrift fra Østlandet til Bergen frem til slutten av desember

Grunnet veiarbeid er E16 på strekningen mellom Evanger og Helle stengt på natta. Enkelte biler kan derfor bli forsinket fra Østlandet til Bergen. Dette vil dessverre medføre at Pakker til Bedrift fra Østlandet (postnummer 0001-3999) til Bergen (5000-5399 og 5600-5999) kan bli inntil ett døgn forsinket.

 

Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av veiarbeidet.

 

Vi beklager ulempene veiarbeidet får for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av pakker fra Kristiansand til Bergen og av 07 gods fra Oslo til Stavanger fra 15. august til midten av desember.

For å sikre fjellskjæringer langs E39 ved Flekkefjord er det varslet omkjøring og kolonnekjøring på strekningen mellom Sira og fylkesgrensa til Rogaland. Dette vil medføre at

 • Pakker og gods fra Kristiansand (postnummer 4500-4999) til Bergen (5000-5399 og 5600-5999) og motsatt vei kan bli inntil ett døgn forsinket
 • Enkelte kunder kan oppleve at 07 gods kjøres ut noe senere enn vanlig i Stavanger-området

Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av veiarbeidet.

Vi beklager ulempene veiarbeidet får for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av Ekspress neste dag grunnet ONS messe i Stavanger.

Denne uken (29.08.-01.09.) er det ONS Messe i Stavanger. Messen kan føre til store trafikale forsinkelser i området rundt messen som dessverre kan medføre forsinkelser for Ekspress neste dag som skal utleveres i dette området.

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Grunnet banearbeid på Dovrebanen i ukene 32-35, vil det kunne bli forsinkelser på pakker og gods mellom Sør og Nord-Norge (oppdatering 2)

Dovrebanen er som nevnt tidligere stengt for banearbeid i perioden 08.08. til 04.09.2022. Dette vil dessverre føre til noen forsinkelser på denne strekningen da togene omdirigeres og kapasiteten reduseres.

Dessverre vil banearbeidet også medføre at

 • Pakker fra Østlandet (0001-3099 og 3300-3699) til Trondheim (70000-7999) kan få 1 dag lengre fremføring enn normalt
 • Stykkgods fra Oslo og Hamar (0001-1499 og 1800-2999) til Trondheim (70000-7999) kan få 1 dag lengre fremføring enn normalt

Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av banearbeidet.

Vi beklager ulempene banearbeidet medfører for våre kunder.

Grunnet banearbeid på Dovrebanen i ukene 32-35, vil det kunne bli forsinkelser på pakker og gods mellom Sør og Nord-Norge (oppdatering)

Dovrebanen er stengt for banearbeid i perioden 08.08. til 04.09.2022. Dette vil dessverre føre til noen forsinkelser på denne strekningen da togene omdirigeres og kapasiteten reduseres.

Dette vil medføre at

 • Pakker og gods fra Østlandet (1500-1799, 2300-2699, 2800-2999 og 3000-3999) til postnummer 8000-9499 vil få 1 dag lengre fremføring enn normalt
 • Pakker og gods fra Oslo (0001-1499, 1800-2299 og 2700-2799) til postnummer 8000-9499 kan bli inntil ett døgn forsinket
 • Pakker og gods fra postnummer 8000-8299 og 8600-8999 til Sør-Norge (0000-6999) vil få 1 dag lengre fremføring enn normalt

Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av banearbeidet.

Vi beklager ulempene banearbeidet medfører for våre kunder.

Grunnet banearbeid på Dovrebanen i ukene 32-35, vil det kunne bli forsinkelser på pakker og gods mellom Sør og Nord-Norge.

Banearbeidene medfører at det blir mange forsinkede tog mellom Sør Norge og Nord Norge i perioden, da det må kjøres via Solørbanen.

Det må påregnes at pakker og gods i noen grad blir forsinket. Dette gjelder da postnumrene 0001-7999 til 8000-9499 og motsatt vei.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av Ekspress neste dag til Molde grunnet innstilte flyavganger fra 01.07.-12.08.22

Rutefly på morgen fra Gardermoen til Molde er innstilt tirsdager, onsdager og fredager i perioden 01.07.-12.08.22. Dette berører dessverre fremføring av pakker Ekspress neste dag som kommer fra Haugesund, Førde og deler av Nord-Norge som skal til Molde.

Pakker Ekspress neste dag fra postnummer 4200-4299, 5400-5599 og 6700-6999 samt fra enkelte postnumre i 8000-9999 til postnumre 6300-6699 kan bli inntil ett døgn forsinket.

Tidsgarantien fra nevnte områder til Molde er suspendert i denne perioden.

 

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av Ekspress neste dag til Kristiansand grunnet innstilte flyavganger fra 01.07.-06.08.22

Rutefly på morgen fra Gardermoen til Kristiansand er innstilt i perioden 01.07.-06.08.22. Dette berører dessverre fremføring av pakker Ekspress neste dag som kommer fra Molde, Førde og deler av Nord-Norge som skal til Kristiansand.

Pakker Ekspress neste dag fra postnummer 6300-6999 samt fra enkelte postnumre i 8000-9999 til postnumre 4500-4999 kan bli inntil ett døgn forsinket.

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av brev, pakker og gods til og fra Nord-Norge

Pga. avsporing av et tog er Nordlandsbanen stengt per nå. Det betyr dessverre at det må påregnes forsinkelser av brev, pakker og gods fra postnummer 0001-7999 til 8000-9999 og motsatt vei. Brev, pakker og gods som er innlevert torsdag står nord og sør for stengt strekning i påvente av åpning av Nordlandsbanen, volumer som er innlevert fredag står fortsatt i Oslo og Nord-Norge og venter på åpning. I skrivende stund er Nordlandsbanen stengt og vi venter på mer informasjon.

 

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Forsinkelse i fremsending av Ekspress neste dag Lørdag til Tromsø grunnet innstilte flyavganger fra 01.07.-13.08.22

Rutefly på fredag kveld og lørdag morgen fra Gardermoen til Tromsø er innstilt 02./03.07., 08./09.07., 22./23.07. og 12./13.08.22. Dette berører dessverre fremføring av pakker Ekspress neste dag som kommer fra hele Sør-Norge som skal til Tromsø.

Pakker Ekspress neste dag Lørdag fra postnummer 0001-7999 til postnumre 8500-8599 og 9000-9999 vil bli inntil ett døgn forsinket.

Tidsgarantien for Ekspress neste dag Lørdag fra nevnte områder til Tromsø er suspendert i disse helgene.

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Oppdatering per 28.6 på konsekvenser tilknyttet tidligere streik hos tredjepart (flyteknikerne)

Flytekniker-streiken er nå over, men vi forventer fortsatt noe påvirkning og forsinkelser på de varslede strekningene de neste dagene tilknyttet kansellerte fly som etterslep fra streiken.

Forsinkelsene berører spesielt følgende geografier:

 • Finnmark, Lofoten, Vesterålen og Helgeland hvor aviser og ekspresspakker sendes med rutefly
 • Til Førde og Sogndal hvor ekspresspakker sendes frem med rutefly

 

Forsinkelser som følge av lovlig streik regnes som Force Majeure og for BPX vil fraktrefusjon og følgeskadeerstatning bortfalle.

Forsinkelser som følge av streik hos tredjepart (flyteknikerne)

I forbindelse med streiken og lockout i konflikten mellom NFO (flyteknikerne) og NHO blir Posten og Bring påvirket på enkelte strekninger hvor brevpost, aviser og ekspresspakker sendes med rutefly.

Det vil oppstå forsinkelser under streiken og en periode i etterkant på disse strekningene. Forsinkelser som følge av lovlig streik regnes som Force Majeure og for BPX vil fraktrefusjon og følgeskadeerstatning bortfalle.

Forsinkelsene berører spesielt følgende geografier: Finnmark, Lofoten, Vesterålen og Helgeland, samt enkelte områder i Sør-Norge hvor ekspresspakker sendes frem med rutefly.

Iverksatte sanksjoner i anledning krigen i Ukraina påvirker våre kunder

Russlands krig mot Ukraina er vedvarende. Den gjeldende krigssituasjonen påvirker tollhåndteringen blant annet med en rekke eksport- og importforbud. Vi anbefaler våre kunder, som handler med Russland, Hviterussland (Belarus) og visse områder i Ukraina, å benytte følgende kanaler for å få tak i sist oppdaterte informasjon om hva som til enhver tid gjelder.

Norge: Import og eksportrestriksjoner mot Russland - Tolletaten

Sverige: Ukrainakriget och tullhanteringen - Tullverket

Danmark: Situationen i Ukraine | Toldstyrelsen

Har dere stengt i dagene før påske?

Vi ønsker å informere våre kunder om transporttider for henting og levering av brev, pakker og gods i påskeuken.

Brev, pakker og gods

Ordinær henting og levering av brev, pakker og gods foretas som vanlig frem til og med tirsdag 12. april.

Onsdag, 13. april, er det begrenset utkjøring av pakker og gods innenfor terminalens nærområde, og det vil ikke kjøres distriktsruter denne dagen. Det er ingen ordinær innhenting av pakker og gods.

Noe lengre leveringstid må påregnes påskedagene.

Fra og med tirsdag, 19. april vil henting og levering av pakker og gods utføres som vanlig.

For å kunne yte best mulig service for våre kunder, ønsker vi å bli informert om kunder som holder stengt i påsken. Informasjon om dette gis til vår kundeservice på e-post: sporing@bring.com eller på tlf 04045.

Vi gjør også oppmerksom på at våre brevterminaler har kortere åpningstid onsdag før skjærtorsdag. Terminalene stenger kl. 13.00. NB! Noen av terminalene har kun innlevering etter avtale.

Hvis du har spørsmål om Bring og Postens tjenester eller åpningstider, kan dette rettes til vår kundeservice på tlf 04045.

Vi ønsker dere en riktig god påske.

Forsinkelser for gods og pakker til og fra Nord Norge.

Et malmtog har sporet av på Ofotbanen, mellom Kiruna og Narvik. Det vil si at alle togene må losses i Kiruna, og vi får en del ekstra bilkjøring.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne uka kan bli forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001-7999 til/fra 8300-8599, 9000-9299.

Så langt det er mulig setter vi inn ekstra biler mellom Kiruna og Norge, men det er ikke til å unngå at det vil kunne oppstå noe forsinkelser.