Driftsmeldinger

 • Oppdatert informasjon vedrørende forsinkelser i togtrafikken mellom Oslo og Narvik

  På grunn av planlagt banearbeid på Ofotbanen i perioden 25.08.2019 – 29.08.2019, vil det bli forsinkelser i fremsending av pakker og gods fra Sør Norge til Nordland, Troms og Finnmark.

   

  I perioden fra lørdag 24.8. – onsdag 28.8. blir Are-toget innstilt. Fra torsdag 29.8. til og med fredag 30.8. vil det kjøres med redusert frekvens/alternative togruter. CargoNet vil i perioden kjøre ekstratog fra Oslo via Trondheim og Nordlandsbanen til Fauske. Men på grunn at redusert kapasitet og ulike avgangstider på Nordlandsbanen, må det allikevel påregnes forsinkelser på Bedriftspakker, Servicepakker og Stykkgods på 1-2 dager fra Sør Norge til hhv Narvik, Tromsø og Alta/Tana. Konkret vil dette gjelde fra/til følgende postnummer:

   

  Fra postnummer 0000-7999

  Til postnummer 8300-8599 og 9000-9999

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 • Oppdatert informasjon vedrørende avsporing på Are-banen (Oslo-Narvik)

  Jernbanestrekningen er gjenåpnet og togtrafikken vil gå som ordinært fra om med i dag – mandag 12.8

  Det må allikevel påregnes forsinkelser på inntil 2-3 dager for pakker og gods innlevert onsdag -  fredag i forrige uke. I tillegg kan forsinkelsen resultere i følgekonsekvenser  for pakker og gods innlevert i dag hvor årsaken skyldes «opphopning» av store pakke- og godsvolumer.

  Konkret gjelder forsinkelsen pakker og gods fra/til:

  Fra postnummer 0000-6999 (7000-7999)

  Til postnummer 8300-8599, 9000-9999 (9500-9999)

  Pakker og gods innlevert i Troms og Finnmark til Sør Norge forventes fremsendt som ordinært

 • Endret fremsending av Bedriftspakke ekspress til Vesterålen

  På grunn av reduksjon i Widerøes flyprogram på strekningen Bodø -  Stokmarksnes, vil Bedriftspakke ekspress fra/til nedenstående postnummer få 1-en dag lengre fremsendingstid.

  Fra postnummer: 0000-7999, 8500-8899 og 9000-9999

  Til postnummer:  8407-8414, 8426-8428, 8432-8439, 8447, 8465-8475, 8481-8493

  Endringen gjelder fra mandag 24. juni og vil i første omgang vare til og med 31. desember 2019