Driftsmeldinger

Uvær i Sverige og Danmark fører til forsinkelser på pakker og gods.

Vær- og føreforhold i Sverige og Danmark har ført til store forsinkelser til og fra Norge. Svært mange biler med pakker og gods, særlig inn til Norge, er forsinket natt til 2.12., og dette gjør at kundene må regne med at det tar noe mer tid enn forventet å få pakker og gods levert.

Vi beklager ulempene dette medfører, og gjør det vi kan for å minimere forsinkelsene.

Forsinkelser for gods, pakker og brev til og fra Nord Norge

Avsporingen av ett malmtog i Nord Sverige i helgen, medfører forsinkelser på gods, pakker og brev, til og fra hele Nord Norge. Strekningen kan bli stengt i lengre tid, og da dette er den primære fremføringsveien til særlig Troms og Finnmark, må det påregnes forsinkelser på 1-3 dager.

Vi sender alle volumer vi kan via Nordlandsbanen til Fauske, og setter inn bilkapasitet så langt det lar seg gjøre. Det vil likevel være umulig å erstatte togkapasiteten som bortfaller fullt ut, og det betyr forsinkseler både nordgående og sørgående inntil jernbanen åpner igjen til Narvik. Foreløpig er det svært uvisst hvor lang tid dette tar, men vi vil oppdatere informasjonen når det blir gitt mer konkret informasjon om omfang og varighet..

Vi beklager de konsekvensene dette får for kundene våre.

Forsinkelser på brev, pakker og gods til Nordland og Troms.

På grunn av problemer på linjen mellom Oslo og Trondheim (Dovrebanen) har det blitt forsinkelser på varer innlevert i Sør-Norge  mandag.

Det er knyttet store utfordringer til  transportkapasitet fra Trondheim, slik at vi kan bli inntil 2 dager forsinket til postnr 8000-8999  og 9000-9499.

Vi beklager ulempene for våre kunder.

Forsinkelser mot Nord ukene 40 og 41.

På grunn av banearbeider både i Norge og Sverige vil vi i ukene 40 og 41 kunne oppleve en dags forsinkelse på pakker og gods sendt fra Sør-Norge.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for våre kunder.

Forsinkelser for gods og pakker til og fra Nord Norge.

Et malmtog har sporet av på Ofotbanen, mellom Kiruna og Narvik. Det vil si at alle togene må losses i Kiruna, og vi får en del ekstra bilkjøring.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne uka kan bli forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001-7999 til/fra 8300-8599, 9000-9299.

Så langt det er mulig setter vi inn ekstra biler mellom Kiruna og Norge, men det er ikke til å unngå at det vil kunne oppstå noe forsinkelser.