Hjelp og kundeservice


For ekstra hjelp og service prøv gjerne en chat med vår digitale medarbeider. Du finner den nederst i høyre hjørne.

Driftsmeldinger

Forsinkelser/stans i togtrafikkene på Are-banen i Sverige og forsinket fremsending av pakker og Stykkgods fra Sør Norge til Nordland, Troms og Finnmark
25.06.19 08:06

På grunn av nedrevet kjøreledning mellom Vennes og Mellansel i Sverige, er det full stans i togtrafikken på strekningen Oslo – Narvik. Dette medfører at Stykkgods og pakker innlevert i Sør Norge man-ons og som skal til Finnmark, Troms og nordre del av Nordland blir inntil 2 dager forsinket.

Konkret gjelder dette gods og pakker:

  • Fra postnummer 0000-6999
  • Til postnummer 8300-8599 og 9000-9999

I tillegg kan det medføre forsinkelser med inntil 1 dag for pakker og gods innlevert i Finnmark til Oslo og Østlandet

Det forventes at Are-banen åpner for normal trafikk fra og med torsdag 27. juni.

 

Endret fremsending av Bedriftspakke ekspress til Vesterålen
21.06.19 13:06

På grunn av reduksjon i Widerøes flyprogram på strekningen Bodø -  Stokmarksnes, vil Bedriftspakke ekspress fra/til nedenstående postnummer få 1-en dag lengre fremsendingstid.

Fra postnummer: 0000-7999, 8500-8899 og 9000-9999

Til postnummer:  8407-8414, 8426-8428, 8432-8439, 8447, 8465-8475, 8481-8493

Endringen gjelder fra mandag 24. juni og vil i første omgang vare til og med 31. desember 2019

Forsinkelser i fremsendingen av Bedriftspakke ekspress til Alta
19.06.19 08:06

I perioden 24. juni til 9. august 2019 vil Widerøe ha redusert flyoperasjon mellom Tromsø og Alta. Dette medfører at fremsendingstiden for Bedriftspakke ekspress til Alta øker med 1 dag. Konkret gjelder dette pakker;

  • Fra postnummer 0000-8999, 9400-9499
  • Til postnummer 9510-9516

Tidsgarantien suspenderes i perioden

Forsinkelser i fremsendingen av Bedriftspakke ekspress grunnet nattestengt flyplass i Tromsø
15.05.19 10:05

På grunn av vedlikeholdsarbeid på flystripe Tromsø lufthavn, Langnes i perioden 24.5. – 11.9. 2019, vil Postflyet fra Oslo få senere ankomsttid til Tromsø. Dette får konsekvenser for videre forbindelser med fly/bil fra Tromsø til nord i Nordland, Troms og Finnmark.

 

Bedriftspakke ekspress fra/til følgende steder vil bli forsinket utkjørt tirsdag-fredag:

  • Fra postnummer 0000-8999, 9400-9499
  • Til postnummer 8514-8517, 9300 og 9308 kjøres pakkene ut innen kl 16.00 samme dag.
  • Til postnummer 8522-8523, 8531-8599, 9021, 9023-9049, 9055-9099, 9103, 9105-9149, 9153-9199, 9302-9307, 9309-9322, 9326-9358, 9365-9399, 9517-9599, 9609, 9611-9699, 9709-9742, 9751-9768, 9772-9775, 9810-9899, 9917-9935, 9951-9960, 9981-9989, 9991-9999 vil pakkene kjøres ut påfølgende dag

 

Pakker med ordinær utlevering mandag vil ikke bli berørt.

  

Tidsgarantien for Bedriftspakke ekspress til berørte steder suspenderes

Forsinkelser i flytrafikken på grunn av streik/konflikt i SAS
26.04.19 15:04

Streik i SAS og redusert flytrafikk fra Gardermoen til bl.a. Nord Norge vil resultere i begrenset fremsending av Bedriftspakke ekspress til Bodø og Tromsø.

Det betyr at Bedriftspakke ekspress «L» fra postnummer 0000 – 7999 til postnummer 8000 – 9999 med planlagt utlevering lørdag 27. april ikke vil kjørt ut/levert før mandag 29. april.  

 

Forsinkelser i postgangen
04.02.19 20:02

Forsinkelser i postgangen fra Bodø til Oslo/Østlandet

På grunn av kansellering av rutefly SK 4127 kl 20.50 (siste flyavgang) fra Bodø til Gardermoen i perioden fra 4. februar til 11. mars 2019, vil dette få konsekvenser for fremsending av Bedriftspakke ekspress fra Nordland til Oslo og Østlandet.

Konkret betyr det at Bedriftspakke ekspress til nedenstående fra/til postnummer vil bli inntil 1 dag forsinket utkjørt.

  • fra postnummer 8000-8999 og 9400-9499
  • til postnummer 0000-3999

For Oslo og sentrale byområder på Østlandet vil pakkene bli forsøket utkjørt samme dag men på et senere tidspunkt.

Tidsgarantien for Bedriftspakke ekspress fra/til nevnte postnummer suspenderes i samme periode.