Hjelp og kundeservice


For hjelp og service prøv gjerne en chat med vår digitale medarbeider. 

Driftsmeldinger

Oppdatert informasjon vedrørende togavsporing på Are-banen i Sverige mellom Gäddmyr og Kalixfors.
27.01.20 07:01

Det er ikke mulighet å skaffe biler for biltransport av enheter/beholdere fra Sverige til Narvik. Av den grunn vil enheter/beholdere fra toget som sporet av i Sverige bli trukket tilbake til Oslo for videre framføring fra Oslo med alternativ transport til Narvik.

 

-------------------------------------------------------------------------

Forsinkelser i fremsending av pakker og gods fra Oslo til Troms, Finnmark og Ofoten, Lofoten og Vesterålen

 

På grunn av togavsporing på Are-banen i Sverige mellom Gäddmyr og Kalixfors i går kveld/natt, vil det bli forsinkelser i fremsendingen av pakker og gods mellom Oslo og Narvik (Troms, Finnmark og deler av Nordland).

 

Pakker og gods som ble sendt fra Oslo 22. januar planlegges å hentes fra toget i Luleå (Boden) og bilkjøres til Narvik, mens pakker og gods på toget fra Narvik «trekkes» tilbake til Narvik. Fra Oslo gjelder det  pakker/gods fra postnummer 0000-6999 til postnummer 8300-8599, 9000-9999, mens pakker/gods fra Narvik gjelder fra postnummer 8300-8599 og 9000-9999 til postnummer 0000-6999. Pakker/gods fra disse togavgangene vil bli inntil 2 dager forsinket.  

 

Prognose for gjenåpning av Are-banen er 2.februar. I perioden frem mot gjenåpning av jernbanestrekningen, vil pakker og gods kjøres med alternative tog- og billøsninger fra Oslo til Narvik. Det må av den grunn påregnes inntil 1 dag forsinkelse på pakker og gods fra postnummer 0000-6999 til postnummer 8300-8599 og 9000-9999. Pakker/gods fra Troms og Finnmark til Sør Norge forventes fremsendt som ordinært.

 

Ved endring/ny prognose, oppdateres informasjonen

Forsinkelser i fremsending av pakker og gods fra Oslo til Troms, Finnmark og Ofoten, Lofoten og Vesterålen
23.01.20 13:01

På grunn av togavsporing på Are-banen i Sverige mellom Gäddmyr og Kalixfors i går kveld/natt, vil det bli forsinkelser i fremsendingen av pakker og gods mellom Oslo og Narvik (Troms, Finnmark og deler av Nordland).

Pakker og gods som ble sendt fra Oslo 22. januar planlegges å hentes fra toget i Luleå (Boden) og bilkjøres til Narvik, mens pakker og gods på toget fra Narvik «trekkes» tilbake til Narvik. Fra Oslo gjelder det  pakker/gods fra postnummer 0000-6999 til postnummer 8300-8599, 9000-9999, mens pakker/gods fra Narvik gjelder fra postnummer 8300-8599 og 9000-9999 til postnummer 0000-6999. Pakker/gods fra disse togavgangene vil bli inntil 2 dager forsinket.  

Prognose for gjenåpning av Are-banen er 2.februar. I perioden frem mot gjenåpning av jernbanestrekningen, vil pakker og gods kjøres med alternative tog- og billøsninger fra Oslo til Narvik. Det må av den grunn påregnes inntil 1 dag forsinkelse på pakker og gods fra postnummer 0000-6999 til postnummer 8300-8599 og 9000-9999. Pakker/gods fra Troms og Finnmark til Sør Norge forventes fremsendt som ordinært.

Ved endring/ny prognose, oppdateres informasjonen

Forsinkelser av pakker og gods til/fra Finnmark
23.01.20 06:01

På grunn av uvær og stengte veier i store deler av Finnmark, må det påregnes forsinkelser i utkjøring av pakker og gods til flere steder både i Vest- og Øst Finnmark i dag og i morgen (fredag). Konkret gjelder det i hovedsak pakker og gods til postnummer 9500 – 9999. I tillegg på det påregnes forsinkelser av pakker og gods fra Finnmark.

Forsinkelse i fremsending av pakker og Stykkgods til Bodø og Fauske
21.01.20 14:01

På grunn av vedlikeholdsarbeid i Illhøllia tunnel på E6 mellom Mo i Rana og Fauske, vil veien være nattestengt i perioden 15.01. - 01.07 2020. Stengingen vil få konsekvenser for fremsending av Stykkgods og Bedriftspakker fra store deler av Helgeland til Bodø og Fauske, og pakker/gods vil bli inntil 1 dag forsinket utkjørt.

Konkret gjelder dette fra/til følgende postnummer;

  • Fra postnummer 8600-8899
  • Til postnummer 8000-8030, 8070-8079, 8200-8210

Forsinkelser i fremsending/utlevering av pakker og Stykkgods til deler av Telemark
11.10.19 11:10

På grunn av veiarbeid og begrenset fremkommelighet på RV 63 mellom Bø i Telemark og Seljord i perioden fra d.d. frem til april 2020, vil det på enkeltdager/i kortere perioder oppstå forsinkelser i fremsending/utlevering av Bedriftspakke dør/dør, Bedriftspakke ekspress og Stykkgods. Konkret gjelder dette for;

  • Pakker:        fra postnummer 0000 – 9999 til postnummer 3840 – 3899
  • Stykkgods: fra postnummer 0000 – 9999 til postnummer 3800 – 3899

 

Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.