Hjelp til sporing av pakker og gods

Spor pakker brev og gods

Spørsmål og svar om sporing

 • Du kan spore sendingen din med:

  • Sendings- eller kollinummer

  • Avsenders referanse

  • Mobilnummer

  Nummeret får du av leverandøren eller avsenderen din. Hvis avtalt vil du også motta dette på en SMS eller epost fra oss.

  Et sendings- eller kollinummer består oftest av 13 tegn (2 bokstaver + 9 tall + 2 bokstaver) eller en tallrekke som begynner på 3 (18 siffer) eller 7 (17 siffer). Skriv inn hele kombinasjonen - for eksempel: CS111111111NO eller 370733344455566677

 • Du kan spore sendinger som registrerte brev (rekommandert eller verdibrev), pakker og gods. Innenlands vil du kunne følge sendingen gjennom hele reisen, fra den er sendt til den har ankommet deg direkte eller nærmeste utleveringssted. 

  Ved leveranser samme dag eller forsendelser med bud, kan du dessverre ikke benytte deg av sporing. Her kan du kontakte Bring Express, på telefon 04050, for mer informasjon om leveringen.

  Til utlandet har vi begrenset sporingsinformasjon, som har en sammenheng med transportmåte og mottakerlandets sporingssystem, med unntak av Bedriftspakker. Med denne leveransen kan du få sporingsinformasjon i Norge og til de fleste land som deltar i tjenesten.

  Prøv gjerne å spore post, rekommanderte brev og pakker fra utlandet her.

 • Er pakken din registrert som ankommet på terminal, vil den normalt kjøres ut samme dag. Den vil så gjøres tilgjengelig på ditt hentekontor neste dag, eller du blir kontaktet før levering for avtale om utleveringsdag. Leveringsmåte avhenger av type sending og transportmåte.

  Det gis ingen sporingsinformasjon når en sending er underveis og transporteres mellom våre terminaler. Det kan ta 1-4 dager avhengig av strekning og transportmåte.

 • Dersom du har oppgitt ditt mobilnummer eller din epostadresse til avsender, kan leverandøren din velge om vi skal varsle deg når sendingen er underveis eller klar til levering. Hvor mange ganger du blir varslet er avhengig av hvilken tjeneste avsender har valgt.

  Dersom du har mottatt et varsel som ikke er til deg, kan vi ha fått oppgitt feil mobilnummer eller epostadresse fra avsender.

 • Alle pakker og gods som skal til og fra utlandet må tollklareres. Har sendingen alle nødvendige tolldokumenter, vil vi stå for import (inn til Norge) eller eksportdeklarering (ut av Norge). Hvis noe mangler vil vi kontakte deg.

  Mer informasjon om fortolling

 • Avhengig av hvilken type sending du søker etter, kan du også spore:

  Pakker utland 

  Track & trace air 

  Track & trace sea 

  Sporing QuickPack Day Certain 

  Postsendinger, rekommandert og pakker fra utlandet(Track with options. Velg land)

  De aller fleste av sendingene våre kan spores. Skal du sende leveranser samme dag eller forsendelser med bud, kan disse leveransene ikke spores. Her må du kontakte Bring Express, på telefon 04050, for mer informasjon om leveringen.

 • Hvis det oppstår større forsinkelser i nettet vårt, vil vi som regel legge dette under driftsmeldinger. Forsinkelser kan også oppstå lokalt og på mindre strekninger, men dette påvirker fremsendingstiden i mindre grad.

  Fremsendingstiden er veiledende og det følger ingen tidsgaranti. Ønsker du tidsgaranti må du velge en tjeneste hvor dette er inkludert.

  Veiledende fremsendingstid vil du finne på tjenestearkene og du kan abonnere på driftsmeldinger i Mybring

 • Hver tjeneste har ulike fremføringstider. Disse finner du i hvert enkelt tjenesteark som er aktuell for din forsendelse. 

  For bud- og ekspresstjenester på dagen ring oss på telefon 04050, for mer informasjon om leveringen.

 • Mybring får du utvidet sporing for pakker, gods og brev innenlands - samt pakker og gods til og fra utlandet.

  Du får tilgang til:

  • Navn og adresse på mottaker
  • Eventuelle postoppkravsbeløp
  • Listepris og avtalepris for forsendelsen
  • Flere hendelser
  • Signatur er tilgjengelig i ett år