Vilkår

Vilkår for transport til bedrifter nasjonalt

Transportguiden (reviderte tjenester) fra 01.12.2021 (pdf) 
Link til Lov om Vegfraktavtaler fra Lovdata
NSAB 2000 (pdf)
NSAB 2015 (pdf)
Pakker og gods - sikkerhetsbestemmelser
Vilkår for Pakke til bedrift
Vilkår for Ekspress neste dag
Betingelser Oljeekspressen (pdf) 
Vilkår for godstjenester (pdf) 

Vilkår for tjenester som skal fases ut

Transport til private nasjonalt

Transportguiden (reviderte tjenester) fra 01.12.2021 (pdf) 
Link til Lov om Vegfraktavtaler fra Lovdata
NSAB 2000 (pdf)
NSAB 2015 (pdf)
Pakker og gods - sikkerhetsbestemmelser
Vilkår for Pakke til hentested
Vilkår for Pakke levert hjem
Vilkår for Pakke i postkassen fra 01.01.2022 
Vilkår for Retur pakke i postkassen fra 01.01.2021 

Vilkår for tjenester som skal fases ut 

Transport bedrift - private internasjonalt

Link til Lov om Vegfraktavtaler fra Lovdata
NSAB 2000 (pdf)
NSAB 2015 (pdf)
Pakker og gods - sikkerhetsbestemmelser
Vilkår for bulk til privatpersoner i utlandet (PickUp Parcel Bulk)
Vilkår for pakker til privatpersoner i utlandet (PickUp Parcel)

Vilkår for transport bedrift - bedrift internasjonalt

Link til Lov om Vegfraktavtaler fra Lovdata
NSAB 2000 (pdf)
NSAB 2015 (pdf)
Pakker og gods - sikkerhetsbestemmelser
Vilkår for bulk til bedrifter i utlandet (Business Parcel Bulk)
Vilkår for pakker til bedrifter i utlandet (Business Pallet)
Vilkår for pakker til bedrifter i utlandet (Business Parcel)
Generelle betingelser for internasjonal cargo
Spesielle betingelser for internasjonal cargo