Vilkår

Se våre vilkår nedenfor.

Post og varer under 2 kg

Vilkår for post med like formater

Forhåndsmelding og postnummerfiler
Rabattvilkår for maskintilpasset post
Vilkår for post med like formater - generelle
Vilkår for Post med like formater 2018
Vilkår for pakking og merking av bunter
Vilkår for sortering av sendinger i kassetter
Vilkår for sortering i lastbærere

Post med blandede formater

Vilkår for Post med blandede formater
Vilkår for Post med blandede formater 2018

Pakke til postkassen

Vilkår for Pakke i postkassen
Vilkår for Pakke i postkassen 2018
Vilkår for retur av småpakker
Vilkår for retur av småpakker 2018
Vilkår for småpakker i postkassen

Frankeringsmaskin

Vilkår for Frankeringsmaskin
Vilkår for Frankeringsmaskin 2018

Aviser til abonnenter

Avisplan - Brukerveiledning
Vilkår for Aviser til abonnenter
Vilkår for Aviser til abonnenter fra 2018

Frimerker

Vilkår for post frankert med frimerker

Rekommandert brev

Vilkår for Rekommandert brev
Vilkår for Rekommandert brev 2018

Svarsendinger

Vilkår for bruk av Svarsendinger
Vilkår for bruk av Svarsendinger 2018

PUM

Vilkår for PUM 2018
Vilkår for elektronisk PUM

Generelle leveringsvilkår

Generelle betalingsbetingelser for Posten Norge AS
Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester

Uadressert post

Pakking av uadressert post og reklame
Vilkår for uadressert post
Vilkår for uadressert post 2018

Vilkår for verdibrev

Vilkår for Verdibrev
Vilkår for Verdibrev 2018


Vilkår for postboksanlegg

Vilkår distribusjonsavtale for postboksanlegg
Vilkår distribusjonsavtale for postboksanlegg 2018