Generelle betingelser for internasjonal cargo

Generelle betingelser for internasjonal cargo

Se under for generelle betingelser

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Omfang

Bring Cargo sine befordringsvedtekter er regulert gjennom Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2015 ), Vegfraktloven, Sjøloven, Luftfartsloven, Warzawa Konvensjonen (fly), Haag Konvensjonen (sjø) og Bring Cargo sin Transportguide. Gods mottas til befordring etter de tariffer, fraktberegningsbestemmelser og befordringsvedtekter som gjelder for Bring Cargo.

Det stilles krav til varens merking og informasjon om varetype/beskaffenhet. Emballasjen skal være av en slik beskaffenhet at godset tåler å lastes sammen med annet gods. Det tas forbehold om endringer i guiden uten nærmere forvarsel. Våre tariffer gjelder kun for frakt betalbar i Norge.

Merking av varer/utfylling av dokumenter

Alle kolli skal være tydelig merket og i samsvar med fraktbrevet, pakkliste eller elektronisk overført sendingsinformasjon. Ved opphenting i regi av Bring Cargo sitt innlandssystem, vil kun etiketter (pakkelapper) godkjent av Norsk Edipro aksepteres. Feilmerking og/eller feil overført sendingsinformasjon vil bli rettet opp av Bring Cargo for frakt-betalers regning. Avsender er ansvarlig for at gamle etiketter fjernes eller overstrykes.

Vekt/volumberegning

Avsender er ansvarlig for at vekt og mål er korrekt angitt for den enkelte sending/kolli. Feil oppgitt mål og/eller vekt vil bli korrigert for fraktbetalers regning.

Fortolling

Forsendelser ankommet fra utlandet blir fortollet av Bring Cargo på den terminalen forsendelsen har ankommet, med mindre annet er avtalt.